Bookmarking » הפרופיל של My Tax Refund

שם: My Tax Refund

אתר: https://mytax-refund.co.il/

סך הכל מאמרים שפורסמו באתר: 1

מאמרים אחרונים של My Tax Refund

סידור:

החזרי מס לשכירים

27 ביולי 2021 | פורסם בקטגוריה מס הכנסה

החזר מס הכנסה לשכירים הקדמה עובדים שכירים ששילמו מס הכנסה בסכומים הגבוהים מאלו שהיו אמורים לשלם עבור אותה שנת מס, זכאים לקבל החזר מס. ניתן לבקש החזר עד 6 שנים אחורה, לאחר תום שנת המס שבגינה מבקשים את ההחזר מס. להחזר המס מתווספים הפרשי הצמדה וריבית של 4%. לעתים מנוכים משכר העובדים השכירים במהלך השנה …

סגור לתגובות על החזרי מס לשכירים