מובילאיי מפרסמת את התוצאות לרבעון השלישי של 2023, מעדכנת את התחזית ומספקת סקירה כללית של עסקיה

31 באוקטובר 2023 | מאת: | מאמרים בקטגוריה הודעות לעיתונות

מובילאיי מפרסמת את התוצאות לרבעון השלישי של 2023, מעדכנת את התחזית ומספקת סקירה כללית של עסקיה

 

*גידול של 18% בהכנסות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, לסך של 530 מיליון דולר ברבעון השלישי.

*הרווח התפעולי והרווח התפעולי המתואם השתפרו משמעותית לעומת הרבעון השלישי של 2022.

*רווח מדולל למניה (GAAP) היה $0.02 והרווח המדולל המתואם למניה (Non-GAAP) היה $0.22 ברבעון השלישי של 2023.

*המשך התקדמות עם צפי בתחום המוצרים המתקדמים בחשבונות OEM עיקריים, עם המרות של FAW (SuperVision and Chauffeur) וכן Polestar (Chauffeur) במהלך הרבעון השלישי.

*ייצרה מזומנים נטו מפעילות שוטפת בסך 285 מיליון דולר בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 לספטמבר 2023. המאזן שלנו נותר חזק עם מזומנים ושווי מזומנים בסך של 1.2 מיליארד דולר ויתרת חוב בשיעור אפס נכון ל-30 בספטמבר 2023.

 

ירושלים, 26 באוקטובר 2023,BUSINESS WIRE) ):

חברת מובילאיי (Mobileye Global Inc) (נאסד"ק: MBLY) (מובילאיי) פרסמה את התוצאות הכספיות שלה לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2023.

ראו את גרסת המקור והטבלאות בצורה מסודרת: https://www.businesswire.com/news/home/20231026168155/en/Mobileye-Releases-Third-Quarter-2023-Results-Updates-Guidance-and-Provides-Business-Overview

"אנו מרוצים מהתוצאות לרבעון השלישי, שבו מינוף תפעולי וגידול חזק בהכנסות הובילו לגידול משמעותי בהכנסה התפעולית", אמר פרופ' אמנון שעשוע, נשיא Mobileye. "בצד המוצר, המשוב החיובי למדי מהלקוחות ומהתקשורת להשקת SuperVision navigate, על תוכנת פיילוט לרכבי Zeekr מהווה ראייה להוכחת היתרונות התחרותיים של המוצרים המתקדמים שלנו. דבר זה הוביל, בחלקו, לתוצאות הבאות (1) המרות עם Polestar ועם FAW במהלך הרבעון, (2) המשך התקדמות במאזן הצפי בתחום 9 core OEM כפי שציינו בשיחת הוועידה האחרונה שקיימנו בנוגע להכנסות החברה, וכן (3) עניין חדש מצד גל נוסף של יצרני רכב גלובליים. מאז פרסום הדוחות לרבעון השלישי האירועים הטרגיים בישראל השפיעו על כולנו. עם זאת, תכנון של המשכיות עסקית חזקה, לקחים שנלמדו מהשיבושים שחלו בתקופת COVID-19, והחריצות והשקידה של הצוות הנפלא שלנו, צמצמו את היקף השיבושים ואפשרו להמשיך ולממש את סדר העדיפויות העסקי שלנו."

דגשים עסקיים לרבעון השלישי של 2023

*מסלול הפיתוח העסקי המשיך להיות חסון במהלך הרבעון. על בסיס עיצובים מנצחים שחלו השנה (2023) עד למועד זה, וצנרת ההזדמנויות השוטפות, אנחנו במסלול לשיפור בשנת 2023 מבחינת נפח, הכנסות ומחיר ממוצע של המערכת, לעומת פעילות השיא בתחום זה שהושגה בשנת 12022.

