הרב סענדר ערלנגר זצ"ל "

10 בדצמבר 2020 | מאת: | מאמרים בקטגוריה יהדות

 

הרב סענדר ערלנגר זצ"ל " – תקצר היריעה

לבאר אמיתת הדבר ולהשתומם ממה

שמוסרים לנו מן השמים".

הרב נתן ואכטפוגל ( – ל"זצ מנהל רוחני ביה מ"

גבוה לייקווד) "ריחם הבורא ית' על עמו ושלח

לנו ברוב רחמיו אמצעי המסוגל לעורר אנשים

מתרדמתם העמוקה, באמצעות תקשורת

חדשה עם בני אדם הפגועים במוחם".

קרא כאן הסרת עין הרע עם ביצה

תוכן העניינים

אני שליח של הקב ה" * ערים ענקיות ייעלמו

מהעולם * אחרי הקורונה * לקראת הגאולה *

החגיגה נגמרה * זרים השתלטו על העולם ועל

מדינת ישראל * כל יהודי מאמין הוא הבן האהוב

 של הקב ה" * המכה הבאה תהיה ב … * ואז כל

הרשעים יעלמו ה* עולם יהיה אחר לגמרי * עולם

 של משוגעים * כדי שלא נשתגע * היום הגדול

והנורא מתקרב.

 

תוכן העניינים – קורונה 1

קורונה * זהו זה – מגיעים לסוף * נגיע לנצח

ונבכה משמחה * מדוע הקב ה" בוכה * אל

תפסידו את הנצח * המקום הכי בטוח ליהודים

האמיתיים * עגל הזהב גוסס * כאשר כל הבנקים

יפלו * רוב העולם יהיה מתחת למים * ברגע זה

לעלות לארץ ישראל * אנחנו האהובים הכי

גדולים של הקב ה" * הגאולה התחילה * העולם

לא יחזור להיות כמו שהיה * עוד מעט משיח

יתגלה * תקשיבו טוב – המגפה תעלם כמו שהיא

הגיעה * והחתן שהוא הקב ה" הוא כבר עומד

מתחת החופה ומחכה לכלתו, לעם ישראל *

תכנון הרשעים להפוך אותנו שוב לעבדים…*

הכלה נראית פצועה, צולעת ומִ סכנה מאד * כמו

בתקופת הנביאים * השם מלא אהבה * הכל

לטובתנו * לכל אחד יהיה את התור שלו * על

 סף התפוצצות * אתם לא מבינים ? זה הסוף! *

תתכוננו עם ישראל תתכוננו * העולם הזה גוסס *

לא יכול לתאר את זה * ולהתכונן לסוף של

העולם הזה * זה יהיה כמו לצאת מבית הסוהר.

בדיוק * עבדים אנחנו * בוכים קצת וממשיכים עם

המסיבה * למזכה את הרבים יש בשמים היכל

מיוחד * גוג ומגוג * גוף ונשמה.

לקבל ת את החוברת קורונה 1 חייג : 333-111-0527

מידע על חלום על אבא שנפטר

הקדמה: פתאום הכל מתחיל להיות ברור, אחרי

20 שנה של מסרים לא מובנים אנחנו כבר

מתחילים לראות את התמונה השלמה. גם אם

תקראו מסרים מלפני עשר שנים תופתעו לגלות

כאילו שנכתבו היום ואז תבינו כי הם באמת

מסרים משמים. אז אנא, קר או את המסרים

ברצינות – החיים והנצח שלכם תלויים בזה.

 משך כ- 15 שנה חלקנו מסרים של דניאל, בן-

גולדן, מנחם, ליפי, מוישל'ה, חיים-וייל, אהרל'ה,

שמעון, גליה, בתיה, ואסתר. חלקנו אלפי עלונים

לאלפי אנשים ולא הרווחנו על זה שקל – עשינו

הכל בהתנדבות כדי להציל את עם-ישראל ואנחנו

מברכים את עם-ישראל, את כולנו שנזכה לקבל

משיח צדקנו בעתיד הקרוב בלי סבל ורק

בשמחה. אמן.

הערה: יש במסרים מספר פעמים התייחסות

לארץ-ישראל ולמדינת ישראל, אמנם זה אותו

מקום גיאוגרפי אך הכוונה היא שמדינת-ישראל

היא מדינה חילונית ככל המדינות וארץ ישראל

היא מקום קדוש אשר הקב"ה נתן לעם-ישראל

בלבד.

בס"ד מסרים מבחורים אוטיסטים טעון גניזה

קורונה 2

 

אני שליח של הקב"ה.

דניאל, ל"ג בעומר תש"פ 2020/5/11

 

 אבא אבא, היום בערב חל ל"ג בעומר ואני

רוצה רק לבכות, רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי,

צדיק כל כך גדול שאני לא מאמין שיש משהו

בדור שלנו שיכול להבין עד כמה שהיה גדול, אולי

משיח צדקנו. כשהסתכלתי לתוך האש הרגשתי

שאני יכול לצאת מהדיכאון שלי. כן אבא, יש לי

דיכאון כי אני רואה שעמי עדיין לא מוכן לקבל

משיח, ה' ישמור.

 

 כשהסתכלתי לתוך האש, האש של ל"ג בעומר,

אפילו שהשנה זה אסור לנו כי הרשעים לא

נותנים לנו ללכת למירון ולחגוג את היארצייט של

הצדיק הענק הזה, אפילו כשהסתכלתי על

המדורה הקטנה שיש לנו בירושלים רציתי

לבכות, אך לא מעצב אלא מתקווה, יש תקווה כי

באש הקטנה הזו, לא כמו במירון – ראיתי את

הנשמה היהודית, הנשמה היהודית שבוערת

להיות עם הקב"ה. את האש הזו אי-אפשר

לכבות, אפילו שהרשעים רוצים לכבות אותה,

אבל אי-אפשר לכבות אותה.

 

ליהודים בחו"ל

כשהמגיפה תירגע ,

תעלו מיד ארצה

לא תהיה לכם

הזדמנות נוספת !

סגור לתגובות על הרב סענדר ערלנגר זצ"ל "

מאת:

פרסם באתר כ - 345 מאמרים.

.