Riskified מדווחת על צמיחה חזקה של 21% בהכנסות במהלך הרבעון השני

21 באוגוסט 2023 | מאת: | מאמרים בקטגוריה הודעות לעיתונות

 

Riskified מדווחת על צמיחה חזקה של 21% בהכנסות במהלך הרבעון השני

מועצת המנהלים מאשרת תוכנית רכישה מחדש של מניות בשווי 75 מיליון דולר

מתעתדת להגיש בקשה לאישור תכנית הרכישה החוזרת שלה לבית המשפט בישראל

ניו-יורק, 15 באוגוסט 2023, (BUSINESS WIRE):

Riskified ריסקיפייד (NYSE:RSKD), מובילה בתחום הפתרונות למניעת הונאות מסחר אלקטרוני ובתחום פיתוח פתרונות חכמים לניהול סיכונים, הודיעה על התוצאות הפיננסיות עבור שלושת החודשים וששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2023.

"אני מרוצה מאוד מהתוצאות החיוביות שלנו, שזוכות לחיזוק ממשי בדמות צמיחה בהכנסה שנה אחר שנה בשיעור של 21% ו-67%, ובשיפור שנה אחר שנה בביצועי ה-EBITDA (רווח לפני מיסים, פחת והפחתות) המתואם. אנו ממשיכים להתקרב לרווחיות מתמשכת על בסיס ה-EBITDA המתואם, ובעקבות זאת מועצת המנהלים שלנו קבעה כי הגיע הזמן שהחברה תיזום תוכנית רכישה חוזרת של מניותיה לטובת החברה ובעלי המניות שלה. אנחנו סבורים כי יש בידינו הון מספיק להמשך השקעה ולקידום צמיחה רווחית, ואנו נוקטים בצעד זה כדי שנוכל למנף הזדמנויות אטרקטיביות לרכישה חוזרת כאשר יתעוררו. אנחנו ממשיכים לפעול בהתאם למודל העסקי שלנו ולהכין את העסק לעתיד הרחוק", אומר עידו גל, מייסד שותף, ומנכ"ל Riskified.

דגשים עסקיים לרבעון השני בשנת 2023

*צמיחה מחוץ ובתוך קטגוריית הכרטוס והנסיעות: המשכנו לראות צמיחה יציבה בוורטיקל Tickets & Travel שלנו, שהונעה על ידי הפעילות המתמשכת בתחומי האירועים החיים והחוויות. מחוץ לקטגוריה זו, ולראשונה זה מספר רבעונים, הוורטיקליים האחרים שלנו חידשו באופן מצטבר את נתיבי הצמיחה שלהם במהלך הרבעון השני. מדובר בהתפתחות חיובית שמעידה על הבריאות הבסיסית של העסק בכללותו.

*גיוון נוסף של העסק מחוץ לארצות הברית: העמקנו את הנוכחות הגאוגרפית שלנו והוספנו סוחרים חדשים. 8 מתוך 10 הסוחרים המובילים החדשים שהצטרפו במהלך הרבעון השני הם מאזורים מחוץ לארצות הברית. הוספנו סוחרים חדשים בקנדה, ארצות הברית, צרפת, אוסטרליה וסין – כולם אזורים בעלי פוטנציאל התרחבות גדול ומעורר התלהבות.

*הכרזה על קשרים עם חברה מובילה בתחום המסחר האלקטרוני המתמקדת בבריאות וברווחה: החברה משתמשת בפלטפורמת מודיעין ההונאות והסיכונים של Riskified, המיועדת למסחר האלקטרוני, במטרה לקדם תעריפים ורווחים תוך ייעול תהליכי הסקירה הידנית וצמצום ההפסדים בגין הונאות למינימום. כיום, פלטפורמת למידת המכונה של Riskified הופכת את תהליך הסקירה של כל העסקאות לאוטומטי, ובדרך זו משפרת את המהירות ואת הדיוק של זיהוי ההונאות ושל תהליכי קבלת ההחלטות. כתוצאה מהקשר עם Riskified, רק 1.5% מכלל העסקאות מצריכות סקירה ידנית נוספת – מה שמהווה ירידה של יותר מ-90%.

