חבר אני לכל אשר יראוך ( תהילים )ט"קי דעו לכם ישראל הקדושים

13 בדצמבר 2020 | מאת: | מאמרים בקטגוריה יהדות

 

חבר אני לכל אשר יראוך ( תהילים )ט"קי

דעו לכם ישראל הקדושים: איפה שיש יראת

שמים, פחד מה' ומהדר גאונו – שם חברים כל

ישראל. ואם יש מקום שישראל לא חברים, סימן

שאין יראת אלקים אמיתית במקום ההוא וזה

תלוי בזה.

כנסו למידע כאן תפילה ליולדת המקשה ללדת

כשיראים מבורא עולם באמת אזי כל מיני

שיקולים קטנוניים ושינויים חסרי חשיבות שבין

אדם לחברו כגון כובע שונה, סוג כיפה, בגד עליון

 או ארץ מוצא שונה, הכל בטל ומבוטל ונעלם

כנגד גדולת ה ' והיראה ממנו. ואיפה שענייני

קטנות תופסים מקום חשוב, עדות היא לכך

שיראת השמים שם לוקה בחסר וצריכה חיזוק.

וזה פשוט וקל להבין.

ואם דוד המלך הרגיש כחבר לכל אחד ואחד

מישראל, (וכן לעתיד משיח בן דוד) בין אם הוא

ספרדי או אשכנזי ליטאי או חסידי תימני וכו'…

לכולם הוא ירגיש מחובר אז מה אתנו?? האם

לנו לא נאה להתחבר עם יהודי אחר שהגלות

הארוכה גרמה לכך שהוא נולד בארץ אחרת

וסיגל לעצמו אי אילו מנהגים שונים משלו?

עלינו לדרוש מעצמנו להתעלות ולזכור שיש לנו

ולאחרים נשמה קדושה מישראל, עלינו להתאמץ

להתחבר עם הנשמה הקדושה של השני ולא

לתת חס וחלילה ללבוש החיצוני להיות חוצץ בין

נשמותינו, קל וחומר שלא להרגיש פירוד או

שנאה לשני רק בגלל דברים חיצוניים משניים

חסרי חשיבות. בכך חטאו אבותינו. ורבנו הארי

הקד' מסביר ש "אבותינו" פירושו אנחנו בעצמנו

בגלגולים הקודמים שלנו. ונשאל רק שאלה אחת,

האם לא הגיע הזמן שנרפא את הנגע ל"הנ ונתקן

 את הדרוש תיקון?!

 והרי אנו עצמינו קלקלנו וחטאנו ועלינו החובה

לתקן. הרי כבר שבענו די את מה שנקרא ימי בין

המצרים, אלפי צומות עינינו את נפשותינו, ישבנו

ואמרנו קינות בט' באב במשך קרוב לאלפיים

שנה. איך זה שאנחנו כולנו חכמים כולנו נבונים

כולנו יודעים את התורה ועדיין עוון זה מרקד

ביננו? איך לא הצלחנו לתקן את העיקר שהכל

תלוי , בו את הכלל הגדול בתורה הכל כך ידוע

"ואהבת לרעך כמוך "ו" מה ששנוא עליך אל

תעשה לחבריך"? הבה נקבל על עצמינו שלא

עוד, אלא נתקן ולא נתעלם. וללא ספק אם נסלק

מאתנו את מידת הגאווה ונקנה את מידת

הענווה, אזי נזכה לכבד ולאהוב ולהתחבר האחד

עם השני. ונזכה בעזרת ה ' לשמוע את דברי

משיח צדקנו " ענווים הגיע זמן גאולתכם"!

אנא! נתבונן ונשיב אל הלב: המשיח לא עתיד

להכריז אשכנזים, ספרדים, ליטאים, חסידים

וכו'…הגיע זמן גאולתכם. לא ולא!! הוא יכריז

דווקא " ענווים", דהיינו אותם שיש להם הכנעה,

ענווה וכבוד האחד עם השני, כי רק הם יגאלו.

וממילא מי שרוצה לזכות להיות בין הנגאלים,

כדאי מאוד שיכין את עצמו לכך.

כנסו לקרוא על האם מותר לעלות לבית העלמין בראש חודש

כולנו בני איש אחד נחנו ולמי קורא הפלא

יועץ עם הארץ?

וכותב הרב אליעזר פאפו ל"זצ בספרו פלא יועץ

"וביותר יגדל המצווה הזאת על אשכנזי ההולך

 בין הספרדים או ספרדי בין אשכנזים וכד', שגם

לשון אין להם אשר לא ישמעו איש שפת רעהו

והם מתדכאים הרבה שאין יכולים להגיד צערם

ולהראות ערכם, כי יש ביניהם כ"ג בעלי תורה,

אבל אין להם פה לדבר ומסווה הבושה על פניהם

ואין להם מצח להרים ראש, על אלה ראוי לרחם

ביותר ולמצווה רבה תחשב, לא כאשר יש רבים

מעמי הארץ אומרים שהספרדי ילך אצל

הספרדים ואשכנזי אצל אשכנזים וכל מין ירחם

 על מינו כאילו אנו שתי אומות חס ושלום, בוודאי

שהאומר כך חרף מערכות אלקים חיים כי חרפה

היא לנו בני ישראל גוי אחד בארץ שנפרד איש

מאחיו, כי כולנו בני איש אחד נחנו, אל אחד

לכולנו אב אחד לכולנו, תורה אחת ומשפט אחד,

ולמה נבגוד איש באחיו?! ואם הלשונות לארצות

 הם מחולקים, מה בכך? ומה בין ספרדי לאשכנזי

 או שאר לשונות? חלילה לעשות שום חילוק!

אדרבה, יגדל החיוב לרחם ולסייע למי שהוא

מלשון אחר מטעם מצוות אהבת הגר… כדבר

האמור והמרחם מרחמין עליו מן השמים ישלם ה '

לעושה הטובה שבעתיים",עכד ק" . (פלא יועץ ר"ג )

סגור לתגובות על חבר אני לכל אשר יראוך ( תהילים )ט"קי דעו לכם ישראל הקדושים

מאת:

פרסם באתר כ - 353 מאמרים.

.

דילוג לתוכן