מובילאיי מציגה את תוצאות הרבעון השני של שנת 2023 עם הנחיות לעדכונים, בצד עדכון עסקי

29 ביולי 2023 | מאת: | מאמרים בקטגוריה הודעות לעיתונות

מובילאיי מציגה את תוצאות הרבעון השני של שנת 2023 עם הנחיות לעדכונים, בצד עדכון עסקי

*ההכנסות קטנו ב-1% לעומת השנה הקודמת, והגיעו לסך 454 מיליון דולר ברבעון השני.

*מתח הרווחים התפעולי והמתואם השתפר משמעותית לעומת הרבעון הראשון של 2023.

*הרווח המדולל למניה (GAAP) היה (0.04)$ והרווח המדולל והמתואם למניה (לא GAAP) היה $0.17 ברבעון השני של 2023.

*החברה המשיכה לגבש שיתופי פעולה אסטרטגיים עם VW Group ברבעון השני. נפחי ADAS עתידיים ומשופרי ענן התרחבו, והחברה הכריזה על זכייה בעיצוב SuperVision עם Porche, כמו גם משלוח של מערכות נהיגה עצמית מסוג Mobileye Drive לרכבים מסחריים של VW לצורך תמיכה בבדיקה גלובלית.

*שווי המזומן הנקי שנוצר מפעילויות תפעול בסך 197 מיליון דולר בששת החודשים שהסתיימו ב-1 ביולי, 2023. מאזן החברה חזקה עם 1.1 מיליארד דולר במזומן ושווי מזומן וכן אפס חובות נכון ל-1 ביולי 2023.

ירושלים, 27 ביולי 2023, (BUSINESS WIRE):

‏Mobileye Global Inc. מובילאיי ‏(נאסד\\\"ק: MBLY) ‏(“Mobileye”) פרסמה היום את התוצאות הפיננסיות של החברה לשלושת החודשים שהסתיימו ב-1 ביולי, 2023.

\\\"העסק תפקד היטב, שוב, ברבעון השני. מתח הרווחים התפעולי השתפר בהשוואה לרבעון הראשון של שנת 2023, זאת על אף הכנסה קבועה יחסית, ועל פי ההנחיות אנו ממוצבים במקום טוב לצמיחת ההכנסה בחצי השני של שנת 2023\\\", אמר פרופ\\\' אמנון שעשוע, נשיא ומנכ\\\"ל Mobileye. \\\"הדגשים עסקיים ועתידיים של הרבעון כוללים הוכחה מוחשית לקשר העמוק שיש לחברה עם VW Group וכן הרחבה של מעורבות רבת משמעות עבור תיק המוצרים המתקדם שלנו ל-9 יצרנים גדולים. המעורבות של VW Group בתיק המוצרים הכולל שלנו מעודדת למדי, משום שהיא נותנת דגש על המדרגיות והגמישות של פלטפורמת הטכנולוגיה Mobileye, והיא מהווה את התבנית להתנהלות שלנו עם לקוחות מפתח נוספים\\\".

הדגשים עסקיים לרבעון השני של 2023

*הפיתוח העסקי הכולל במסלול הפעילות של החברה נשאר יציב ברבעון זה. אם נתבסס על פרסי העיצוב שהשגנו במחצית הראשונה של 2023, ועל מסלול ההזדמנויות הנוכחי, הרי שבשנת 2023 אנחנו בדרך הנכונה להגעה לפעילות שיא ואף יותר מכך לעומת 2022 מבחינת נפח, הכנסה ובסיס תמחור למערכת ממוצעת1.

*אנו נמשיך להרחיב את המיצוב המוביל שלנו בתחום Basic ADAS, כולל הובלה בעיצוב עם לקוחות מפתח להרחבת הקשרים שלנו עד לשנת 2035 (כולל נפחים משמעותיים של ADAS עם שיפור ענן). בנוסף, מינפנו את המומחיות שלנו בתחום חזון המחשוב ואת בסיס נתוני הווידאו המסיבי כדי לקבל את האישור האירופאי לפתרון הראשון בעל חזון בלבד ולשימוש יצרנים כדי לשמור על תאימות יעילה עם תקנות הבטיחות הכללית באירופה (GSR) עבור טכנולוגיית Intelligent Speed Assist.