*מכירה צולבת מוצלחת של Policy Protect: במהלך הרבעון השני של 2023 השקנו את מוצר Policy Protect שלנו בשיתוף עם סוחר ברמה ארגונית מענף האלקטרוניקה. באמצעות Policy Protect, Riskified יכולה לסייע בפתרון בעיית ההחזרות הבלתי נאותות ולחסום לקוחות בעייתיים בעת ביצוע התשלום, וכך מאפשרת חיסכון פוטנציאלי של מיליונים שקשור בהחזרות, בד בבד עם מתן מענה לבעיה רחבת היקף שממשיכה לצמוח.

*הושלמה האינטגרציה עם פלטפורמת המסחר האלקטרוני הארגונית commercetoolsבאוגוסט 2023 השלמנו שילוב קריטי עם commercetools, חברה גלובלית מובילה בתחום ה-composable commerce, וזאת במטרה לאפשר אספקה נטולת שיבושים של מוצר Chargeback Guarantee עטור הפרסים והמוכר של Riskified בקנה מידה רחב. השילוב מבסס שותפות שמושתתת על חדשנות המאפשרת לסוחרים למנף את הגישה מונעת הבינה המלאכותית של Riskified לצורך הגדלת שיעורי האישור של המסחר האלקטרוני, צמצום ההפסדים כתוצאה מהכחשת עסקאות והונאות, ושיפור הנצילות התפעולית.

*מועצת המנהלים מאשרת תוכנית רכישה מחדש של מניות: מועצת המנהלים של החברה אישרה רכישה חוזרת של המניות הרגילות של החברה, בשווי של עד 75 מיליון דולר, וזאת בכפוף לקבלת אישור של המחלקה הכלכלית של בית המשפט המחוזי בתל אביב ("בית המשפט הישראלי"). אנו צופים כי הרכישות החוזרות של המניות ישמשו לניהול דילול המניות ולניצול הזדמנויות אטרקטיביות לרכישה חוזרת. המאזן החיובי שלנו, אשר נכון ל-30 ביוני 2023 עומד על אפס חובות ועל שווי מקורב של 480 מיליון דולר במזומנים, פיקדונות וריבית צבורה, מאפשר לנו להמשיך ולהשקיע בצמיחת העסק ובמקביל לשפר את הערך עבור בעלי המניות דרך תוכנית רכישה חוזרת של מניות.

*אירוח מפגש הסוחרים השנתי של Riskifiedבמפגש הפסגה של שנת 2023, Ascend, השתתפו למעלה מ-120 אנשי קשר ולקוחות פוטנציאליים שהגיעו מיותר מעשר מדינות, ומכל הוורטיקלים המובילים. בפסגה הנוכחית נרשם גידול בהיקף ההשתתפות לעומת השנה הקודמת. מפגש הפסגה Ascend מפגיש בין חברות מובילות בענף המסחר האלקטרוני ומומחים המתמודדים יחדיו עם האתגרים המתפתחים הקשורים בהונאה, הפרת מדיניות ותשלומים.

"אנחנו סבורים שהתוצאות המרשימות שלנו עבור הרבעון השני ועבור המחצית השנייה של שנת 2023 ממחישות את חסינות העסק וליכולתנו לעמוד ביעדי ה-go-to-market שלנו. המשכנו לתת ביטוי למחויבותנו למיטוב בסיס העלויות שלנו ולקיצור זמן ההגעה לרווחיות, והצלחנו פעם נוספת לשפר בצורה משמעותית את ביצועי ה-EBITDA המתואם שנה אחר שנה. כשאנו מסתכלים קדימה, אנו ממשיכים במסלול שיאפשר לנו להשיג EITDA מתואם חיובי ברבעון הרביעי של 2023", סיפרה אגליקה דוטצ'בה, מנהלת כספים ראשית של Riskified.

צפי פיננסי:

אנחנו משפרים את תחזית ההכנסות שלנו עבור השנה שצפויה להסתיים ב-31 בדצמבר, 2023, כדלקמן:

  • הכנסות בין 298 מיליון דולר ו-303 מיליון דולר, או 300.5 מיליון דולר, לפי נקודת החציון.

איננו צופים שינויים נוספים במקרו-סביבה בטווח הקצר, ונתונים אלה נלקחים בחשבון במסגרת תחזית ההכנסות שלנו עבור השנה.

אנחנו ממשיכים לצפות לדברים הבאים:

  • EBITDA מתואם(2) ימשיך להיות בין 17 מיליון דולר שלילי ו-12 מיליון דולר שלילי, או 14.5 דולר מיליון שלילי לפי נקודת האמצע.

