Bookmarking » הפרופיל של shmuel

שם: shmuel

סך הכל מאמרים שפורסמו באתר: 25

מאמרים אחרונים של shmuel

סידור:

“כדלים וכרשים דפקנו דלתיך”

12 בנובמבר 2020 | פורסם בקטגוריה אמונה

“כדלים וכרשים דפקנו דלתיך” – תפילה לבורא עולם משל לעני אחד שהלך מעיר לעיר, כשהוא מחזר על הפתחים ומקבץ נדבות. על אם הדרך פגש בעני נוסף, והם הלכו יחדיו. ההלך סיפר לו, שעד לא מכבר היה בעל בעמיו, אלא שהתהפך עליו הגלגל והוא ירד מנכסיו. באין ברירה, החל לפשוט יד, אבל אין הוא יודע את …

סגור לתגובות על “כדלים וכרשים דפקנו דלתיך”

אחינו בני ישראל היקרים והחביבים!

11 בנובמבר 2020 | פורסם בקטגוריה אמונה

אחינו בני ישראל היקרים והחביבים! בנוהג שבעולם, שפעם אחד בשנה כל אחד ואחד מחדש ה׳ביטוח׳ [-׳אינשורענס׳] שלו, להבטיח את ביתו ורכושו משריפה ח״ו או נזקים אחרים. כעת הוא הזמן לחדש הביטוח הכי טוב שיבטיח אתכם להינצל מכל צורה וצוקה במשך השנה הבאה בעז״ה, זאת על ידי שנקבל על עצמנו לענות ׳אמן׳, ׳יהא שמיה רבא׳ בכוונה …

סגור לתגובות על אחינו בני ישראל היקרים והחביבים!

ימי הבחרות הם הזמן המיוחד לזכות בגדלות רוחנית

11 בנובמבר 2020 | פורסם בקטגוריה אמונה

פתיחה ל״שערי גדולה” ימי הבחרות הם הזמן המיוחד לזכות בגדלות רוחנית. כמו שכתוב בתורה כתוב “גידלתי בחורים” (ישעיה כג,ד). “אשר בנינו כנסיעים מגוז־לים בנעוריהם” (תהלים קמד,יב). ואכן שאיפת הגדלות בשנים אלה ברורה, ובני־תורה משקיעים כוחות רבים בכדי להשיג גדלות בתורה ובעבודת ה׳, ומרחיבים את חלקם בתורה. “זה לעומת זה עשה האלקים” (קהלת ז,יד) – כנגד …

סגור לתגובות על ימי הבחרות הם הזמן המיוחד לזכות בגדלות רוחנית

אל פונדק העיר נכנס זה עתה יהודי, אשר הגיע מעיירה סמוכה

17 באוקטובר 2020 | פורסם בקטגוריה אמונה

  אל פונדק העיר נכנס זה עתה יהודי, אשר הגיע מעיירה סמוכה כדי לקנות סחורה בפראג, ועתה היה צריך לשבות בה. בזריזות גמר את ההכנות האחרונות לשבת, אך מוחו עבד בקדחתנות למצוא מוצא לבעייתו. הוא הגיע לעיר עם סכום כסף גדול, עשרת אלפי דינרי זהב, כדי לקנות סחורה, אך עתה חיפש מקום שיוכל לשמור את …

סגור לתגובות על אל פונדק העיר נכנס זה עתה יהודי, אשר הגיע מעיירה סמוכה

מן שמיא התעוררתי בשנה האחרונה לראות ספרים הרבה

17 באוקטובר 2020 | פורסם בקטגוריה אמונה

מן שמיא התעוררתי בשנה האחרונה לראות ספרים הרבה, בדבר חידוש התכלת בציצית, והייתי כאחד הנמושות ממשמש והולך לאיטי, ומלקט מעט מהשבחה, גרגר פה וגרגר שם, ואחר שיצאה לאור המהדורה הראשונה באו היוגבים ומצודות להם, ובכל מהדורה נוספו מהם לקפחני, וכל מצודה הנפרשת לעומתי סגרתי, וכל פח יקוש סתרתי, ובעזר אדון הכל יתברך ניצלתי. ובתחילת דרכי, …

