ריסקיפייד ממשיכה להתנהל על בסיס אסטרטגיית "Land and Expand"

17 בנובמבר 2023 | מאת: | מאמרים בקטגוריה הודעות לעיתונות

ריסקיפייד ממשיכה להתנהל על בסיס אסטרטגיית "Land and Expand" במטרה להשיג צמיחת הכנסה בשיעור של 14% ברבעון השלישי

מעלה את תחזית ה-EBITDA המתואם לשנת הכספים 2023

ניו יורק, 15 בנובמבר 2023, (BUSINESS WIRE):

חברת ריסקיפייד Riskified Ltd. (NYSE:RSKD), מובילה בתחום הפתרונות למניעת הונאות מסחר אלקטרוני ובתחום פיתוח פתרונות חכמים לניהול סיכונים, הודיעה על תוצאותיה הפיננסיות עבור שלושת החודשים ותשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, 2023. החברה תארח שיחת משקיעים היום ב-8:30 בבוקר, שעון החוף המזרחי של ארה"ב.

"אני גאה מאוד בצוות שלנו על נחישותם ועוצמתם נוכח הסכסוך המתמשך בישראל. ההתמקדות הבלתי מעורערת שלנו במימוש עסקינו בכלל הסביבות, בשילוב המחויבות שלנו לאספקת שירות איכותי לסוחרים, מהווים את הבסיס להצלחתה של Riskified. אני סמוך ובטוח ביכולתה של Riskified לצמוח ולחדש גם בזמנים מאתגרים", אמר עידו גל, מייסד שותף ומנכ"ל Riskified.

דגשים עסקיים לרבעון השלישי של שנת 2023

*מימוש תוכנית ההמשכיות העסקית ("BCP"): המיקוד העיקרי שלנו בעקבות האירועים שהתרחשו בישראל ב-7 באוקטובר, 2023, היה לוודא את ביטחונם של עובדינו ולשמר את ההמשכיות השירות עבור הסוחרים שלנו. השתמשנו באופן מידי בתוכנית ה-BCP שלנו כדי לסייע להבטחת המשכיות השירות וכדי למזער את השינויים עבור הסוחרים שלנו. אנחנו ממשיכים לפעול מול כלל הסוחרים ועד כה לא חווינו כל ירידה בהיקפי הסוחרים כתוצאה מאירועים אלה. אנו מאמינים כי הדבר מעיד על קשרי הגומלין העמוקים שטיפחנו עם רבים מן הסוחרים, על שיעורי השימור הגבוהים שלנו ועל המוניטין שלנו כשותף אמין ומהימן.

*קידום הגיוון עם הוספת סוחרים חדשים: אנחנו ממשיכים להצליח בהוספת סוחרים חדשים לפלטפורמה. 10 הסמלילים החדשים שהתווספו אלינו במהלך הרבעון השלישי של שנת 2023 סייעו לנו בהעמקת הנוכחות הגאוגרפית שלנו, תוך התחזקות ספציפית בארצות הברית, ובהמשך החדירה לארבעה ורטיקלים שונים.

*פעילות Upsell חזקה בחשבונות מפתח של ורטיקל האופנה ומוצרי היוקרה שלנו:

*נחתמה מכירה צולבת רב שנתית ומרובת מוצרים: במהלך הרבעון השלישי של 2023, ביצענו בהצלחה מכירה צולבת של מוצרי Policy Protect ו- Account Secure שלנו לסוחר ארגוני קיים מוורטיקל ה"קמעונאים הכלליים" של החברה, וזאת במסגרת חוזה רב-שנתי. באמצעות Policy Protect ו-Account Secure, ריסקיפייד יכולה לסייע בחסימת משווקים פוגעניים בשלב התשלום ולאזן את חוויית הלקוח הכוללת, תוך מניעת השתלטות על חשבונות.

*שיתוף פעולה עם Plaid במטרה לשפר את ההגנה מפני סיכונים עבור תשלומים אוטומטיים באמצעות מערכת Automatic Clearing House ("ACH"): שותפות זו מעצימה סוחרים מקוונים, שווקים ופלטפורמות מסחר לאשר תשלומי ACH בביטחון מוגבר, ותוך הגנה מפני הונאות ומפני סיכון לכיסוי כספי שאינו מספיק. השילוב מעשיר את הגנת ה-ACH הקיימת של Riskified, כולל היכולת להסיט את החבות בגין הונאות ולהגן מפני החזרות כתוצאה מ"כיסוי לא מספיק" במערכת ACH. הפלטפורמה של Riskified משלימה את פתרון Signal של Plaid, מנוע של דירוג סיכוני עסקאות אשר מספק לסוחרים מאפייני נתונים חדשים לצורך הערכה משופרת של סיכוני ההחזרה של עסקאות.