אנחנו מחויבים להמשך הניהול של העסק באופן מחושב ושואפים לזהות הזדמנויות נוספות במודל העסקי.

(1) GMV הוא מחוון ביצועים מרכזי, ו-EBITDA מתואם הוא מדד non-GAAP של ביצועים פיננסיים. למידע נוסף ראו "מחווני ביצועים מרכזיים ומדדי Non-GAAP" וכן "התאמת מדדי GAAP למדדי Non-GAAP" להתאמה למדד ה-GAAP הדומה ביותר באופן ישיר.

(2) איננו יכולים לספק התאמה של הנחיית ה-EBITDA המתואם עבור שנת הכספים שתסתיים ב-31 בדצמבר, 2023 לרווח נטו (הפסד), משום שסעיפים מסוימים אינם כלולים ב-EBITDA המתואם אך כלולים ברווח הנקי (הפסד), מדד ה-GAAP הפיננסי המקביל והדומה ביותר אינו ניתן לחיזוי על בסיס של מבט קדימה ללא מאמץ בלתי סביר, או שאינו בשליטתנו. לדוגמה, איננו יכולים לחזות את היקף הרווחים או ההפסדים של עסקאות במטבע חוץ, שכפופות לשלל גורמים כלכליים וגורמים נוספים, אשר אינם בשליטתנו. מסיבות דומות איננו יכולים להתייחס לחשיבות האפשרית של מידע שאינו זמין, ואשר עשוי להיות בעל השפעה פוטנציאלית בלתי צפויה ואף משמעותית על תוצאות ה-GAAP הפיננסיות העתידיות.

אישור לרכישה חוזרת של מניות רגילות

ב-8 באוגוסט 2023, מועצת המנהלים שלנו אישרה רכישה חוזרת של המניות הרגילות של החברה, בשווי של עד 75 מיליון דולר, וזאת בכפוף להשלמת ההליכים הרגולטוריים הנדרשים במדינת ישראל. רכישות חוזרות של מניות במסגרת התוכנית עשויות להתבצע מעת לעת בשוק החופשי, לרבות דרך תוכניות סחר שמיועדות להתאמה לכלל 10b5-1 של חוק הבורסות לניירות ערך משנת 1934 ולתיקוני החוק ("חוק הבורסות") במסגרת עסקאות שיידונו באופן פרטי או בכל אמצעי אחר, בכפוף לחוקי ניירות הערך הפדרליים של ארה"ב. החברה מתכוונת לממן את הרכישות החוזרות באמצעות המזומן ושווי ערך המזומן הקיימים ברשותה.התזמון והכמות והערך של מניות שעבורן תתבצע רכישה חוזרת במסגרת התוכנית, אם וכאשר יאושרו על ידי בית המשפט הישראלי, ייקבעו על ידי החברה בכפוף לשיקול דעתה ובהתאם לתוכנית המאושרת על ידי מועצת המנהלים וכתלות במגוון גורמים, לרבות הערכת ההנהלה של הערך המובנה במניות הרגילות של החברה, מחיר השוק של המניות הרגילות של החברה, תנאי השוק והתנאים הכלכליים הכלליים, ההון הנזיל הזמין, הזדמנויות השקעה חלופיות ודרישות משפטיות רלוונטיות. החברה אינה מחויבת לרכוש כמות מסוימת של מניות רגילות במסגרת התוכנית וכן ניתן יהיה להשהות, לשנות או להפסיק את התוכנית בכל עת וללא הודעה מוקדמת. הודעה זו לעיתונות אינה מהווה הצעה לרכישה ואף אינה מהווה בקשה להצעות קנייה של ניירות ערך כלשהם.

בכפוף לחוקי מדינת ישראל, יכולתה של החברה לבצע רכישה חוזרת של מניות רגילות כפופה לקבלת אישור של בית משפט ישראלי אשר יכסה תקופה התחלתית של שישה חודשים ולאחריה יידרש אישור חוזר של בית המשפט לצורך המשך התוכנית. אנו צפויים להגיש לבית המשפט הישראלי בקשה ב-6 בספטמבר, 2023 או בסביבת תאריך זה, במסגרתה נבקש את אישור בית המשפט הישראלי לרכישה חוזרת של מניות בשווי של עד 75 מיליון דולר. תהליך האישור של בית המשפט צפוי להימשך מספר חודשים. החברה תכריז על החלטת בית המשפט הישראלי מיד לאחר קבלתה.