*הזכייה הראשונה שלנו לעיצוב SuperVision משמעותי מעבר לקבוצת Geely Automotive הוכרזה על ידי Porche במהלך הרבעון השני, ואנו רואים פוטנציאל מצוין להשקות בזמן דומה במותגים נוספים של VW Group. בנוסף, VW of America הכריזה על תכנית בדיקה של רכבי VW ID.Buzz המצוידים במערכת Mobileye Drive באוסטין, טקסס, זאת לאחר חודשים ספורים בלבד של פעילות פיתוח ואינטגרציה.

*השקות SuperVision בטווח הקצר ממשיכות להתבצע כמתוכנן ואנו צופים ש-SuperVision תותקן ב-5 דגמים של רכבים בייצור מסחרי (כולל 2 דגמים הנמכרים מחוץ לסין) עד לרבעון הראשון של שנת 2024, זאת בהשוואה לדגם אחד של רכב בתחילת 2023. בנוסף, השקת תכנה של פונקציות Navigate-on-Pilot עבור רכבי Zeekr מתקדמת היטב וזוכה לשבחים מצד גורמי השפעה חשובים בתקשורת הסינית, במיוחד הודות לסגנון הנהיגה היעיל והאסרטיבי של המערכת.

סיכום פיננסי והדגשי מפתח לרבעון השני של שנת הכספים 2023 (ללא ביקורת)

GAAP
דולר ארה\\\"ב במיליונים רבעון 2 2023 רבעון 2 2022 % Y/Y
הכנסה $ 454 $ 460 (1%)
רווח גולמי $ 224 $ 229 (2%)
מתח רווחים גולמי 49% 50% (44)bps
הכנסה תפעולית (הפסד) $ (33) $ 10 (434) %
מתח רווחים תפעולי (7) % 2% (953)bps
הכנסה נטו (הפסד) $ (28) $ (7) (306) %
EPS – בסיס $ (0.04) $ (0.01) (278) %
EPS – מדולל $ (0.04) $ (0.01) (278) %
לא GAAP
דולר ארה\\\"ב במיליונים רבעון 2 2023 רבעון 2 2022 % Y/Y
הכנסה $ 454 $ 460 (1%)
רווח גולמי מתואם $ 326 $ 344 (5%)
מתח רווחים גולמי מתואם 72% 75% (299)bps
הכנסה תפעולית מתואמת $ 140 $ 182 (23) %
מתח רווחים תפעולי מתואם 31% 40% (884)bps
הכנסה נטו מתואמת $ 135 $ 156 (14%)
EPS מתואם – בסיס $ 0.17 $ 0.21 (20%)
EPS מתואם – מדולל $ 0.17 $ 0.21 (20%)

*ההכנסה בסך 454 מיליון דולר מהווה קיטון של 1% בהשוואה לרבעון השני של 2022. כפי שצוין בהכרזת הרווח הקודמת שלנו, לצמצום יחידות SuperVision אצל הלקוח הראשי שלנו הייתה השפעה רבה על הרבעון.

*המחיר הממוצע למערכת2 היה 51.7$ ברבעון השני של 2023, נתון קבוע למדי בהשוואה בין השנים. מחירי הליבה של EyeQ, הגבוהים במקצת, קוזזו בשל נפחים קצת יותר נמוכים של SuperVision כאחוז מההכנסה הכוללת.

*מתח הרווחים הגולמי ברבעון השני של 2023 היה עקבי ברובו לתקופה מאשתקד, משום שההשפעה השלילית של העלות המוגדלת של שבב EyeQ®‎ של החברה (והגידול במחיר ללקוח כתוצאה מכך) קוזזו ברובם על ידי ההשפעה הנמוכה יותר של העלות הקשורה בפחת של נכסים לא מוחשיים כאחוז מההכנסה.