*מובילאיי ו-Zeekr בצעו עדכון תוכנה over-the-air ליותר מ-110,000 לקוחות Zeekr. עדכון זה כלל לראשונה את ערכת התכונות המלאה של SuperVision לכבישים מהירים ובנפח גדול. המשוב היה חיובי, ובתקשורת הודגש כי ביצועי מערכת הניווט המשודרגת (NZP) של ZEEKR (המבוססת על SuperVision) עלו על אלה של המתחרים הסיניים החזקים, על אף תוכן חישה וחישוב שקטן משמעותית.

*הכרזנו על קשר הולך ומגדל בהיקפו עם FAW, אחת מיצרניות הרכב הגדולות בסין מבחינת נפח, להתקנת אמצעים מבוססי SuperVision בסדרת כלי רכב החל מסוף 2024. התכנית כוללת גם פיתוח של מערכת מבוססת Chauffeur  שהשקתה צפויה בסוף 2025. הצלחת ההשקה של תוכנת Zeekr שצוינה לעיל הייתה קטליזטור ישיר להכרזת FAW והביאה לקיצור הדיון עם גורמים נוספים בנוגע לפיתוח העסקי.

*הכרזנו על תוספת לתכנית Chauffeur והרחבנו את הקשר עם Polestar. היכולת למנף את מערכת eyes-on SuperVision כגשר למערכת eyes-off Chauffeur מהווה עבור לקוחותינו גורם מבדיל וחשוב. כמעט כל עבודת הפיתוח שלנו על SuperVision עם OEM גדולים כוללת גם תכנית להתרחבות אל Chauffeur.

סיכום כספי של הרבעון השלישי של 2023 ודגשים עיקריים (לא מבוקר)

GAAP            
(במיליוני דולר ארצות הברית)   Q3 2023   Q3 2022   % Y/Y
הכנסות   $ 530     $ 450     18 %
רווח גלמי   $ 272     $ 217     25 %
מתח רווחים גולמי     51 %     48 %   +310bps
הכנסה (הפסד) תפעולית   $ 8     $ (25 )   *NM
מתח רווחים תפעולי     2 %     (6 )%   +706bps
הכנסה (הפסד) נטו   $ 17     $ (45 )   *NM
EPS – בסיסי   $ 0.02     $ (0.06 )   *NM
EPS – מדולל   $ 0.02     $ (0.06 )   *NM
             

* לא משמעותי

Non-GAAP            
(במיליוני דולר ארצות הברית)   Q3 2023   Q3 2022   % Y/Y
הכנסות   $ 530     $ 450     18 %
רווח גולמי מותאם   $ 366     $ 332     10 %
מתח רווחים גולמי מותאם     69 %     74 %   (472)bps
הכנסה תפעולית מותאמת   $ 182     $ 143     27 %
מתח רווחים תפעולי מותאם     34 %     32 %   +256bps
הכנסה נטו מותאמת   $ 181     $ 114     59 %
EPS מותאם – בסיסי   $ 0.22     $ 0.15     48 %
EPS מותאם – מדולל   $ 0.22     $ 0.15     47 %

 

*הכנסות בסך 530 מיליון דולר מהוות גידול של 18% בהשוואה לרבעון המקביל בשנת 2022, בראש ובראשונה משילוב של  נפח עם צמיחת ASP בהכנסות שלנו שקשורות בשבב EyeQ®.

*המחיר הממוצע למערכת עמד ברבעון השלישי של 2023 על 53.8 דולר, נתון שנותר דומה לזה של התקופה המקבילה אשתקד. מחירי הליבה של EyeQ היו גבוהים יותר אולם הם קוזזו מול נפחים קטנים במעט של SuperVision, כשיעור מתוך כלל ההכנסות.

*מתח הרווחים הגולמי ברבעון השלישי של 2023 עלה בשלושה אחוזים לעומת הרבעון המקביל בשנת 2022. השפעת העלות הנמוכה יותר מיוחסת לפחת של נכסים בלתי מוחשיים כשיעור מההכנסות, וקוזזה בחלקה על ידי הירידה שחלה עקב הגידול בעלות השבב שלנו, EyeQ® (ועליית המחיר ללקוח כתוצאה מכך).

