מחזה כזה לא ראה הגאון רבי יצחק זילברשטיין מעולם!

14 במאי 2021 | מאת: | מאמרים בקטגוריה יהדות

מחזה כזה לא ראה הגאון רבי יצחק זילברשטיין מעולם!
ולא הוא בלבד, אלא כל מי שזכה להכיר את טיבו ולמצות את תכונותיו של מרן הגרי״ש אלישיב זיע״א, אינו מאמין למשמע אזניו! אבן יסוד עיקרית בחיי מרן הגרי"ש אלישיב זיע״א, היא מידת 'מנוחת הנפש'.
מרן הגרי"ש זיע״א התבטא פעמים רבות, שעיקר הצלחת התלמיד חכם, לרכוש את קנייני התמדת התורה הוא באמצעות מידת 'מנוחת הנפש'.
אף הבינו מתוך דבריו, שהצלחתו להעפיל לדרגות נשגבות בהתמדת התורה כיחיד בדורו ולדורות, באה לו הודות למידת מנוחת ושלוות הנפש.
מי שרוצה להתעלות בתורה, צריך לראות שלא לקחת שום דבר ללב!
מי שלוקח כל דבר אל ליבו, יטביעוהו הטרדות והפגעים המתחדשים מידי יום ביומו, עד שיאבד את ה׳צילותא דשמעתתא' הדרושה כל כך להתעלות בתורה.
למרות שהיה מרן הגרי"ש אלישיב זיע״א בעל רגש גדול, לא הראה מעולם את המתחולל בליבו כלפי אחרים.
אף אם היה זה בשעות קשות, לא הראה מאומה מן המתחולל בלבו אל החוץ!
כמי שכל משא הדור מונח היה על כתפיו, היו פעמים רבות בהן נעשו דברים שהסבו לו עוגמת נפש נוראה, אך הוא לא הראה שום אותות עוגמת נפש החוצה, כלא את הכאב בליבו וצלל אל תוך תלמודו…

אף כשמשמשו ובאו עדני שמחה וגיל, לא ראו על פניו מאומה. מראהו המרוכז בסוגיא אשר לפניו, היה המראה היחידי שנתגלה אל מול עין כל מכיריו ובאי ביתו.
ריקוד, מאן דכר שמיה!
משום כך נקל לתאר את תדהמתו הגדולה של חתנו, הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט״א, באותו ערב פסח, שעות ספורות לפני התקדש החג, כשהוא עומד ומרקד!
איזהו הדבר בעולם, שיכול היה להוציא את מרן הגרי״ש אלישיב זיע״א מכליו, ולהביאו לידי ריקוד?
אכן, כל מי שזכה לקיים בו, במרן הגרי"ש אלישיב זיע״א, את דברי מרן החזון איש זיע״א: "ידיעת חכמי התורה ומדתן הן הן גופי תורה",

סגור לתגובות על מחזה כזה לא ראה הגאון רבי יצחק זילברשטיין מעולם!

מאת:

פרסם באתר כ - 29 מאמרים.

.

דילוג לתוכן