להודות להשם שאני לא קופיקו

16 באוקטובר 2017 | מאת: | מאמרים בקטגוריה קניין רוחני

נכון קופיקו הוא דמות חמודה מאד אבל בטח לא בשביל להיות קוף של סרט מציור נבראתי !

לחדד את האמונה והתכלית עבורה באנו לעולם, הוא בדרך התמדת ההודאה לה\', וכגון שיאמר \'\'נשמת כל חי\'\' מדי פעם גם באמצע השבוע בכוונה, ויחוש שבעצם אינו מגיע לו כלום, וישמח ויודה לה\' על כל הטובות שעשה עמו בברכות שמברך, ברכות השחר ועוד בכל הברכות שמברך במשך כל היום.

עיקרם של אלו הברכות הוא על שניצול נפשו מבחינת החליפין, לא נבראתי בהמה, אבן או עץ, אלא אדם חי נושם וקיים בעל בחירה יכול לשמוח או לבכות, שלמרות כל הבלי עולם הזה והבלבולים שלו – הנה קמתי בבוקר חדש ועדיין אני זוכה שאני יהודי ולא שוכח להודות לבורא עולם על זכותי לשרת אותו בברכות והודאות…

כי החליפין האלו שנמשכין מהיכלי התמורות שהם בחינת החליפין של בן המלך שנתחלף בבן שפחה כמו שמביא רבי נחמן מברסלב בסיפורי מעשיות שלו. כי לפעמים יש החלפה הראש המחשבות והרצונות מתחלפים… הישראלי שוכח את מעלתו ודקות נשמתו הטהורה שמושרשת ברוחניות אהבת השם יתברך, ובתכלית עולם הבא, ונדבק ברצונותיו לעולם הזה והבליו..

וזה גם בחינת ברכת הנותן לשכוי בינה שאומרים בברכות השחר דהיינו שמודים להשם יתברך שנתן לנו שכל ודעת להבחין בין יום ובין לילה. דהיינו להבחין בין האור ובין החושך, שהוא בחינת הבחנה בין האמת ובין השקר. בין הבלי עולם הזה הכלים ונפסדים לבין התכלית האין סופי הרוחני שזוכים לו ע\"י מידות טובות ומעשים טובים כפי שנמסר לנו בתורתינו הקדושה..

עוד נאמר בספרי ברסלב על ברכות השחר

כל מי שרוצה לחוס על עצמו ולחשב על תכליתו הנצחי, כל תקנתו שאיך שהוא איך שהוא יהיה בעיני עצמו בכל יום ויום כבריה חדשה ממש,

כי באמת נעשה האדם כבריה חדשה בכל יום, שבשביל זה מברכין כל ברכות השחר כמבאר בשלחן ערוך,

ועל כן איך שהוא צריך שתהיה העבודה שעוסק בכל יום חדשה אצלו לגמרי, כי כל אחד מישראל עושה כמה מצוות בכל יום ציצית ותפלין וכיוצא, אך העקר שיראה לישב דעתו בכל יום שזה היום שעומד בו עדין לא היה בעולם וכן לא יהיה עוד היום הזה בעולם.

והעבודה להשם יתברך שצריכין בזה היום היא חדשה לגמרי, ורק עליך נפל חובת היום על זה האדם שעומד באותו הדור באותו היום, הוא דיקא צריך לעסק בעבודה זאת ולא מלאך ולא שרף ואפלו נשמות הצדיקים שבגן עדן עליון אינם יכולים להשלים העבודה הזאת.

רק \"חי חי הוא יודוך כמוני היום\" כמוני היום דיקא, הינו כמו שאני היום באיזה מדרגה פחותה שהוא אף על פי כן מאחר שאני חי אני צריך להודות לך דיקא.

…על כן צריכין להזהר מאד לילך בדרך הנ\"ל, להתחיל מחדש באיזו בחינה שהיא וישכח מדעתו לגמרי כל מה שעבר עליו, וכל ההתחלות שהתחיל עד עתה לא יעלה לו מן החשבון כלל, רק עתה צריך להתחיל מחדש לגמרי וכן לעולם, עד שיזכה לתשובה שלמה ולהתחיל ולגמר בשלמות כראוי.

וכשזוכה להתחזק בכל הנ\"ל, אזי זוכה על ידי זה לדברים גבוהים ועליונים מאד. כי נמשך הארה משלש פעמים שם אהיה ופעם אחת שם הויה שהודיע השם יתברך למשה רבנו, עליו השלום, בעת ששאל אותו \"ואמרו לי מה שמו\" וכו.

וכן זוכה על ידי זה להשיר והנגון שיתער לעתיד שהוא פשוט, כפול, משלש, מרבע, ונארג על שם הוי\"ה ברבוע שהוא י י\"ה יה\"ו וכו, כמבאר בפנים (הלכות קריאת התורה הלכה ו)

קמת בבוקר ? כל השאר בונוס !

סגור לתגובות על להודות להשם שאני לא קופיקו

מאת:

פרסם באתר כ - 3 מאמרים.

.

דילוג לתוכן