*מתח הרווחים הגולמי והמותאם צנח בשיעור של כחמישה אחוזים ברבעון השלישי של 2023 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הסיבה העיקרית לירידה היא הגידול בעלות השבב שלנו, EyeQ®, אותה הלקוחות חוו כעלייה במחיר (נכון לתחילת 2023) על בסיס מתח רווחים בשיעור אפס.

*מתח רווחים תפעולי חיובי בשיעור של 2% ברבעון השלישי של 2023 בהשוואה למתח רווחים שלילי של 6% בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול מיוחס בראש ובראשונה למתח רווחים גולמי גבוה יותר וצמצום של ההוצאות התפעוליות כשיעור מההכנסות בהשוואה לרבעון השלישי של 2022.

*מתח הרווחים התפעולי והמותאם עלה בשיעור של כשלושה אחוזים ברבעון השלישי של 2023 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. מינוף תפעולי המונע על ידי גידול בהכנסות והוצאות תפעוליות שהיו במידה רבה עקביות בהשוואה לשנה שעברה הוביל לצמצום משמעותי של ההוצאות התפעוליות כשיעור מההכנסות.

*תזרים המזומנים התפעולי לתשעת החודשים שהסתיימו ביום ה-30 בספטמבר 2023 עמד על סך של 285 מיליון דולר. הנתון כולל תזרימי הוצאות משמעותיים הקשורים בבניה מחדש של המלאי האסטרטגי של שבבי EyeQ®, אשר קטן הופחת משמעותית במהלך משבר שרשרת האספקה של המוליכים למחצה בשנים 2021 ו-2022. 75 מיליון דולר במזומנים שמשו לרכישת נכסים וציוד במהלך אותה התקופה.

1הכנסות Mobileye בתקופות המוצגות מייצגות הערכת נפחים על בסיס אומדני נפחי ייצור בעתיד שסופקו על ידי OEM נוכחיים ופוטנציאליים שלנו במעמד מיקור העיצוב המנצח עבור מודלים הנוגעים לעיצובים מנצחים אלה. ראו כתב ויתור שכותרתו "הצהרות עתידיות" בהמשך לעיון בהגבלות חשובות החלות על אומדנים אלה.

2מחיר מערכת ממוצע מחושב כסכום ההכנסה הקשורה למערכות ®EyeQ ו-SuperVision חלקי מספר המערכות שסופקו.

תחזית כספית מעודכנת לשנת הכספים 2023

אנחנו מעדכנים את התחזית שלנו לשנת הכספים 2023 אותה מסרנו לאחרונה ביום ה-27 ביולי 2023:

 

הצפי המעודכן שלנו משקף ירידה של 0.6% בהכנסות הצפויות, בנקודת האמצע, שכן אנחנו מצפים כי נתוני משלוחי SuperVision במהלך הרבעון הרביעי של 2023 יהיו בקצה הנמוך של הנתונים ששולבו בתחזית הקודמת שלנו. התחזית המעודכנת משקפת גם שיפור בצפי ההפסד התפעולי (GAAP) וההכנסה התפעולית המותאמת (Non-GAAP), בנקודת האמצע, של 37% ו-7% בהתאמה, עקב הוצאות תפעול נמוכות מהצפוי, הן ברבעון השלישי והן ברבעון הרביעי של 2023.

מידע זה משקף את הצפי של Mobileye לגבי תוצאות ההכנסות, הפסד תפעולי והכנסה תפעולית מותאמת לשנה המסתיימת ביום ה-30 בדצמבר 2023. אנחנו סבורים שההכנסה התפעולית המותאמת (Non-GAAP)) הוא המדד ההולם, כיוון שהוא מחריג הוצאות משמעותיות שאינן במזומן, לרבות: 1) חיובי פחת הנוגעים לנכסים בלתי מוחשיים וכוללים טכנולוגיה שפותחה, קשרים עם לקוחות ומותגים עקב רכישת Mobileye על ידי אינטל בשנת 2017 ורכישת Moovit בשנת 2020. וכן 2) הוצאות תגמול מבוססות מניה. הצהרות אלו מהוות מידע הנוגע לעתיד, יתכן שהן אינן מייצגות את הצפי הפיננסי ושהתוצאות בפועל תהיינה שונות מהמוצהר. ראו פירוט לגבי הסיכונים וההנחות המוזכרים בסעיף הצהרות עתידיות בפרסום זה.

