Bookmarking » ארכיון ‘יהדות’ (עמוד 5)

Subcategories:

Sort by:

כאשר הכוכב מגיע

13 בדצמבר 2020 | מאת: | פורסם בקטגוריה יהדות

  כאשר הכוכב מגיע זה יגרום לאסונות טבע שאי אפשר לתאר את העוצמה שלהם – צונמי עם גלים בגובה מאות מטרים, רעידות אדמה, הרי געש יתפרצו בעוצמה אחד אחרי השני ו האפר שלהם יכסה את כדור הארץ וכמו שכתוב בזוהר יהיה חושך  15 יום . בזוהר הקדוש, פרשת שמות ב”ע’ ז דף והלאה מתואר סדר …

סגור לתגובות על כאשר הכוכב מגיע

 עוד פעם אני מבקש

13 בדצמבר 2020 | מאת: | פורסם בקטגוריה יהדות

   עוד פעם אני מבקש, עם ישראל תיקח ו את החבילות שלכם, את המזוודות שלכם, את הילדים והאשה והבעל ותגיעו לארץ ישראל. ארץ ישראל עוד מעט תתחיל לגדול ולהגיע לגודל האמיתי שלה, ואז יהיה הרבה מקום להרבה יהודים.  אל תפחדו, כל הגאולה הזאת היא לטובתנו! לא משנה כמה שקשה, ה’ רוצה לראות שאנחנו איתו וברגע …

סגור לתגובות על  עוד פעם אני מבקש

 אני מאמין שהקב”ה יגרום לזה שכל יהוד

13 בדצמבר 2020 | מאת: | פורסם בקטגוריה יהדות

   אני מאמין שהקב”ה יגרום לזה שכל יהודי אמיתי יעשה תשובה. הגיע הזמן , אנחנו לא צריכים לפחד מהרשעים כי אין להם כח, הם חושבים שיש להם כח , הם בטוחים שהשטן בעצמו ימח שמו וזכרו נותן להם כח. אבל זה צחוק, הקב”ה ברא את השטן בעצמו והשטן הוא משרת של הקב”ה, וברגע שהיהודים חוזרים …

סגור לתגובות על  אני מאמין שהקב”ה יגרום לזה שכל יהוד

 זה לא נראה אמיתי בכלל

13 בדצמבר 2020 | מאת: | פורסם בקטגוריה יהדות

   זה לא נראה אמיתי בכלל, כאילו שאנחנו יושבים באמצע איזה סרט מהוליווד, זה מבלבל מאד. בהתחלה כולם היו מוכנים לסגר, להיות ילדים טובים, ללכת עם מסכות, אבל באיזה שלב זה כבר לא עובד. אנשים צריכים כסף , צריכים פרנסה , צריכים אוכל, הבלגן ממשיך וממשיך וזה נהיה יותר בלגן ויותר בלגן, עד שאנחנו לא …

סגור לתגובות על  זה לא נראה אמיתי בכלל

 ולכל היהודים שנהפכו למלשינים לשלטונות

13 בדצמבר 2020 | מאת: | פורסם בקטגוריה יהדות

   ולכל היהודים שנהפכו למלשינים לשלטונות,  אני מזהיר אתכם – הסוף שלכם יהיה הכי גרוע! עם ישראל חי, חי בלי , די עם ישראל זה לנצח נצחים , נצח נצחים. כנסו למידע כאן הריון בחלום  כדור הארץ זה מקום שה’ ברא ו עוד מעט יבוא הרס על העולם הזה כמו שאי אפשר לתאר! זה כבר …

סגור לתגובות על  ולכל היהודים שנהפכו למלשינים לשלטונות

אבל אם לא, אז לי אין מה לומר לכם

13 בדצמבר 2020 | מאת: | פורסם בקטגוריה יהדות

  אבל אם לא, אז לי אין מה לומר לכם.  עם ישראל האמיתי, אני מבקש מכם, אני מבקש עם דמעות בעיניים, לחזור בתשובה בצורה אמיתית, כי עוד מעט לא תהיה כל כך אפשרות. אחים ואחיות שלי פה בא -רץ ישראל, עם ישראל, לא משנה מי אתם, לא משנה איזה עדה אתם, לא משנה כמה נפלתם, …

סגור לתגובות על אבל אם לא, אז לי אין מה לומר לכם

 המטרה פה בארץ ובעולם זה להשתלט על א -רץ ישראל ו

13 בדצמבר 2020 | מאת: | פורסם בקטגוריה יהדות

   המטרה פה בארץ ובעולם זה להשתלט על א -רץ ישראל ו, אם זה באמריקה זה להשתלט על ארה ב” ובכל מקום בעולם זה להשתלט. יש מקומות כמו ברוסיה שבסה כ” הם כבר השתלטו מזמן. אבל פה בארץ שזה הכי מעניין אותי ואותנו, הם מנסים עכשיו להשתלט. הם עשו נסיון אחד עם סגר כללי שרוב …

סגור לתגובות על  המטרה פה בארץ ובעולם זה להשתלט על א -רץ ישראל ו

בזה תלויה כל גאולתנו

13 בדצמבר 2020 | מאת: | פורסם בקטגוריה יהדות

  בזה תלויה כל גאולתנו כותב הרה ק” ציס ע” רבי אהרון ראטה ע”זי בעל השומר אמונים וטהרת הקודש בלשונו הטהורה: “אבל עיקר החסידות שתלוי בידינו ומה שנשאר עוד מהספיחי דספיחין, הוא אהבת הצדיקים והיראים, ואהבת חברים ואהבת כללות ישראל, שבזה תלוי כל גאולתנו. ובאם היה אחדות בין ישראל הגם שחוטאים ו”ח אין שום דבר …

סגור לתגובות על בזה תלויה כל גאולתנו

חבר אני לכל אשר יראוך ( תהילים )ט”קי דעו לכם ישראל הקדושים

13 בדצמבר 2020 | מאת: | פורסם בקטגוריה יהדות

  חבר אני לכל אשר יראוך ( תהילים )ט”קי דעו לכם ישראל הקדושים: איפה שיש יראת שמים, פחד מה’ ומהדר גאונו – שם חברים כל ישראל. ואם יש מקום שישראל לא חברים, סימן שאין יראת אלקים אמיתית במקום ההוא וזה תלוי בזה. כנסו למידע כאן תפילה ליולדת המקשה ללדת כשיראים מבורא עולם באמת אזי כל …

סגור לתגובות על חבר אני לכל אשר יראוך ( תהילים )ט”קי דעו לכם ישראל הקדושים

 הייתה עיירה באירופה לפני מלחמת העולם השניה

13 בדצמבר 2020 | מאת: | פורסם בקטגוריה יהדות

   הייתה עיירה באירופה לפני מלחמת העולם השניה, עיירה של חרדים והייתה בה מחלוקת נוראה. כשהנאצים הגיעו לעיירה הזאת הם עוד רבו אחד עם השני בדרך לרכבת כשלקחו אותם לאושוויץ וזהו המצב שלנו היום. שרוצים להרוג אותנו ואנחנו רבים אחד עם השני. יש לנו מלשינים שעובדים עם הממשלה כנגד העם שלהם. יש כל מיני אנשים …

סגור לתגובות על  הייתה עיירה באירופה לפני מלחמת העולם השניה