פרטים אודות שיחת ועידה ושידור אינטרנט

החברה תארח שיחת משקיעים לצורך דיון בתוצאות הפיננסיות שלה, היום, 15 באוגוסט 2023 בשעה 8:30 בבוקר, שעון החוף המזרחי. הגישה אל שידור האינטרנט החי תתאפשר דרך אתר האינטרנט של קשרי המשקיעים של Riskified, בכתובת ir.riskified.com. שידור חוזר של שידור האינטרנט יהיה זמין אף הוא לפרק זמן מוגבל בכתובת ir.riskified.com. ההודעה לעיתונות ובה התוצאות הפיננסיות, כמו גם חומרי המצגות של המשקיעים, יהיו זמינים באתר האינטרנט של קשרי המשקיעים של החברה לפני שיחת הוועידה.

מחווני ביצועים מרכזיים ומדדי Non-GAAP

הודעה זו לעיתונות והטבלאות הנלוות אליה מכילות התייחסות למדד ערךל הסחורה ברוטו ("GMV"), שהנו מחוון ביצועים מרכזי, וכן למדדי non-GAAP מסוימים, אשר כוללים מדדי non-GAAP של ביצועים פיננסיים, לרבות EBITDA מתואם, רווח גולמי non-GAAP, מתח רווחים גולמי non-GAAP, עלות הכנסות non-GAAP, הוצאות תפעוליות non-GAAP לפי סעיף שורה, רווח נקי non-GAAP (הפסד) ורווח נקי non-GAAP (הפסד) למניה, כמו גם מדדי נזילות non-GAAP, כולל תזרים מזומנים חופשי. ההנהלה ומועצת המנהלים משתמשות במחווני הביצועים המרכזיים ובמדדי non-GAAP כמדדים משלימים של ביצועים ונזילות, משום שהם מסייעים לנו להשוות בין הביצועים התפעוליים של החברה על בסיס מתמשך, מעצם כך שהם מבטלים את השפעתם של פריטים אשר לפי דעתנו אינם משקפים ישירות את פעילות הליבה שלנו. אנו משתמשים גם ב-EBITDA המתואם למטרות תכנון, כולל ההכנה של תקציב התפעול השנתי הפנימי שלנו ותחזיות פיננסיות, לצורך הערכת הביצועים והיעילות של היוזמות האסטרטגיות שלנו וכן לצורך הערכת יכולתנו להרחיב את עסקי החברה. תזרים המזומנים החופשי שלנו מספק להנהלה ולמשקיעים מידע שימושי בנוגע לכמות המזומנים שמופקת על ידי העסק אותה ניתן לנצל עבור הזדמנויות אסטרטגיות, כולל השקעה בעסקינו וחיזוק המאזן של החברה.

אין לפרש מדדי non-GAAP אלה כמסקנה שהתוצאות העתידיות שלנו לא יושפעו מגורמים חריגים או מגורמים אחרים כלשהם. מדדי non-GAAP של ביצועים פיננסיים מתאפיינים במגבלות המאפיינות כלי ניתוח, מעצם העובדה שמדדים אלה אינם משקפים את הוצאות המזומנים שלנו או את הדרישות העתידיות להוצאות הון, או התחייבויות חוזיות; מדדים אלה אינם משקפים שינויים בצורכי ההון החוזר או בדרישות המזומנים שלנו להון זה; מדדים אלה אינם משקפים את הוצאות המיסוי שלנו או את דרישות המזומנים הנוגעות לתשלום מיסים. בנוסף, לעיתים קרובות נכסים הכפופים לפחת ולהפחתות יצריכו החלפה עתידית, ומדדים אלה אינם נותנים ביטוי לדרישות מזומנים כלשהן הנוגעות להחלפות הללו. תזרים המזומנים החופשי מוגבל משום שהוא אינו מייצג את תזרים המזומנים השיורי הזמין עבור הוצאות הכפופות לשיקול דעת. תזרים המזומנים החופשי אינו מהווה בהכרח אומדן של יכולתנו לממן את צורכי המזומנים שלנו.