*עדכון לתוכנית הרכישה החוזרת של המניות: כפי שפורסם בתאריך 8 באוגוסט, 2023, מועצת המנהלים שלנו אישרה תוכנית רכישה חוזרת של מניות בסך של עד 75 מיליון דולר, בכפוף לאישור המחלקה הכלכלית של בית המשפט המחוזי בתל אביב ("בית משפט ישראלי"), כנדרש מתוקף החוק. בגלל אירועי ה-7 באוקטובר, בית המשפט הישראלי פועל בכפוף לצווי חירום והליכים משפטיים מסוימים הושהו. נעדכן בהחלטתו של בית המשפט הישראלי מיד עם קבלתה. הצפי הוא, כי הרכישות החוזרות של המניות יאפשרו ניצול של הזדמנויות אטרקטיביות של רכישה מחדש וכן יתרמו לניהול של דילול המניות. אנו מאמינים כי המאזן החזק שלנו, שכולל אפס חובות וכ-482 מיליון דולר במזומנים, פיקדונות, השקעות וריבית צבורה נכון ל-30 בספטמבר, 2023, מאפשר לנו להמשיך ולהשקיע בצמיחת העסק שלנו ובו זמנית להגדיל את הערך של בעלי המניות דרך תוכנית של רכישה חוזרת.

דגשים לביצועים פיננסיים לרבעון השלישי של שנת 2023

הטבלה הבאה מסכמת את התוצאות הפיננסיות המאוחדות שלנו עבור שלושת החודשים ותשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, 2023 ו-2022, באלפים, למעט במקומות שבהם נאמר אחרת:

 

  שלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, 2023   תשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, 2023
          2022             2022  
  (ללא ביקורת)    (ללא ביקורת)
נפח סחורות גולמי (GMV) במיליונים(1) $ 29,674     $ 25,314     $ 87,897     $ 73,391  
גידול ב-GMV שנה אחר שנה   17 %         20 %    
$ 71,872     $ 63,172     $ 213,545     $ 181,949  
גידול בהכנסות שנה אחר שנה   14 %         17 %    
               
רווח גולמי $ 31,140     $ 32,679     $ 104,004     $ 93,653  
שולי רווח גולמי   43 %     52 %     49 %     51 %
               
רווח תפעולי(הפסד) $ (25,210 )   $ (26,170 )   $ (70,285 )   $ (92,097 )
רווח נקי (הפסד) $ (20,925 )   $ (26,047 )   $ (55,770 )   $ (92,653 )
               
EBITDA(1)  מתואם $ (8,448 )   $ (9,360 )   $ (18,203 )   $ (36,746 )

"הגישה המוקפדת שלנו לניהול העסק ברורה, שכן הגדלנו את ההכנסה ב-17%, תוך הפחתה של הוצאות התפעול הכוללות ב-6% מאז תחילת השנה. תוצאות אלה מעידות על החוזק הכולל של העסק ועל יכולתנו לפעול ולמנף את המודל. אני מעודד מכך ששיפרנו את ביצועי ה-EBITDA המתואם שלנו ביותר מ-50% שנה מתחילת השנה, ואנו בדרך להשיג EBITDA מתואם חיובי ברבעון הרביעי של שנת 2023", אומרת אגליקה דוצ'בה, מנהלת כספים ראשית ב-Riskified.

תחזית פיננסית:

אנחנו מעדכנים את תחזית ההכנסות שלנו לשנה שתסתיים ב-31 בדצמבר, 2023, כדלקמן:

*הכנסות בין 297 מיליון דולר ו-300 מיליון דולר.

אנחנו מניחים שלא תיגרם החמרה נוספת בדפוסי ההוצאות של הצרכנים, או שינויים מהותיים במאקרו-סביבה, אשר נלקחים בחשבון במסגרת תחזית ההכנסות שלנו עבור השנה.

כעת אנו מצפים לבאים:

* EBITDAמתואם (2) שינוע בין 14.5 מיליון דולר שלילי ו-12.5 מיליון דולר שלילי.