*מתח הרווחים הגולמי והמתואם קטן ב-3 נקודות האחוז ברבעון השני של 2023, זאת בהשוואה לתקופה אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מהגדלת העלויות של שבב EyeQ®‎ של החברה אשר הביא לגידול במחיר עבור לקוחות נכון לתחילת 2023 על בסיס מתח רווחים אפס.

*מתח הרווחים התפעולי קטן בכ-9 נקודות אחוזים ברבעון השני של 2023, זאת בהשוואה לתקופה דאשתקד. הקיטון נובע ברובו מגידול בהוצאות מו\\\"פ אשר הביאו לגידול בהוצאות התפעוליות בין השנים והתבטאו כאחוז מההכנסה.

*מתח הרווחים התפעולי והמתואם קטן בכ-9 נקודות אחוזים ברבעון השני של 2023, זאת בהשוואה לתקופה אשתקד. הקיטון נובע ברובו מגידול בהוצאות מו\\\"פ הקשורות בספירת ראשים, וכן בהפחתת מתח הרווחים הגולמי והמתואם.

*תזרים המזומנים התפעולי בששת החודשים שהסתיימו ב-1 ביולי 2023 היה 197 מיליון דולר. נתון זה כולל תזרים יוצא הקשור להקמה מחדש של המצאי האסטרטגי שלנו של שבבי EyeQ אשר קטן משמעותית בתקופת משבר שרשרת האספקה של מוליכים למחצה בשנים 2021 ו-2022. שווי המזומן ששימש לרכישת נכסים וציוד היה 58 מיליון דולר בתקופה זו.

1 ההכנסה של Mobileye בתקופות האמורות מייצגות נפחים משוערים המבוססים על תחזיות לנפחי ייצור עתידיים כפי שנמסרו מהיצרנים הרלוונטיים הקיימים והעתידיים במועד המיקור של העיצובים הזוכים עבור הדגמים, ביחס לעיצובים הזוכים הללו. לעיון בהגבלות חשובות החלות על ההערכות הללו, ראו כתב ויתור בכותרת \\\"הצהרות עתידיות\\\".
2 המחיר הממוצע למערכת מחושב כסכום ההכנסה הקשורה ב-EyeQ®‎ ולמערכות SuperVision, חלקי מספר המערכות שנשלחו.

הנחיות פיננסיות מעודכנות לשנת הכספים 2023

אנו מעדכנים את ההנחיות לשנת הכספים 2023 כפי שנמסרה ב-27 באפריל, 2023:

הנחיה מעודכנת

שנה מלאה 2023

הנחיה קודמת

שנה מלאה 2023

דולר ארה\\\"ב במיליונים נמוך גבוה טווח
הכנסה $ 2065 $ 2114 $2,065 – 2,114
הפסד תפעולי $ (129) $ (98) ‎$ (195) – (166)
פתח בנכסים לא מוחשיים שנרכשו $ 474 $ 474 $474
הוצאת פיצוי מבוססת מניה $ 255 $ 255 $269
הכנסה תפעולית מתואמת $ 600 $ 631 $ 548 – 577

ההנחיה המעודכנת שלנו משקפת שיפור בהפסד התפעולי הצפוי (GAAP) ובהכנסה התפעולית המתואמת (לא GAAP)), בנקודת החציון, של 37% ו-9% בהתאמה. הוצאות תפעוליות נמוכות מהצפוי, הן ברבעון השני ובמחצית השנייה של 2023, נובעות בעיקר ממספר גורמי מקרו, מפיצוי הנדסי גבוה מהצפוי שאינו חוזר ( NRE\\\"), משינוי קל בתזמון התפוסה של קמפוס ירושלים, ומיוזמות שוטפות לשיפור יעילות המו\\\"פ בתחומים מסוימים. הנחיית ההכנסה שלנו עדיין תואמת להנחיה שסופקה ב-27 באפריל, 2023, ובנקודת החציון מייצגת צמיחה של 16% בחצי השני של 2023, בהשוואה לחצי השני של 2022.

