מהי הודעה מוקדמת לפיטורים

12 בנובמבר 2023 | מאת: | מאמרים בקטגוריה הודעות לעיתונות

הודעה מוקדמת לפיטורים היא הודעה כתובה שהמעסיק נותן לעובד טרם פיטוריו. ההודעה מאפשרת לעובד להתכונן לעזיבה, למצוא עבודה חדשה ולסיים את עבודתו בצורה מסודרת.

היקף ההודעה המוקדמת של פיטורים מוגדר בחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001. לפי החוק, ההודעה המוקדמת לפיטורים תהיה:

  • בגין כל אחד מ-6 חודשי העבודה הראשונים – יום אחד.
  • בגין כל אחד מ-3 החודשים האחרונים – 2.5 ימים.

לדוגמה, עובד בעל ותק של שנה זכאי ל-18 ימי הודעה מוקדמת.

המעסיק רשאי לוותר על עבודתו של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת ולנתק את יחסי העובד-מעסיק עימו באופן מיידי, בתנאי שישלם לעובד בגין תקופה זו שכר מלא ללא תנאים סוציאליים ("חלף הודעה מוקדמת").

העובד אינו רשאי לחזור בו מהודעת ההתפטרות, אלא בהסכמה של המעסיק (ואם המעסיק מסרב – הוא חייב לנמק זאת), או אם ההתפטרות נעשתה ב"עידנא דריתחא" (שעת כעס).

המעסיק אינו רשאי לפטר עובד ללא מתן הודעה מוקדמת, אלא במקרים חריגים, כגון:

  • בנסיבות של הפרת משמעת חמורה.
  • בנסיבות של הפסקת פעילות העסק.
  • בנסיבות של אי התאמה בין העובד למקום העבודה.

אם המעסיק מפטר עובד ללא מתן הודעה מוקדמת, הוא חייב לשלם לעובד פיצוי בגובה השכר הרגיל שהעובד היה זכאי לו, אילו עבדו בתקופת ההודעה המוקדמת.

החובה לתת הודעה מוקדמת לפיטורים

החובה לתת הודעה מוקדמת לפיטורי עובד חלה על כל מעסיק בישראל, ללא קשר לוותק של העובד בעבודה. החובה נקבעת בחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001.

החוק קובע כי תקופת ההודעה המוקדמת לפיטורים תהיה בהתאם לוותק של העובד:

  • עובד בעל ותק של עד שנה יהיה זכאי ליום הודעה מוקדמת בגין כל חודש עבודה.
  • עובד במהלך שנת עבודתו השנייה יהיה זכאי לתקופת הודעה מוקדמת של 14 יום בתוספת יום נוסף בגין כל שני חודשי עבודה בשנת עבודתו השנייה.
  • עובד בשנת עבודתו השלישית יהיה זכאי ל-21 יום בתוספת יום נוסף בגין כל שני חודשי עבודה בשנת עבודתו השלישית.

בנוסף, החוק קובע כי מעסיק רשאי להפחית את תקופת ההודעה המוקדמת לפיטורים בהסכמה של העובד.

סגור לתגובות על מהי הודעה מוקדמת לפיטורים

מאת:

פרסם באתר כ - 181 מאמרים.

.

דילוג לתוכן