בזה תלויה כל גאולתנו

13 בדצמבר 2020 | מאת: | מאמרים בקטגוריה יהדות

 

בזה תלויה כל גאולתנו

כותב הרה ק" ציס ע" רבי אהרון ראטה ע"זי בעל

השומר אמונים וטהרת הקודש בלשונו הטהורה:

"אבל עיקר החסידות שתלוי בידינו ומה שנשאר

עוד מהספיחי דספיחין, הוא אהבת הצדיקים

והיראים, ואהבת חברים ואהבת כללות ישראל,

שבזה תלוי כל גאולתנו. ובאם היה אחדות בין

ישראל הגם שחוטאים ו"ח אין שום דבר רע יכול

לשלוט בהם וכל מה שאדם דבוק יותר באהבת

ישראל יותר דבוק בקומת כללות הקדושה

העליונה כדכתיב: "כולך יפה רעייתי ומום אין

בך", והעיקר שלא יהי ו"ח שום פירוד הלב בין

מפלגות החסידים כי כל מי שהוא שונא לחברו

בשביל שהוא אינו מכת החסידים שלו, או שונא

חבר אחד, או שונא איזה סתם בר ישראל, כל

שכן העוסק בתורת ה ' ובמצוותיו אז כל חסידותו

הולך לסיטרא אחרא כי ל"רח זה בוודאי בלי ספק

שהוא נגד רצון הבורא ברוך הוא שאוהב לכל בר

ישראל בתכלית. ובפרט שומר מצוותיו, בפרט

בדור החשוך הזה שהיה צריך לנשק כפות רגליו

 של כל מאמין אמיתי בה' ולאהוב אותו באהבה

רבה, וכל מן שנאה הכל שקר מוחלט בוודאי בלי

ספק, והכל מעשה מ"הס ל"רח שטורח בזה בכל

כוחו!". (מבוא השער פ )ד"י'

אהבת ישראל – בזאת תבחנו

הרוצה לבחון את עצמו האם אוהב הוא את ה '

יתברך? האם כשאומר פעמיים ביום בקריאת

שמע ואהבת את ה ' אלוקיך שאז צריך הוא לכוון

לקיים מצות עשה ולאהוב את ה ', האם אמירתו

וכוונתו מן השפה ולחוץ או שבאמת אהבתו

לבוראו בקרבו? מה המדד ואיך ניתן לבחון

אהבה זו ? ובכן יש כלל ויסוד באהבה האוהב את

האב אוהב את הבנים כלומר אדם האוהב את

חברו באמת אזי ללא ספק האהבה עולה על

גדותיה ומביאה אותו לאהוב גם את בן חברו ואם

לא אוהב את בן חברו – סימן הוא שאהבתו

לחברו מוגבלת ולא חזקה. ועוד כלל ויסוד

באהבה אמיתית: אוהב מה שהאהוב אוהב

כלומר כשאוהב את חברו באמת אזי מרוב

אהבתו לחבר אזי כל מה שאהוב על חברו נעשה

הדבר אהוב גם אצלו. ועתה הבה נתבונן ונבחן

את עצמינו ואת מידת אהבתינו לבוראנו. הקב ה"

הוא אבינו מלכינו שקראנו בנים "כמ ש בנים אתם

לה' אלוקיכם ועוד יותר מכך שהקב ה" גילה לנו

מפורשות פעמים רבות בתורה ובנביאים את

אהבתו אלינו "כמ " ש אהבתי אתכם אמר ה '" ובכל

יום מברכים אני אוהב ( את) עמו ישראל. ובזוהר

הקדוש פר' שמות כתוב: אילו היו יודעים עם

ישראל את האהבה שאוהב הקב ה" לבניו היו

רודפים אחריו כמו כפירים. ואם כן בהכרח שמי

שאוהב את הקב ה" – את אבינו מלכינו באמת,

צריך הוא לאהוב גם את הבנים ה של ' דהיינו את

כלל ישראל ללא הבדל עדה, חוג, זרם, ארץ,

מוצא, צבע כיפה, סוג בגד או כיפה ( ופשוט שגם

עמי הארץ הם בכלל עם ה ') כי כולם כבנים לה'

ועוד שכולנו אהובים אצלו בתכלית וצריכים אנו

לאהוב את מי שה' אוהב כאמור. הבה נתחזק

באהבת ה ' באמת ונאהב את כל בניו של ה '

דהיינו את כלל ישראל ואז נדע שאות היא לכך

שקב ה" אוהב אותנו "כמ ש במסילת ישרים

לרמח ל" שאין הקב ה" אוהב אלא למי שאוהב את

ישראל וכל מה שאדם מגדיל אהבתו לישראל גם

הקב ה" מגדיל עליו.

כאן נקרא על עוגת שוקולד בשתי שניות

שתדעו שניו-יורק לונדון ופריז בסכנה גדולה!

דניאל , כ"ב תמוז תש"פ 2020/07/14

 

 ברור שאנחנו בתוך הגאולה השלימה וגם זה

ברור ובטוח שהאילומינטי (סדר עולמי חדש)

שולטים או יותר נכון שהם חושבים שהם שולטים

על רוב המדינות בעולם, ובוודאי על המדינות

המפורסמות.

מידע שניתן לקרוא אדל בת הבעל שם טוב

 עכשיו, פה במדינת ישראל ובכל העולם, כל

העניין של המחלה הזאת – היא לא אמיתית! נכון

שיש איזה שפעת, אבל לא הרבה יותר מזה, הם

ממציאים מספרים, הם מביאים כל מיני דוגמאות

 של אנשים בודדים הנמצאים במצב קשה בגלל

כל מיני מחלות רקע כדי לעשות את זה יותר

מפחיד, אבל אנחנו לא רואים שום מוות המוני

שאפשר לקרוא לזה מגיפה, אתם לא רואים

שקוברים המונים . מעט מאד מתים וזה וודאי לא

מגיפה.

סגור לתגובות על בזה תלויה כל גאולתנו

מאת:

פרסם באתר כ - 353 מאמרים.

.

דילוג לתוכן