תתכוננו עם ישראל תתכוננו

10 בדצמבר 2020 | מאת: | מאמרים בקטגוריה יהדות

 

תתכוננו עם ישראל תתכוננו.

יצחק אייזק, כ"ה תשרי תשע"א 2010/10/3

…ועל מה אנחנו חייבים לעשות תשובה? אנחנו

חייבים להבין שהיהדות הולכת היום ומתפרקת,

ה' ישמור. וכל זה בא מהערב רב שבינינו שמושך

אותנו – גם החילונים, וגם הדתיים הלאומיים וגם

החרדים, לאליל הידוע שלהם, שזה עגל הזהב.

ומי שעובד לעבודה זרה הזאת יכול להיות חובש

כיפה עם זקן ופאות או חובש כיפה סרוגה או

אחד שהולך בגילוי ראש. רוב האנשים חושבים

שהם יכולים להתאים את עצמם לחיות בעולם

הזה, שזה עולם השקר, עם כל ההנאות

הגשמיות – וגם לחיות בעולם של אמת. אבל זה

ודאי בלתי אפשרי.

מאמר בנושא ברכה להצלחה בראיון עבודה

 היהודים במצרים היו נחשבים כחרדים, ובכל

זאת הרוב עבדו עבודה זרה. ואיך זה יכול שהם

גם התפללו לקב"ה וגם עבדו עבודה זרה? כי זה 

נתן להם הנאה רוחנית מצד הטומאה, והנאה

גשמית במילוי התאוות שלהם. ואי אפשר היה

להפריד אותם מזה. ולכן הם לא היו ראויים לצאת

ממצרים ומתו במכת חושך, ל"ע. ופה זה אותו

דבר. אי אפשר להפריד את עם ישראל

מהטיפשות, מה"פרעס" [זלילה] במסעדות,

מהבגדים הפרוצים, מהטיולים ה"כשרים" כביכול,

מהמסיבות והמכירות הגדולות, מכל העולם הזה

שכאילו כשר למהדרין.

 את כל זה הם רוצים להמשיך, וזה עבודה זרה.

והם חושבים כמו היהודים במצרים, שחשבו שהם

"עַם השם", אבל הם "עַם העבודה זרה" [עגל

הזהב], והם לא רוצים להיפרד מזה.

 מי שבאמת מחכה למשיח מבין שהדור הזה

גמור. הדור הבא לא יכול להיות. חייב עכשיו

לקבל משיח כי אם לא – לא ישאר כלום, כלום.

העולם יחרב בלי כלום. ברוך ה' יש מעט יהודים

אמיתיים, כמו במצרים, אולי עשרים אחוז. אולי

פחות, אולי אחד מחמשים, אולי אחד מחמש

מאות [מכילתא, פרשת בשלח], שכן מוכנים

לקבל משיח ומחכים לו. אבל, אנחנו לא יודעים

מה יהיה. ה' כבר יראה לנו. אני רק יודע שרוב

היהודים בסכנה גדולה מאד.

מידע שיש על ברכות להצלחה במבחן

 ואני מזהיר את כולם, שאם לא יחזרו לקב"ה

ולא יזרקו את כל הצעצועים של העולם הזה, ואם

לא נסגור את עצמנו מהשפעה של העולם הגויי,

לא יהיו ליהודים האלו שמירה נגד האסונות

הענקיים, המכות המדהימות שיתקיפו את העולם

ישר מן השמים.

 וכמו במצרים במכת חושך שרוב היהודים מתו,

כי לא היו מוכנים לעזוב את מצרים ואת העבודה

זרה של מצרים, גם בעתיד הקרוב היהודים

שמעדיפים את העולם של הגוים עם "הכשר"

מהודר, יעלמו כמו במכת חושך, ולא יזכו לקבל

משיח צדקנו.

פתחו את העיניים עם ישראל!

אנחנו מקבלים הרבה אזהרות גדולות מאד

ובולטות מאד. לא תוכלו להגיד "אבל הרב לא

אמר לנו מה לעשות". כי זה דור שבדרך כלל

שומע לרבנים מתי שנוח להם ובהרבה מקרים

הציבור, בלחצים שונים, אפילו מכוון את רבנים.

עם ישראל, כל אחד בנפרד יצטרך לחפש את

האמת ולחזור לקב"ה.

 והפעם זה לא יהיה כמו בשואה, שה' לקח גם

את הצדיקים וגם את הרשעים. הפעם יהיה

בירור. יבחרו משמים מי כן ומי לא, יהיה מאד

ברור. הערב רב, שהם רוב היהודים בדור הזה,

[האר"י ז"ל (ליקוטי תרוה, פרשת ואתחנן)]

יעלמו. לכן תתכוננו עם ישראל, תתכוננו. אין זמן.

העולם הזה גוסס.

יצחק אייזיק, מוצש"ק ויגש תשע"א (2011/1 (

 העולם הזה גוסס, ואני רוצה לומר לכם

שבאמת, באמת, זה קרוב. אבל לא סתם. אתם

לא מבינים כמה שזה קרוב. ממש אפשר להריח

את זה, אפשר לטעום את זה, זה כמעט פה. אני

גם רוצה לומר לכם שהמצב של עם ישראל כל כך

קשה וזה מביא אותי לדמעות. כי באמת מעט

מבינים את האמת, מעט מאד, לא סתם. מעט

מאד, ונראה שמעט מאד ישרדו, וזה עצוב מאד.

 עכשיו יש רק דבר אחד לעשות, להחזיק

בקב"ה. לא להסתכל לא לשמאל ולא לימין. אני

יודע שהסוף קרוב וכמה שה' ינענע אותנו ויפחיד

אותנו, והכל, לא לעזוב אותו, לא לעזוב אותו

לרגע. אם לא נעזוב אותו כמה שהוא מנענע

אותנו וכמה שאנחנו טועים אבל אנחנו ממשיכים

להחזיק בו אז אנחנו נשרוד איתו. הוא זה שיציל

אותנו, רק הוא. הוא הריבונו של עולם, ורק אם

אנחנו נחזיק בו אז נשרוד. עוד פעם ועוד פעם.

תעברו על זה, רק אם נחזיק בו, נחזיק בחבל

שקשור אליו, אנחנו נשרוד, נשרוד לנצח. אתם

שומעים? לשרוד לנצח! וזהו.

סגור לתגובות על תתכוננו עם ישראל תתכוננו

מאת:

פרסם באתר כ - 353 מאמרים.

.

דילוג לתוכן