מידע על הכנסות בשיחת וועידה וובקאסט

Mobileye תארח היום, 26 באוקטובר 2023, בשעה 8:00 ET (15:00 אחר הצהריים IT) שיחת וועידה בה תיסקרנה תוצאות החברה ויינתן עדכון עסקי כללי. ניתן להצטרף לשיחת הוועידה בשידור חי באמצעות וובקאסט באתר קשרי המשקיעים של Mobileye, בכתובת ir.mobileye.com, ולצפות בשידור החוזר שיהיה זמין זמן קצר לאחר סיום האירוע.

מדדים פיננסיים שאינם GAAP

הודעה זו לעיתונות כוללת את הרווח הגולמי המותאם ומתח הרווחים הגולמי והמותאם, הכנסה תפעולית מותאמת ומתח רווחים של הכנסה תפעולית מותאמת, הכנסה נטו מותאמת וכן הכנסה למניה (EPS) מותאמת. כל אלה הם מדדים פיננסיים שאינם מוצגים לפי GAAP. אנחנו מגדירים את הרווח הגולמי המותאם כרווח גולמי המוצג לפי GAAP, להוציא פחת של נכסים בלתי מוחשיים הקשורים ברכישות ובהוצאות לתגמול מבוסס מניה. מתח הרווחים הגולמי והמותאם מחושב כרווח הגולמי המותאם חלקי סך כל ההכנסות. אנחנו מגדירים הכנסה תפעולית מותאמת כהפסד תפעולי המוצג לפי GAAP, המותאם מבלי לקחת בחשבון פחת של נכסים בלתי מוחשיים הקשורים ברכישות, הוצאות תגמול מבוססות מניה והוצאות הנוגעות להנפקה הראשונה שלנו לציבור שהושלמה ביום ה-28 באוקטובר 2022 ("ה-IPO של Mobileye"). מתח הרווחים התפעולי מחושב כהפסד תפעולי חלקי סך כל ההכנסות, ומתח הרווחים התפעולי המותאם מחושב כהכנסה תפעולית מותאמת חלקי סך כל ההכנסות. אנחנו מגדירים הכנסה נטו מותאמת כהפסד נטו המוצג לפי GAAP, המותאם מבלי לקחת בחשבון פחת של נכסים בלתי מוחשיים הקשורים לרכישות, הוצאות תגמול מבוססות מניה והוצאות הנוגעות ל-IPO של Mobileye, וכן להשפעות הקשורות במס הכנסה. ההשפעות הקשורות במס הכנסה חושבו באמצעות שיעור המס הסטטוטורי הרלוונטי לכל התאמה תוך לקיחה בחשבון של השפעות האומדן הקשורות. ההתאמה להשפעות מס הכנסה מורכבת בראש ובראשונה מהשפעת המס הנדחה של פחת על נכסים בלתי מוחשיים שהושגו. ה-EPS הבסיסי המותאם מחושב על ידי חלוקה של ההכנסה המותאמת נטו לתקופה בממוצע המשוקלל של המניות הרגילות המונפקות וקיימות במהלך התקופה. ה-EPS המדולל המותאם מחושב על ידי חלוקה של ההכנסה המותאמת נטו בממוצע המשוקלל של המניות הרגילות המונפקות וקיימות במהלך התקופה, תוך מתן תוקף לדילול של כל המניות הרגילות המדללות פוטנציאלית, עד למידה שהן מדללות כאמור.

