הסכמות רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן

10 בדצמבר 2020 | מאת: | מאמרים בקטגוריה יהדות

 

הסכמות

רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן – ל"זצ

"רואה בזה רחמי שמים מרובים לעורר בזה

את הישנים השוכחים את האמת בהבלי הזמן,

ושוגים כל שנתם בהבל וריק, ואף לחזק את

בני התורה של זמנינו. באשר דבריהם הם

מוסר חוצב להבות אש ומעורר מאד את כל

המעיינים בהם. על כן, טוב להפיץ ולפרסם

דברים אלו… חשוב מאד להתבונן בדברי

המוסר שלהם לצורך חשבון הנפש ואין

להתעלם מהם. הקב"ה שולח לנו הארה

ממרום … לא זכינו לגילוי תופעה זו אלא לצורך

מטרה אחת, לקרב את לבבות עם ישראל

לאבינו שבשמים".

קרא כאן חלום על נחשים

הרב סענדר ערלנגר זצ"ל " – תקצר היריעה

לבאר אמיתת הדבר ולהשתומם ממה

שמוסרים לנו מן השמים".

הרב נתן ואכטפוגל ( – ל"זצ מנהל רוחני ביה מ"

גבוה לייקווד) "ריחם הבורא ית' על עמו ושלח

לנו ברוב רחמיו אמצעי המסוגל לעורר אנשים

מתרדמתם העמוקה, באמצעות תקשורת

חדשה עם בני אדם הפגועים במוחם".

 

תוכן העניינים

אני שליח של הקב ה" * ערים ענקיות ייעלמו

מהעולם * אחרי הקורונה * לקראת הגאולה *

החגיגה נגמרה * זרים השתלטו על העולם ועל

מדינת ישראל * כל יהודי מאמין הוא הבן האהוב

 של הקב ה" * המכה הבאה תהיה ב … * ואז כל

הרשעים יעלמו ה* עולם יהיה אחר לגמרי * עולם

 של משוגעים * כדי שלא נשתגע * היום הגדול

והנורא מתקרב.

 

תוכן העניינים – קורונה 1

קורונה * זהו זה – מגיעים לסוף * נגיע לנצח

ונבכה משמחה * מדוע הקב ה" בוכה * אל

תפסידו את הנצח * המקום הכי בטוח ליהודים

האמיתיים * עגל הזהב גוסס * כאשר כל הבנקים

יפלו * רוב העולם יהיה מתחת למים * ברגע זה

לעלות לארץ ישראל * אנחנו האהובים הכי

גדולים של הקב ה" * הגאולה התחילה * העולם

לא יחזור להיות כמו שהיה * עוד מעט משיח

יתגלה * תקשיבו טוב – המגפה תעלם כמו שהיא

הגיעה * והחתן שהוא הקב ה" הוא כבר עומד

מתחת החופה ומחכה לכלתו, לעם ישראל *

תכנון הרשעים להפוך אותנו שוב לעבדים…*

הכלה נראית פצועה, צולעת ומִ סכנה מאד * כמו

בתקופת הנביאים * השם מלא אהבה * הכל

לטובתנו * לכל אחד יהיה את התור שלו * על

 סף התפוצצות * אתם לא מבינים ? זה הסוף! *

תתכוננו עם ישראל תתכוננו * העולם הזה גוסס *

לא יכול לתאר את זה * ולהתכונן לסוף של

העולם הזה * זה יהיה כמו לצאת מבית הסוהר.

בדיוק * עבדים אנחנו * בוכים קצת וממשיכים עם

המסיבה * למזכה את הרבים יש בשמים היכל

מיוחד * גוג ומגוג * גוף ונשמה.

לקבל ת את החוברת קורונה 1 חייג : 333-111-0527

מידע על הרואה חתול בחלום לפי הקבלה

הקדמה: פתאום הכל מתחיל להיות ברור, אחרי

20 שנה של מסרים לא מובנים אנחנו כבר

מתחילים לראות את התמונה השלמה. גם אם

תקראו מסרים מלפני עשר שנים תופתעו לגלות

כאילו שנכתבו היום ואז תבינו כי הם באמת

מסרים משמים. אז אנא, קר או את המסרים

ברצינות – החיים והנצח שלכם תלויים בזה.

 משך כ- 15 שנה חלקנו מסרים של דניאל, בן-

גולדן, מנחם, ליפי, מוישל'ה, חיים-וייל, אהרל'ה,

שמעון, גליה, בתיה, ואסתר. חלקנו אלפי עלונים

לאלפי אנשים ולא הרווחנו על זה שקל – עשינו

הכל בהתנדבות כדי להציל את עם-ישראל ואנחנו

מברכים את עם-ישראל, את כולנו שנזכה לקבל

משיח צדקנו בעתיד הקרוב בלי סבל ורק

בשמחה. אמן.

הערה: יש במסרים מספר פעמים התייחסות

לארץ-ישראל ולמדינת ישראל, אמנם זה אותו

מקום גיאוגרפי אך הכוונה היא שמדינת-ישראל

היא מדינה חילונית ככל המדינות וארץ ישראל

היא מקום קדוש אשר הקב"ה נתן לעם-ישראל

בלבד.

בס"ד מסרים מבחורים אוטיסטים טעון גניזה

קורונה 2

סגור לתגובות על הסכמות רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן

מאת:

פרסם באתר כ - 353 מאמרים.

.

דילוג לתוכן