"דַּבֵּר אֶ ל כָּל עֲדַת בְּ נֵי יִשְׂ רָאֵ ל וְאָמַ רְ תָּ אֲ לֵהֶ ם קְ דשִׁ ים תִּ הְ יוּ כִּ י קָ דוֹשׁ אֲ נִי ה ' אֱלֹקֵ יכֶם

13 בדצמבר 2020 | מאת: | מאמרים בקטגוריה יהדות

 

"דַּבֵּר אֶ ל כָּל עֲדַת בְּ נֵי יִשְׂ רָאֵ ל וְאָמַ רְ תָּ אֲ לֵהֶ ם קְ דשִׁ ים

תִּ הְ יוּ כִּ י קָ דוֹשׁ אֲ נִי ה ' אֱלֹקֵ יכֶם:" י"רש : קדושים

תהיו. הוו פרושים מן העריות ומן העבירה, שכל

מקום שאתה מוצא גדר ערוה אתה מוצא קדושה.

(ויקרא )ב,יט

"תִּ גָּל עֶרְ וָתֵ ךְ גַּם תֵּ רָאֶ ה חֶ רְ פָּ תֵ ךְ …": (ישעיה ) ג מז

ומפרש שם מצודת דוד: גלוי הערוה לחרפה תחשב.

ומצודת ציון: ערותך – כן יקרא דבר הראוי

להתכסות. מכאן למדים כי כל מקום הטעון כיסוי

ואיננו מכוסה נקרא גילוי ערוה והוא חרפה. גילוי

ערוה זה חוסר צניעות, זה פריצות, המעוררת

תאווה כפי שכתוב במסכת ברכות כד -. "אמר רב

יצחק טפח באשה ערוה… אמר רב חסדא שוק

באשה ערוה… אמר שמואל קול באשה ערוה…

אמר רב ששת שער באשה ערוה ורש י" כותב שם

"תאוה היא".

מאמר בנושא פירוש חלומות דם

הגמרא מונה ארבעה דברים שהם ערוה וחייבים

להיות מכוסים –

1 .טפח: גם שטח קטן מגוף האשה צריך להיות

מכוסה – כולל רגליים, ידיים, צוואר וכו'.

2 .שוק: הינו כל החלק שבין הברך לקרסול

החייב להיות מכוסה.

3 .קול: אסור לאיש לשמוע ולאשה להשמיע –

קול זמר שלה.

4 .שער: אשה נשואה חייבת לכסות את

שערותיה עם מטפחת צנועה ללא גילוי השער.

 עם ישראל, מאז בריאת העולם, אדם וחוה ועד

היום לא הצלחנו לנצח את היצר הרע. " כל דור

שלא נבנה בית המקדש בימיו מעלין עליו כאילו

הוא החריבו" (ירושלמי יומא ה . )א"ע' השטן הוא

הנחש הוא היצר הרע מקבל ציון 10 על

הצלחותיו, לפתות את הנשים להאמין כי כיסוי

יהש ער עם שיער של אישה אחרת זה צנוע,

להכניס ל"תקנות" הצניעות כי הילדות צריכות

לגלות את השוק, ובהרבה מקומות גם השרוולים

מקופלים והגרון גלוי.

מידע שיש על פתגמים יפים

 קבלנו מכה אחרי מכה, חורבן אחרי חורבן ולא

למדנו לקח. אם לא נעשה עכשיו תשובה הגאולה

תגיע עם הרבה ייסורים, הרבה סבל והרבה דם.

למה לא לחזור בתשובה לפני המכה? למה?

 אז בואו ונראה לקב"ה שאנחנו נאמנים לו,

שאנחנו אוהבים אותו, שאנחנו רוצים את התורה

שלו, אנחנו מאמינים שהוא הכל יכול – ואז נזכה

לגאולה השלימה ברחמים.

 ועוד דבר, אנחנו ערבים זה לזה, כתוב "הוֹכֵחַ

תּוֹכִ יחַ אֶ ת עֲמִ יתֶ ךָ וְלֹֽא תִ שָּׂ א עָ לָיו חֵ ֽטְ א:" (ויקרא יט

יז). אם יש לך חבר שאינו הולך בדרך הנכונה,

תנסה לשכנע אותו לחזור בתשובה, ואם אינך

יכול – אז תן לו לקרוא עלון זה. ובזה קיימת את

המצוה "ואהבת לרעך כמוך", ואם לא חזר

בתשובה – הוא רשע בעונו ימות ואתה את נפשך

הצלת (אור החיים, שם).

 

אבא של דניאל.

להבין את סוד החיים

דניאל, ירושלים, ג' שבט התש"פ (2020/1/29 (

 

 אבא, אני כ"כ שמח אתך, אתה באמת מבין כל

מה שאני אומר. מה שכתבת עכשיו (בנספחים)

עושה את זה יותר חד ויותר ברור לעם ישראל.

 עם ישראל, העם האהוב של הקב"ה, לא

לשכוח שכל מה שיש לנו פה, כל העולם הזה, כל

העולם הבא, כל הכוכבים, כל היקום ומעבר

ליקום, הכל הכל הכל, כל הדברים שאנחנו רואים

והדברים שאנחנו לא רואים , כל זה שייך לקב"ה.

 ומה שהקב"ה אומר ומה שהקב"ה דורש

מאיתנו ומה שהוא כותב בתורה שלו ומה שכתבו

חז"ל – אנחנו חייבים לחיות לפי זה, כי מה

שהאדם חושב שזו האמת, בלי ללמוד, בלי

לדעת ובלי להכיר את הקב"ה – זה הכל שקר,

הוא לא יכול להבין את הסוד של החיים, של

הנשמה, של הנצח אם הוא לא הולך עם הקב"ה

חס ושלום, והסוף שלו מוחלט, אין לו עתיד, אין

לו כלום וזו האפשרות הכי גרועה.

 אם הוא עשה דברים לא טובים ולא עשה

תשובה אז הוא ילך לגהינום וזה העונש הכי קל

כי אחרי שהגהינום מנקה אותו הוא ימשיך לגן

עדן ו . יש גם כל מיני עונשים אחרים יותר קשים

שלא נדע ומי שלא מאמין בזה, הוא מאמין רק

במה שהוא מבין והוא חושב שהוא יותר חכם

מבורא העולם – אז הוא אבוד.

 ומי שקושר קשר עם הקב"ה, מי שמרגיש יום

יום דרך המצוות שאנחנו מתקרבים אליו, חשים

אותו ורואים את הניסים שבעולמנו ואז אנחנו

מבינים שבאמת אין עוד מלבדו. ומי שנולד

כיהודי ולא תופס את זה אז הוא באמת מביא

שואה על עצמו.

סגור לתגובות על "דַּבֵּר אֶ ל כָּל עֲדַת בְּ נֵי יִשְׂ רָאֵ ל וְאָמַ רְ תָּ אֲ לֵהֶ ם קְ דשִׁ ים תִּ הְ יוּ כִּ י קָ דוֹשׁ אֲ נִי ה ' אֱלֹקֵ יכֶם

מאת:

פרסם באתר כ - 353 מאמרים.

.

דילוג לתוכן