ז כאשר הכוכב עובר ליד – ה"כ

13 בדצמבר 2020 | מאת: | מאמרים בקטגוריה יהדות

 

. ז כאשר הכוכב עובר ליד – ה"כ

* כוח המשיכה המגנטי שלו מושך ה"כ את שלא

כדרכו, אמנם השמש נשארת במקומה אך סיבוב

ה"כ י"ע הכוכב גורם לתנועת השמש להראות

אחרת . * סיבוב ה"כ גורם לגלי צונמי בגובה

מאות מטרים – מאחר ומי הים לא נמשכים י"ע

הכוכב . * רוב הרי הגעש בעולם יתפרצו – וחושך

יכסה את כ"ה ( 15 יום לפי הזוהר) * ליקוי חמה.

(שפע צילומים, סרטים והסבר על אסונות הטבע

הנ"ל נמצאים בדיסק "מגלות לגאולה". פרטים

בהמשך).

כאן נקרא על הרב דוד בן נעים

 ניתן ללמוד מהמקורות על בקוריו של הכוכב –

אם זה כתוב במפורש או לפי תאור האסונות

טבע שהוא גורם.

1 .דור אנוש

א. "שעלה אוקיינוס והציף שליש העולם, לא נכנע

דור המבול ללמוד מהם" (בראשית ' ד' ו רש )י"

ב. "זְכֹר יְמוֹת עוֹלָם בִּ ינוּ שְׁ נוֹת דֹּר וָדֹר:" רש – י"

זכור ימות עולם. מה עשה בראשונים שהכעיסו

לפניו: בינו שנות דור ודור. דור אנוש שהציף

עליהם מי אוקינוס, ודור המבול ששטפם.

(דברים )ז לב

. ג "עֹשֵׂ ה כִ ימָ ה וּכְ סִ יל וְהֹפֵךְ לַבֹּקֶ ר צַ לְ מָ וֶת וְיוֹם לַיְלָ ה

הֶ חְ שִׁ יךְ הַ קּוֹרֵא לְ מֵ י הַ יָּם וַיִּשְׁ פְּ כֵם עַ ל פְּ נֵי הָ אָרֶץ"

רש י" : רבותינו פירשו על דור אנוש שהציף

עליהם את מי אוקינוס: (עמוס )ח ה

2 .המבול

"ונטל שני כוכבים מכימה והביא מבול לעולם."

(בבלי, ראש השנה יא:), ראה סעיף 1. ב

3 .מלחמת אברהם בחמישה מלכים.

רש : י" מעשה לילה: שנלחמו בשבילו כוכבי לילה

כמו שעשו בשביל ברק: (בבלי סנהדרין .)ו"צ

4 .סדום ועמורה

"וה' הִמְ טִיר עַל סְדוֹם וְעַל עֲמרָה גָּפְרִית וָאֵשׁ מִ ן

הַשָּׁ מָיִם:" (בראשית יט )כד

5 .יציאת מצרים

" ראו כי רעה נגד פניכם"… "כוכב אחד יש ששמו

רעה, אמר להם פרעה" (שמות י י רש )י"

6 .מלחמת יהושע בחמשת מלכי האמורי

"וה' הִ שְׁ לִ יךְ עֲלֵיהֶ ם אֲ בָ נִ ים גְּדֹלוֹת מִ ן הַ שָּׁ מַ יִם"

(יהושע י )יא

"שֶׁ מֶשׁ בְּגִבְעוֹן דּוֹם וְיָרֵחַ בְּעֵמֶק "יָּלוֹן:" ( י שם )יב

עיין שם בדברי הרלב ג" המקשר את המופת

שנעשה ליהושע למופת שנעשה למלך חזקיה

(סדר תנועת השמש).

7 .מלחמת ברק בסיסרא

1 " .מִן שָׁ מַ יִם נִלְחָמוּ הַ כּוֹכָבִים מִמְּסִלּוֹתָ ם נִלְחֲמוּ

 עִם סִיסְרָא:" (שופטים כ ה ו ') ראה סעיף .3

8 .האות שנעשה למלך חזקיה

"וְזֶה לְּךָ הָאוֹת מֵ אֵת 'ה …הִ נְנִי מֵשִׁ יב אֶת צֵל

הַמַּעֲלוֹת אֲחרַנִּית עֶשֶׂ ר מַ עֲלוֹת וַתָּ שָׁ ב הַשֶּׁ מֶ שׁ

עֶשֶׂ ר מַעֲלוֹת בַּמַּ עֲלוֹת אֲשֶׁ ר יָרָדָה: (ישעיה )ז לח

מידע שניתן לקרוא באיזה טעם היה חטיף הבמבה כשרק יצא לראשונה לשוק

מהנבואות על הגאולה:

"כִּי כה Tמַר ה' צְבָאוֹת עוֹד "חַ ת מְעַט הִיא וַאֲנִי

מַרְעִישׁ אֶת הַשָּׁ מַ יִם וְאֶת הָ Tרֶץ וְאֶת הַיָּם וְאֶת

הֶחָרָבָה ": ׁ(חגי ב ו)

"וְנָתַ תִּ י מוֹפְתִ ים בַּשָּׁ מַיִם וּבָTרֶץ דָּם וָאֵשׁ וְתִ ימֲ רוֹת

עָשָׁ ן: הַשֶּׁ מֶשׁ יֵהָ פֵךְ לְחשֶׁ ךְ וְהַיָּרֵחַ לְדָם לִפְנֵי בּוֹא

יוֹם ה' הַגָּדוֹל וְהַ נּוֹרָא:" (יואל ג)

" אל תצפה לרגלי משיח עד שיתגלה אות בעולם.

 ל"ר שיתגלה כוכב חדש ( " הגאון מווילנא, תקו ז"

 )א"ע ז"פ

 

כמו בתקופת הנביאים – מסר מגליה, תשס"ז

אמא יקרה שלי, המסרים מן האוטיסטים ופגועי

המוח, מזכירים את תקופת הנביאים, אשר התרו

והתרו בעם ישראל ומאחר שמשמים נתנו לעם

ישראל המון זמן לחזור בתשובה על פשעיהם

ורוע מעלליהם, העם טעו לחשוב שדברי

הנביאים הם הבל וריק ואין בכוחם להתגשם.

 וכאשר קרו הדברים, ונחתו על עמנו ייסורים

קשים, חורבן וגלות, הבינו עם ישראל שכל דברי

הנביאים היו אמת, אך הכל היה כבר מאוחר

מדי! כי מידת הדין כבר החלה לפעול בעולם

מבלי יכולת לסגת. הגזרה אז יצאה לפועל! ונותר

היה רק לבכות על עם ישראל בשמים ובארץ.

 יש קצת דמיון למסרים שלנו פגועי המוח.

 בקרוב כאשר יראו שהכול קורה והלוואי

שלא, אזי יוותר לנו רק לבכות ולבכות ולהתפלל

לאבינו שבשמים שירחם עלינו ולשוב ה עד ', כדי

להפסיק את הפורענויות הקשות המתרגשות

לבוא עלינ

נספחים

סגור לתגובות על ז כאשר הכוכב עובר ליד – ה"כ

מאת:

פרסם באתר כ - 353 מאמרים.

.

דילוג לתוכן