סגור לתגובות על מן שמיא התעוררתי בשנה האחרונה לראות ספרים הרבה

אם רואה אדם שייסורין באין עליו – יפשפש במעשיו

17 באוקטובר 2020 | פורסם בקטגוריה אמונה

  “וכי יהיה באיש חטא משפט מות והומת ותלית אתו על עץ” (כא, כב) איתא בגמרא (ברכות ה ע״א) “אם רואה אדם שייסורין באין עליו – יפשפש במעשיו, פשפש ולא מצא – יתלה בבטול תורה, שנאמר: ‘אשרי הגבר אשר תיסרנו ק-ה ומתורתך תלמדנו׳”. דבר זה – אומר הרב משה ממן בספרו “זכרון משה” – רמוז …

סגור לתגובות על אם רואה אדם שייסורין באין עליו – יפשפש במעשיו

“כי תצא למלחמה על אויבך” (כא, י)

17 באוקטובר 2020 | פורסם בקטגוריה אמונה

“כי תצא למלחמה על אויבך” (כא, י) כתבו הראשונים שהתורה מרמזת כאן על מלחמת האדם עם אויבו הגדול – הוא יצרו הרע, ולכן נאמר “כי תצא” בלשון יחיד ולא “כי תצאו” בלשון רבים, כיון שבמלחמת יחיד הכתוב מדבר. מוסיף החתם סופר לבאר עפ״י זה את המשך הפסוק: “ושבית שביו” למד מדרכי היצר הרע את דרכי …

סגור לתגובות על “כי תצא למלחמה על אויבך” (כא, י)

ההפטרה שמעניקה אריכות ימים!

12 באוקטובר 2020 | פורסם בקטגוריה יהדות

העיירה לאנצהוט הקטנה שבפולין, היתה עיירה שקיטה ונעימה. קבוצת יהודים התגוררו בה בשלום ובשלווה, ניהלו את חייהם על מי מנוחות. בין המתגוררים בה היתה גם משפחת שלייפשטיין, שבאותם ימים נערכה לקראת שמחת בר המצוה לבנם – הילד היקר משה. כחלק מההיערכות, כמובן, החל חתן הבר מצוה ללמוד את טעמי המקרא, מתכונן לרגע המרגש בו יקבל …

סגור לתגובות על ההפטרה שמעניקה אריכות ימים!

חתונה בחינם – היה זה בראשית ימי הקיץ שחלף, קיץ תשע״ח

12 באוקטובר 2020 | פורסם בקטגוריה ספרי יהדות

היה זה בראשית ימי הקיץ שחלף, קיץ תשע״ח. בישיבה חשובה בקריית ספר שבמודיעין עילית התבשרו הבחורים בבשורה טובה שרדפה את קודמתה – לפני כמה ימים התארס משה א., ובחלוף כמה ימים התארס גם פנחס ל., שניהם מהמובחרים שבבני הישיבה. שמחה וששון ליהודים, קול מצהלותחתנים… שני הבחורים החלו בהיערכות לקראת יום נישואיהם, באווירה טובה ועליזה, ולפתע …

סגור לתגובות על חתונה בחינם – היה זה בראשית ימי הקיץ שחלף, קיץ תשע״ח

להישאר ללא קורת גג?

12 באוקטובר 2020 | פורסם בקטגוריה פרשת השבוע

בתקופה בה דר הגאון רבי אליהו לופיאן זצ״ל בעיר קלם, התגורר עם בני משפחתו בדירה קטנה וצפופה, והוכרח לעבור דירה. לא בנקל מצא מדור ראוי, אך בתום מאמץ לא פשוט מצא דירה המתאימה לו, ומיהר לסכם את בעליה את תנאי השכירות. כמובן שגם בדירה למד הרבה בספר התורה בני משפחתו התרגשו, הנה, סוף כל סוף …

סגור לתגובות על להישאר ללא קורת גג?