והגויים יותר ויותר מקנאים בנו כי רק לנו הקב ה" נתן את התורה הקדושה

10 בדצמבר 2020 | מאת: | מאמרים בקטגוריה יהדות

 

 והגויים יותר ויותר מקנאים בנו כי רק לנו

הקב ה" נתן את התורה הקדושה. אבל בגלל זה

העמים שונאים אותנו ומקנאים בנו. הם יודעים

שהתורה זה המפתח לכל האמת בעולם ומנסים

בדרך של גשמיות ובכל דרך אחרת להגיע לרמה

 של היהודים עם התורה אבל הם לא מצליחים.

 הגויים בנו ברשות ה ' ממלכות אדירות וחזקות,

שלטו על רוב העולם. היוונים, הרומאים וכו' כולל

עכשיו ארצות הברית ואירופה, אבל כולם נפלו.

וגם עכשיו ארצות הברית נופלת ואנגליה נופלת

ואירופה נופלת ורוסיה נופלת וכל העולם נופל. כי

 רק העם "ה פיצי" הקטן הזה יש לו את הכח, את

השמירה של הקב ה" . רק אנחנו יכולים לשרוד

את ההרס שיהיה בעתיד הלא רחוק בכדור

הארץ. וגם גויים אבל לא הרבה, ישרדו, אלה

שבלב שלהם הם מאמינים. הם מבינים את

האמת ומוכנים לקבל את האמת לגמרי.

קרא כאן כסף יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים

 עם ישראל , הכל תלוי בנו. כמה שלא נפחד

מהרשעים, כמה שלא ניתן לשונאי ישראל

להשפיע עלינו, על המחשבה והרצון שלנו. הם

רוצים שנאמין שזה לא הקב ה" אלא המדע

הרפואה וכו' ו"שח מצילה אותנו אבל לא, זה רק

הקב .ה"

 ועכשיו אנחנו התחלנו את המכות שנסבול מזה

מכה אחרי מכה עד הסוף, עד משיח. והמכות

האלה יביא ו את המאמינים להאמין יותר ויותר

ולהיות יותר ויותר קרוב להקב ה" . כי הם יבינו

וידעו לקבל בשמחה שבזה הקב ה" מציל אותנו.

הם לא ימותו מרעב או מכל דבר אחר, הם יחיו

ויקבלו את משיח צדקנו.

 העיקר לא לפחד מאף אחד בעולם, ולא משום

אסונות טבע או מזה שאין אוכל, אין כסף לא

משנה מה לא לפחד. הקב ה" הוא יציל אותנו.

ושוב אני אומר יהודי שמאמין ממש בהקב ה" יכול

להסתלק מהעולם הזה וגם להינצל כי. יש צדיקים

שהולכים לעולם הבא בשביל לתקן את עם

ישראל.

מידע על הרב לינקר

 שוב אני רוצה לומר שאין מוות מוחלט לעם

ישראל. יש שעוברים מהעולם הזה לעולם הבא

ואחר כך חוזרים לעולם הזה בתחיית המתים.

ואז כולנו נעלה ונעלה ונעלה ואני לא יכול לתאר

איזו הנאה תהיה .לנו

 אם יש ביניכם אנשים שלא יכולים להבין למה

אנחנו צריכים לעבור כל כך הרבה סבל אפילו

שעשינו עברות אז האנשים האלה לא מאמינים.

הם לא מרגישים את האהבה שיש להקב ה"

אלינו. הם לא תופסים את הטוב שהוא רוצה

לשפוך עלינו מכל הכיוונים. כנראה שהם לא עברו

צרות כאלה שבתוך הצרות הרגישו את

המתיקות, את האמת של למה אנחנו בעולם

הזה, ואני מרחם עליהם.

 עם ישראל הוא עם ברמה רוחנית שכלית מאוד

גבוהה. מי שלומד תורה, מי שחי חיים של תורה,

אפילו עם הצרות, הוא שמח כי יום יום, רגע רגע,

הוא רואה ניסים. והניסים האלה מעלים אות ונ

הקב ה" , וזו המטרה שלנו בעולם הזה, להגיעלכ כך גבוה עד שמרגישים חזק את הנוכחות של

לנקודה כזאת.

 אני בטוח שרוב האנשים שקוראים או שומעים

את המסר הזה לא יבינו. אבל אולי אלה

שמחפשים את המסרים שלנו ומחפשים את

האמת כן הם יבינו, כי הם מבקשים את הגאולה.

אבל הגאולה היא רק לאנשים שרוצים רוחניות,

את ההנאות הרוחניות. זה נקרא להיות עם

חופשי בארצנו ולא השקר של הציונים שחושבים

שלחיות בהפקרות בארצנו זה נקרא עם חופשי

.ו"ח

 אנחנו, עם ישראל האמיתי גרים בארץ ישראל.

לעומת זאת היהודים שברחו מהאמת, הם גרים

במדינת ישראל. אבל מדינת ישראל כבר במצב

קשה מאוד ורשעים זרים השתלטו גם על העולם

וגם על מדינת ישראל לפחות הם חושבים

שהשתלטו. אבל את המושג של ארץ ישראל, את

המעלה של ארץ ישראל, ואת המהות של ארץ

ישראל הם לא מבינים.

 כי היהודים הלא מאמינים נמשכים לכל

העברות הכי שנואות על הקב ה" ובגלל זה אין

להם אפשרות לשלוט. אין להם שום אפשרות

לנצח כי המלחמה האמתית שעומדת לפנינו,

כולל המכות שיהיו זו תהיה מלחמה בין השטן

ובין הקב ה" וכל הנאמנים והמאמינים . בו ולכן אין

בכלל אפשרות שהמדינות הגדולות והחזקות,

שהם טובעים בעברות ענקיות ינצחו, כי רק

הקב ה" הכל יכול והוא ברא את הכל. את כל

היקום ואת כל מה שיש . בו ואת הרשות לשטן,

 גם הקב ה" ברא, כדי לנסות אותנו וכדי להעלות

גבוה את הפנינים המשובחים של עם ישראל.

סגור לתגובות על  והגויים יותר ויותר מקנאים בנו כי רק לנו הקב ה" נתן את התורה הקדושה

מאת:

פרסם באתר כ - 353 מאמרים.

.

דילוג לתוכן