לאור המגבלות הללו, ההנהלה משתמשת במדדי non-GAAP אלה לצורך השלמה, אך לא החלפה, של תוצאות ה-GAAP שלנו. מדדי ה-non-GAAP שבהם נעשה שימוש במסמך זה אינם ניתנים בהכרח להשוואה לפרסומים הנושאים כותרות דומות מחברות אחרות, וזאת בגין שיטות חישוב שונות. מדדים פיננסיים non-GAAP אינם צריכים להיבחן בנפרד כחלופה למידע שהוכן והוצג בכפוף ל-GAAP או כאיכותיים יותר ממנו. לעתים קרובות מדדים אלה נמצאים בשימוש על ידי אנליסטים, משקיעים וגורמים בעלי עניין נוספים לצורך הערכת החברות הפועלות בענף שלנו. אנו סבורים כי שימוש במדדי non-GAAP אלה לצד התאמה למדדי ה-GAAP שניתנים ביותר להשוואה אליהם מעשיר את הבנת המשקיעים בנוגע לעסקינו ולתוצאות הפעילות שלנו ואף מסייע למשקיעים להעריך את מידת ההצלחה שלנו במימוש היוזמות האסטרטגיות.

אנו מגדירים את ערך ה-GMV כערך הדולרי הגולמי הכולל של הזמנות שנסקרו באמצעות פלטפורמת מודיעין הסיכונים במסחר האלקטרוני שלנו במהלך פרק הזמן הנקוב, לרבות הזמנות שלא אושרו על ידינו.

אנו מגדירים כל אחד ממדדי ה-non-GAAP של ביצועים פיננסיים כיתרות ה-GAAP המתאימות שמוצגות בטבלאות שלהלן לאחר התאמה , פחת והפחתות כנדרש (כולל הפחתות בגין שימוש הוני פנימי בתוכנה, כפי שהוא מופיע בהצהרות של תזרימי המזומנים שלנו), הוצאות תגמולים מבוססות מניות, הפרשות למס הכנסה (הטבות), הכנסות נוספות (הוצאה) לרבות רווחים בגין עסקאות במטבע זר וכן הפסדים ורווחים והפסדים הנוגעים לגידור מיועד והכנסה מריבית (הוצאה). מתח רווחים גולמי non-GAAP מייצג רווח גולמי Non-GAAP המבוטא כאחוז הכנסה. אנו מגדירים רווח נקי non-GAAP (הפסד) למנייה כרווח נקי non-GAAP (הפסד) בחלוקה לממוצע משוקלל של מניות non-GAAP. אנו מגדירים ממוצע משוקלל של מניות non-GAAP, כממוצע משוקלל של מניות GAAP, שעבר התאמה כדי לשקף שווי ערך מדוללים של מניות רגילות, אשר מקורם ברווח נקי non-GAAP (הפסד), אם רלוונטי.

אנו מגדירים תזרים מזומנים חופשי כמזומנים נטו שמקורם (שבהם נעשה שימוש) בפעילויות שוטפות, פחות הרכישות במזומנים של רכוש וציוד, והוצאות מזומנים על עלויות הוניות של פיתוח תוכנה.

ההנהלה סבורה כי לאור ההחרגה של פריטים מסוימים ממדד ה-GAAP המשויך, מדדי non-GAAP אלה שימושיים להערכת ביצועי החברה ומספקים מידע משלים בעל משמעות, וזאת לאור הגורמים הבאים:

פחת והפחתות: לא נכללו פחת והפחתות (כולל הפחתות של תוכנה בשימוש פנימי הוני), כיוון שאנו מאמינים כי לעלויות הללו אין השפעה מהותית על ביצועי העסק וכי הניצולת של הנכסים שעוברים פחת והפחתות עשויה להשתנות מבלי שתהיה השפעה תואמת על הביצועים התפעוליים של העסק. ההנהלה סבורה כי החרגת פחת והפחתות תקל על היכולת לבצע השוואה עם חברות אחרות הפועלות בענף.

הוצאות תגמולים מבוססי מניות: איננו מכלילים הוצאות תגמולים מבוססי מניות, בעיקר משום שמדובר בהוצאה שאינה במזומן שאין בינה ובין הביצועים הנוכחיים של העסק התאמה ישירה. הסיבה היא, שההוצאה מחושבת על בסיס השווי ההוגן נכון לתאריך מתן התגמול, אשר עשוי להיות שונה במידה רבה משווי השוק הנוכחי של התגמול תוך התבססות על גורמים שמעבר לשליטתנו. הוצאות תגמולים מבוססי מניות באות בעיקר ליישר קו בין האינטרסים של עובדי החברה לבין אלה של בעלי המניות שלנו ולקדם שימור לאורך זמן, ולאו דווקא לתת מענה לביצועים תפעוליים עבור תקופה ספציפית.

