Bookmarking » הפרופיל של sarit

שם: sarit

סך הכל מאמרים שפורסמו באתר: 348

מאמרים אחרונים של sarit

סידור:

בזה תלויה כל גאולתנו

13 בדצמבר 2020 | פורסם בקטגוריה יהדות

  בזה תלויה כל גאולתנו כותב הרה ק" ציס ע" רבי אהרון ראטה ע"זי בעל השומר אמונים וטהרת הקודש בלשונו הטהורה: "אבל עיקר החסידות שתלוי בידינו ומה שנשאר עוד מהספיחי דספיחין, הוא אהבת הצדיקים והיראים, ואהבת חברים ואהבת כללות ישראל, שבזה תלוי כל גאולתנו. ובאם היה אחדות בין ישראל הגם שחוטאים ו"ח אין שום דבר …

סגור לתגובות על בזה תלויה כל גאולתנו

חבר אני לכל אשר יראוך

13 בדצמבר 2020 | פורסם בקטגוריה יהדות

  חבר אני לכל אשר יראוך ( תהילים )ט"קי דעו לכם ישראל הקדושים: איפה שיש יראת שמים, פחד מה' ומהדר גאונו – שם חברים כל ישראל. ואם יש מקום שישראל לא חברים, סימן שאין יראת אלקים אמיתית במקום ההוא וזה תלוי בזה. כנסו למידע כאן תודה לאבא כשיראים מבורא עולם באמת אזי כל מיני שיקולים …

סגור לתגובות על חבר אני לכל אשר יראוך

 הייתה עיירה באירופה לפני מלחמת העולם השניה

13 בדצמבר 2020 | פורסם בקטגוריה יהדות

   הייתה עיירה באירופה לפני מלחמת העולם השניה, עיירה של חרדים והייתה בה מחלוקת נוראה. כשהנאצים הגיעו לעיירה הזאת הם עוד רבו אחד עם השני בדרך לרכבת כשלקחו אותם לאושוויץ וזהו המצב שלנו היום. שרוצים להרוג אותנו ואנחנו רבים אחד עם השני. יש לנו מלשינים שעובדים עם הממשלה כנגד העם שלהם. יש כל מיני אנשים …

סגור לתגובות על  הייתה עיירה באירופה לפני מלחמת העולם השניה

יהודים אמיתיים צריכים לאהוב אחד את השני בנימין, כ' תמוז, תש"פ 2020/7/12

13 בדצמבר 2020 | פורסם בקטגוריה יהדות

  יהודים אמיתיים צריכים לאהוב אחד את השני בנימין, כ' תמוז, תש"פ 2020/7/12    אוי עם ישראל, אוי עם ישראל, אוי עם ישראל. אנחנו כבר מסתובבים בכל העולם בגלות המרה, המרה ביותר שה' שלח אותנו. זה לא יום או יומיים של טיול. זה אלפיים שנים של להסתובב ולהסתובב מארץ לארץ, ממקום למקום, ומה יצא מזה? …

סגור לתגובות על יהודים אמיתיים צריכים לאהוב אחד את השני בנימין, כ' תמוז, תש"פ 2020/7/12

 יש יהודים בארצות הברית

13 בדצמבר 2020 | פורסם בקטגוריה יהדות

   יש יהודים בארצות הברית, באירופה וכו' שמאמינים ולא שומרים מצוות, אבל הם יהודים ויש להם לב יהודי ו עכשיו אני אני אומר לכם, אתם בסכנה גדולה מאד! אתם חייבים לחזור לארץ ישראל, לא למדינת ישראל. משיח כבר מחכה לכם. כאן נקרא על פירוש השם אוריאן  תחזרו לארץ הקדושה שהקב"ה נתן לעם ישראל. תצטרכו להילחם …

סגור לתגובות על  יש יהודים בארצות הברית

 יהודי ארה"ב אני מדבר אליכם עכשיו

13 בדצמבר 2020 | פורסם בקטגוריה יהדות

   יהודי ארה"ב אני מדבר אליכם עכשיו, החיים שלכם לא יחזרו למה שהיו, זה "כאילו" שקט עכשיו, "כאילו" שיש רגיעה במקומות מסוימים, אבל זה לא סוף פסוק, זה לא נגמר. אתם חושבים שאם גיליתם שהרבה מאד מהקרבנות של הקורונה פשוט נרצחו בבתי חולים, אז אין לכם מה לדאוג? לא! יש לכם כן על מה לדאוג, …

סגור לתגובות על  יהודי ארה"ב אני מדבר אליכם עכשיו

 אבל צריך שילכו לכוון הקב"ה עם רצון ענק

13 בדצמבר 2020 | פורסם בקטגוריה יהדות

   אבל צריך שילכו לכוון הקב"ה עם רצון ענק, עם הרגשה שהלב שלהם נשבר. כשהם רק חושבים על כל ההרגשות העקומים שהיו להם שרצו ושהרגישו כל השנים האלה. אני מזהיר אתכם אל תשארו ואל תהיו עם הרגשות והרצונות העקומים  כי זה לא יעזור לכם, זה יגמר. או יגמר ו"ח במוות נצחי, או שיגמר בחיים נצחיים, …

סגור לתגובות על  אבל צריך שילכו לכוון הקב"ה עם רצון ענק

 עם ישראל: זה כל כך פשוט צריכים רק לפתוח את העיניים

13 בדצמבר 2020 | פורסם בקטגוריה יהדות

   עם ישראל: זה כל כך פשוט צריכים רק לפתוח את העיניים, לפתוח את הלב ולעשות מה שה' רוצה מאיתנו וזה לחיות לפי התורה, ולקבל את הקב ה" במה שהוא באמת, שהוא הכל יכול ואין עוד מלבדו. להיות העם שלו, שעושה כל מה שה' רוצה מאיתנו. אם זה לעבור את ים סוף כדי לבנות את …

סגור לתגובות על  עם ישראל: זה כל כך פשוט צריכים רק לפתוח את העיניים

קורונה 2 אני שליח של הקב ה

13 בדצמבר 2020 | פורסם בקטגוריה יהדות

  קורונה 2 אני שליח של הקב ה" * ערים ענקיות ייעלמו מהעולם * אחרי הקורונה * לקראת הגאולה * החגיגה נגמרה * זרים השתלטו על העולם ועל מדינת ישראל * כל יהודי מאמין הוא הבן האהוב  של הקב ה" * המכה הבאה תהיה ב … * ואז כל הרשעים יעלמו * העולם יהיה אחר …

סגור לתגובות על קורונה 2 אני שליח של הקב ה

הערות: לזיכוי הרבים ניתן לקבל חינם עלונים אלה ואחרים לחיזוק הקדושה והצניעות ואת הדיסק

13 בדצמבר 2020 | פורסם בקטגוריה יהדות

  הערות: לזיכוי הרבים ניתן לקבל חינם עלונים אלה ואחרים לחיזוק הקדושה והצניעות ואת הדיסק "מגלות לגאולה" * ניתן להוריד את המסרים מהאתר COM.DANi18 או חיפוש בגוגל "דני18 * "ניתן לצלם ולהעתיק את המסרים לזיכוי הרבים * שמיעת מסרים בטל  שמיעת * 0799-177-555 * 077-263-8885 המסרים בארה"ב 3064-585-646 *  0527-111-333 :בטלפון פרטים מגלות לגאולה חלוקת …

סגור לתגובות על הערות: לזיכוי הרבים ניתן לקבל חינם עלונים אלה ואחרים לחיזוק הקדושה והצניעות ואת הדיסק