אנחנו מחויבים להמשיך ולנהל את העסק באופן מוקפד ושואפים לזהות אפשרויות מינוף נוספות במודל העסקי.

GMV(1)  הוא מחוון ביצועים מרכזי ו-EBITDA מתואם הוא מדד שאינו GAAP של ביצועים פיננסיים. ראו "מחווני ביצועים מרכזיים ומדדים שאינם GAPP" למידע נוסף וכן "התאמת GAAP למדדים שאינם GAAP" להתאמה למדד ה-GAAP שהנו בר השוואה בצורה הישירה ביותר.

(2) איננו יכולים לספק התאמה של תחזית ה-EBITDA המתואם עבור שנת הכספים שמסתיימת ב-31 בדצמבר, 2023 לרווח הנקי (הפסד) כיוון שפריטים מסוימים שאינם כלולים ב-EBITDA המתואם אולם כלולים ברווח הנקי (הפסד), מדד ה-GAAP הפיננסי שניתן להשוואה בצורה הישירה ביותר, אינם ניתנים לחיזוי על בסיס של מבט קדימה ללא מאמץ בלתי סביר, או שאינם בשליטתנו. לדוגמה, איננו יכולים לחזות את ההיקף של רווחים או הפסדים בגין טרנזקציות במטבע חוץ, שכפופות לגורמים כלכליים ולגורמים רבים נוספים שאינם בשליטתנו. מאותן סיבות, איננו יכולים לתת מענה לחשיבות האפשרית של המידע שאינו זמין, אשר עשוי להיות בעל השפעה בלתי צפויה ובעלת חשיבות פוטנציאלית על תוצאות ה-GAAP הפיננסיות העתידיות שלנו.

פרטים על שיחת ועידה ושידור אינטרנט

החברה תארח שיחת ועידה לצורך דיון בתוצאותיה הפיננסיות היום, 15 בנובמבר, 2023 בשעה 8:30 בבוקר לפי שעון החוף המזרחי של ארה"ב. שידור אינטרנט חי של הדיון יהיה זמין דרך אתר קשרי המשקיעים של Riskified, בכתובת ir.riskified.com. שידור חוזר של שידור האינטרנט יהי זמין למשך פרק זמן מוגבל בכתובת ir.riskified.com. ההודעה לעיתונות ובה התוצאות הפיננסיות, כמו גם חומרי המצגת למשקיעים, יהיו זמינים באתר קשרי המשקיעים של החברה לפני שיחת הוועידה.

 

 

אודות  Riskified

Riskified (NYSE:RSKD) מעצימה עסקים להגדיל את ההכנסות והרווחים שלהם ממסחר אלקטרוני באמצעות הפחתת סיכונים. רשת שאין לה מתחרים של מותגי מסחר, בוחרת לשתף פעולה עם Riskified לצורך הגנה מובטחת מפני הכחשות עסקה, להיאבק בהונאות ובניצול לרעה של מדיניות בקנה מידה נרחב, ולשפר את שימור הלקוחות. פלטפורמת המודיעין של Riskified בנושא הונאות וסיכונים המופעלת באמצעות בינה מלאכותית, אשר פותחה ומנוהלת על ידי הצוות הגדול ביותר של מנתחי סיכוני מסחר אלקטרוני, מדעני נתונים וחוקרים, ומנתחת את הפרט מאחורי כל אינטראקציה על מנת לספק החלטות בזמן אמת ולחזק תובנות מבוססות-זהות. למידע נוסף, בקרו בכתובת  www.Riskified.com .

למידע נוסף:

אנשי קשר

קשרי משקיעים: צ'ט מנדל, ראש מחלקת קשרי המשקיעים | [email protected]

תקשורת ארגונית: קריסטינה דינוזו, מנהלת תקשורת בכירה | [email protected]

 

מקור: Riskified Ltd

 

תוכן הודעה זו בשפת המקור, הוא הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. התרגומים הם למטרות נוחות בלבד ויש להצליבם עם המסמך בשפת המקור, שהוא הגרסה היחידה של טקסט זה שהוא בעל תוקף משפטי.

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire

סגור לתגובות על ריסקיפייד ממשיכה להתנהל על בסיס אסטרטגיית "Land and Expand"

מאת:

פרסם באתר כ - 1266 מאמרים.

.

דילוג לתוכן