המידע משקף את ציפיות ההכנסה, ההפסד התפעולי וההכנסה התפעולית המתואמת של Mobileye לשנה המסתיימת ב-30 בדצמבר 2023. אנו סבורים שההכנסה התפעולית המתואמת (מדד לא GAAP) מהווה מדד הולם משום שהיא אינה כוללת הוצאות משמעותיות שאינן במזומן כולל: 1) חיובי פחת הקשורים בנכסים לא מוחשיים המורכבים מטכנולוגיה שפותחה, מקשרי לקוחות וממותגים כתוצאה מהרכישה של Intel את Mobileye בשנת 2017 והרכישה של Moovit ב-2020; וכן 2) הוצאת פיצוי מבוססת מניה. ההצהרות הללו מייצגות מידע עתידי ולא מבט פיננסי, והתוצאות בפועל עשויות להשתנות. ראו מהם הסיכונים וההנחות אליהן פרסום זה מתייחס בהצהרות העתידיות.

מידע אודות Webcast לוועידת רווחים

Mobileye תארח שיחת ועידה היום, ה-27 ביולי, בשעה 8:00am ET ‏(3:00pm IT) במהלכה תיסקרנה התוצאות ויימסר עדכון עסקי כללי. שיחת הועידה תהיה זמינה באמצעות webcast באתר קשרי המשקיעים של Mobileye, אותו ניתן למצוא בכתובת ir.mobileye.com, ושידור חוזר של ה-webcast יהיה זמין זמן קצר לאחר סיום האירוע.

מדדים פיננסיים שאינם GAAP

ידיעה זו לעיתונות כוללת מתח רווחים וכן רווח גולמי מתואם, מתח רווחים והכנסה תפעולית מתואמת, הכנסה נטו מתואמת וכן EPS מתואם (רווח למנייה), שהינם מדדים פיננסיים שאינם מוצגים בהתאם ל-GAAP. אנו מגדירים רווח גולמי מתואם כרווח גולמי המוצג בהתאם ל-GAAP, לא כולל פחת של רכש הקשור לפריטים לא מוחשיים ולהוצאת פיצוי מבוססת מניה. מתח הרווחים הגולמי המתואם מחושב כמתח רווחים גולמי מתואם חלקי ההכנסה הכוללת. אנו מגדירים הכנסה תפעולית מתואמת כהפסד תפעולי המוצג בהתאם ל-GAAP, המתואם להחרגת פחת ברכישה שקשורה בהוצאות פיצוי מבוססות מניות על רכוש לא מוחשי, וכן הוצאות שקשורות בהנפקה הראשונית שלנו לציבור אשר הושלמה ב-28 באוקטובר (\\\"Mobileye IPO\\\"). מתח הרווחים מחושב כהפסד תפעולי חלקי ההכנסה הכוללת, ומתח הרווחים המתואם מחושב כהכנסה תפעולית מתואמת חלקי ההכנסה הכוללת. אנו מגדירים הכנסה נטו מתואמת כהפסד נטו המוצג בהתאם ל-GAAP, המתואם להחרגת פחת ברכישה שקשורה בהוצאת פיצוי מבוססות מניות על רכוש לא מוחשי, וכן הוצאות שקשורות ב-Mobileye IPO כמו גם השפעות מס הכנסה רלוונטיות. השפעות מס ההכנסה חושבו תוך שימוש בשיעור המס הישים כחוק עבור כל התאמה תוך לקיחה בחשבון של השפעות ההערכה הרלוונטיות. ההתאמה להשפעות מס ההכנסה מורכבת בעיקר מהשפעת המס הנדחה של הפחת על נכסים לא מוחשיים שנרכשו. EPS בסיסי מתואם מחושב על ידי חלוקה של ההכנסה נטו המתואמת לתקופה במספר הממוצע והמשוקלל של מניות משותפות שלא נפרעו במהלך התקופה. ה-EPS המדולל והמתואם מחושב על ידי חלוקה של ההכנסה נטו המתואמת במספר המשוקלל והממוצע של מניות משותפות המגיעות במהלך התקופה, תוך מתן משקל לכל המניות המשותפות בעלות פוטנציאל הדילול עד למידה בה הן מדוללות.