מיסי שכר הקשורים בתגמולים מבוססי מניות: איננו מכלילים הוצאות מיסוי בגין שכר עובדים הקשורים בתגמולים מבוססי מניות, על מנת שניתן יהיה לראות את ההשפעה המלאה שהייתה לאי ההכללה של הוצאות התגמולים מבוססי המניות על התוצאות התפעוליות שלנו. ההוצאות הללו קשורות במימוש או בהבשלה של מענקי מניות ובמחיר של מניות החברה במועד ההבשלה או המימוש, אשר עשוי להשתנות מתקופה לתקופה, ללא תלות בביצועים השוטפים של העסק שלנו.

הוצאות הקשורות בהתדיינות משפטית: איננו מכלילים עלויות המשויכות לנושאים משפטיים, אשר נופלים תחת הכותרת "הליכים משפטיים" של Form 6-K אותו הגשנו לרשות לניירות ערך ("SEC") ב-15 באוגוסט 2023, כיוון שהעלויות הללו אינן משקפות את העלויות שקשורות בעסקים המתמשכים ובתוצאות התפעוליות, והן נתפסות כחריגות ולא תכופות.

ראו טבלאות בהמשך בנוגע לתיאום המדדים הפיננסיים non-GAAP עם מדדי ה-GAAP שניתנים להשוואה בצורה הישירה ביותר.

תיקון שגיאות לא מהותיות

במהלך הרבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2023 זיהינו שגיאה לא מהותית בנוגע לפרק הזמן שבמהלכו חלה הפחתה בעלויות מכירה מסוימות. בחנו את קיום השגיאה בדוחות הפיננסיים של שנים קודמות, הן בנפרד והן באופן מצטבר, והגענו למסקנה כי היא אינה מהותית עבור הצהרות פיננסיות שהונפקו בעבר, בין אם מדובר בהצהרות ביניים או בהצהרות שנתיות. תיקנו את השגיאה על ידי עדכון ההצהרות המאוחדות של פעילות החברה, המופיעות במסמך זה, באמצעות הגדלת הוצאות המכר והשיווק ב-0.2 מיליון דולר ו-0.3 מיליון דולר עבור התקופה בת שלושת החודשים וששת החודשים שהסתיימה ב-30 ביוני 2022, בהתאמה, כמו גם על ידי עדכון המאזן המאוחד הנכון ל-31 בדצמבר 2022 על ידי הפחתת עלויות הרכש החוזיות שנדחו והגדלת הגירעון המצטבר ב-2.0 מיליון דולר.

אודות Riskified

Riskified (NYSE:RSKD) מעצימה עסקים להגדיל את ההכנסות והרווחים שלהם ממסחר אלקטרוני באמצעות הפחתת סיכונים. רשת שאין לה מתחרים של מותגי מסחר, ביניהם Wayfair, Booking.com ו-Prada, חברה ל-Riskified על מנת ליהנות מהגנה מובטחת מפני הכחשות עסקה, להיאבק בהונאות ובניצול לרעה של מדיניות בקנה מידה נרחב, ולשפר את שימור הלקוחות. פלטפורמת המודיעין של Riskified בנושא הונאות וסיכונים המופעלת באמצעות בינה מלאכותית, אשר פותחה ומנוהלת על ידי הצוות הגדול ביותר של מנתחי סיכוני מסחר אלקטרוני, מדעני נתונים וחוקרים, ומנתחת את הפרט מאחורי כל אינטראקציה על מנת לספק החלטות בזמן אמת ולחזק תובנות מבוססות-זהות. למידע נוסף, בקרו ב-www.Riskified.com.

למידע נוסף

קשרי משקיעים: צ'ט מנדל, מנהל קשרי משקיעים | [email protected]

תקשורת ארגונית: כריסטינה דינוזו מנהלת תקשורת בכירה | [email protected]

 

מקור: Riskified Ltd.

 

תוכן הודעה זו בשפת המקור, הוא הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. התרגומים הם למטרות נוחות בלבד ויש להצליבם עם המסמך בשפת המקור, שהוא הגרסה היחידה של טקסט זה שהוא בעל תוקף משפטי.

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire

סגור לתגובות על Riskified מדווחת על צמיחה חזקה של 21% בהכנסות במהלך הרבעון השני

מאת:

פרסם באתר כ - 1267 מאמרים.

.

דילוג לתוכן