אנו משתמשים במדדים פיננסיים שאינם GAAP כאמור לקבלת החלטות אסטרטגיות, לקביעת תכניות ותחזיות עסקיות, לזיהוי מגמות המשפיעות על העסק שלנו ולהערכת ביצועים. לדוגמה, אנו עושים שימוש במדדים פיננסיים שאינם GAAP להערכת התמחור ואסטרטגיית המיקור שלנו, להכנת התקציב התפעולי השנתי, וכמדד לביצועים התפעוליים. אנו סבורים שמדדים פיננסיים אלה שאינם GAAP יוכלו לעזור למשקיעים כשכולם במשותף מכיוון שהם מגדילים את השקיפות לגבי האמצעים בהם משתמשת הנהלת החברה בתפעול העסק ואומדן ביצועי העסק, והם מאפשרים השוואת מגמות פיננסיות ותוצאות בין תקופות בהן פריטים עשויים להשתנות ללא קשר לביצועים העסקיים. מדדים פיננסיים אלה שאינם GAAP מוצגים אך ורק כמידע נוסף ואין לראות בהם תחליף למידע פיננסי המוצג לפי GAAP, ויתכנו הבדלים בינם לבין סעיפים בעלי כותרת דומה כפי שהם מוצגים על ידי חברות אחרות. בהמשך מופיעה התאמה עבור כל אחד מהמדדים הפיננסיים שאינם GAAP כהשוואה למדדים הפיננסיים המקבילים הקרובים ביותר המוצגים לפי GAAP. אנו ממליצים למשקיעים לסקור את המדדים הפיננסיים הקשורים המוצגים לפי GAAP ואת ההתאמה של המדדים הפיננסיים הללו, שאינם GAAP, למדדים הפיננסיים המקבילים הקרובים ביותר המוצגים לפי GAAP.

אודות .Mobileye Global Inc

Mobileye (נאסד"ק: MBLY) מובילה את מהפכת הניידות עם טכנולוגיות הנהיגה האוטונומית והסיוע לנהג שלה באמצעות מינוף המומחיות שלה, הידועה בכל העולם, בתחום הראייה הממוחשבת, הבינה המלאכותית, המיפוי וניתוח הנתונים. מאז היווסדה בשנת 1999, Mobileye היא החלוצה בטכנולוגיות פורצות דרך כגון מיפוי באמצעות מיקור המונים ™REM, חישת ™True Redundancy ו-Responsibility Sensitive Safety (RSS). טכנולוגיות אלה מניעות את תחומי מערכות העזר המתקדמות לנהג (ADAS) והרכב האוטונומי (AV) לעבר העתיד של הניידות – הן מאפשרות פיתוח של כלי רכב הנוסעים מעצמם ופתרונות ניידות, מפעילות את מערכות העזר לנהג המובילות בתעשייה ומספקות מודיעין רב ערך לצורך מיטוב תשתית הניידות. עד כה יוצרו למעלה מ-150 מיליון כלי רכב בעולם עם טכנולוגיה מובנית של Mobileye. ב-2022 נרשמה Mobileye כחברה עצמאית בנפרד מאינטל (נסדא"ק: INTC), השומרת בידיה את הבעלות על רוב מניותיה. למידע נוסף, בקרו באתר https://www.mobileye.com

Mobileye", הלוגו של Mobileye ושמות המוצרים של Mobileye הם סימנים מסחריים רשומים של Mobileye Global. כל שאר הסימנים הם רכושם של בעליהם בהתאמה.

 

למידע נוסף:

 

דן גלבס
קשרי משקיעים
[email protected]

ג'סטין הייד
יחסי ציבור
[email protected]

מקור: Mobileye Global Inc.

תוכן הודעה זו בשפת המקור, מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire

סגור לתגובות על מובילאיי מפרסמת את התוצאות לרבעון השלישי של 2023, מעדכנת את התחזית ומספקת סקירה כללית של עסקיה

מאת:

פרסם באתר כ - 1266 מאמרים.

.

דילוג לתוכן