אנו משתמשים במדדים פיננסיים מעין אלה, שאינם GAAP, כדי לקבל החלטות אסטרטגיות, כדי לגבש תכניות עסקיות ותחזיות, לזיהוי מגמות המשפיעות על העסק שלנו וכדי לבחון את הביצועים. לדוגמה, אנו משתמשים במדדים הפיננסיים הללו שאינם GAAP כדי להעריך את אסטרטגיית התמחור והמיקור שלנו, תוך כדי הכנה של התקציב התפעולי השנתי של החברה וכמדד לביצועים התפעוליים שלנו. אנו סבורים שהמדדים הפיננסיים הללו שאינם GAAP, כאשר הם נלקחים בחשבון באופן קולקטיבי, עשויים להיות שימושיים עבור משקיפים משום שהם מביאים לשקיפות טובה יותר של המדדים בהם הנהלת החברה משתמשת במהלך תפעול העסק ואומדן הביצועים, והם מאפשרים לנו להשוות את המגמות הפיננסיות ואת התוצאות בין תקופות בהן פריטים עשויים להשתנות ללא תלות בביצועים העסקיים. המדדים הפיננסיים שאינם GAAP מובאים כמידע משלים בלבד, ואין לראות בהם חלופה למידע פיננסי המוצג בהתאם ל-GAAP. כמו כן, הם עשויים להיות שונים ממדדים המוגדרים באופן דומה כלא GAAP אשר נמצאים בשימוש על ידי חברות אחרות. בהמשך מופיעה התאמה עבור כל מדד פיננסי שאינו GAP למדד הפיננסי הקרוב ביותר להשוואה ישירה המוצג בהתאם ל-GAAP. אנו ממליצים למשקיעים לעיין במדדי GAAP הפיננסיים הרלוונטיים ובהתאמה של המדדים הפיננסיים הללו שאינם GAAP למדדי GAAP הפיננסיים הקרובים ביותר.

אודות Mobileye Global Inc.

Mobileye ‏(נאסד\\\"ק: MBLY) מובילה את מהפכת הניידות באמצעות טכנולוגיה נהיגה אוטונומיות וכן טכנולוגיות סיוע לנהג, תוך ניצול מומחיות עולמית בתחום ראות ממוחשבת, בינה מלאכותית, מיפוי וניתוח נתונים. מאז הקמתה בשנת 1999, Mobileye הייתה חלוצה בתחום טכנולוגיות פורצות דרך כגון מיפוי REM™‎ במיקור המונים, חישת True Redundancy™‎ ו-Responsibility Sensitive Safety (RSS). הטכנולוגיות הללו מניעות את תחומי ADAS ו-AV בכיוון עתיד הניידות – תוך אפשור של רכבים ופתרונות ניידות בעלי יכולת ניהוג עצמי, הן הדבר המניע מערכות מתקדמות ומובילות בתעשייה בתחום סיוע הנהיגה והן מספקות מודיעין רב ערך למיטוב תשתית הניידות. עד היום, למעלה מ-150 מיליון רכבים ברחבי העולם נבנו עם טכנולוגיית Mobileye מובנית. בשנת 2022 ‏Mobileye נרשמה כחברה עצמאית ונפרדת מ-Intel ‏(Nasdaq: INTC)), השומרת על בעלות עיקרית. לפרטים נוספים ניתן לבקר בכתובת https://www.mobileye.com.

“Mobileye,” לוגו Mobileye ושמות מוצרי Mobileye הם שמות מסחריים רשומים של חברת Mobileye Global. כל סימני המסחר האחרים שייכים לבעליהם בהתאמה.

למידע נוסף

Dan Galves
Investor Relations
[email protected]

Justin Hyde
Media Relations
[email protected]

 

מקור: Mobileye Global Inc.

 

תוכן הודעה זו בשפת המקור, מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire

סגור לתגובות על מובילאיי מציגה את תוצאות הרבעון השני של שנת 2023 עם הנחיות לעדכונים, בצד עדכון עסקי

מאת:

פרסם באתר כ - 1266 מאמרים.

.

דילוג לתוכן