Bookmarking » מיסים » ארכיון ‘מס הכנסה

Other Subcategories of the "מיסים" Category:

Sort by:

החזרי מס לשכירים

27 ביולי 2021 | מאת: | פורסם בקטגוריה מס הכנסה

החזר מס הכנסה לשכירים הקדמה עובדים שכירים ששילמו מס הכנסה בסכומים הגבוהים מאלו שהיו אמורים לשלם עבור אותה שנת מס, זכאים לקבל החזר מס. ניתן לבקש החזר עד 6 שנים אחורה, לאחר תום שנת המס שבגינה מבקשים את ההחזר מס. להחזר המס מתווספים הפרשי הצמדה וריבית של 4%. לעתים מנוכים משכר העובדים השכירים במהלך השנה …

סגור לתגובות על החזרי מס לשכירים

כל מה שחשוב לדעת על שיטת המיסוי בישראל

27 במאי 2020 | מאת: | פורסם בקטגוריה מס הכנסה

  הטלת מס בישראל נעשית מכוח חוק או על פי חוק לפי הוראות חוק יסוד: משק המדינה, מוטל מס על הכנסה מכוח פקודת מס הכנסה, שהיא חוק לעניין המס על הכנסה. החוק נקרא פקודה משום שהוא שריד לחוק מנדטורי משנת 1941 שמדינת ישראל אימצה עם הקמתה בפקודת סדרי השלטון והמשפט. כיום עדיין יש הוראות חקיקה …

סגור לתגובות על כל מה שחשוב לדעת על שיטת המיסוי בישראל