אז כדאי לחזור לגמרי בתשובה

10 בדצמבר 2020 | מאת: | מאמרים בקטגוריה יהדות

 

 אז כדאי לחזור לגמרי בתשובה, כולל לפתח חזק

את האהבה הטבעית שיש לנו לכל יהודי ויהודי

אחר. ולפתח את התכונה שה' נתן לעם יהודי

להיות בעל חסד, ולרצות ולעזור ליהודי אחר. גם

צריך שהילדים שלנו יבינו שאסור לבייש יהודי או

לדבר נגדו לשון הרע ולא לצער אותו בשום דרך.

ואם נשתנה לטובה אז הסבל הקשה הגדול

שיכול להיות לנו בחודשיים הבאים יהפוך

לשמחה ולגאולה.

 אין לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמים.

מאמר בנושא רצח בחלום לפי הקבלה

דברי חיזוק בענין אהבת ישראל:

 

"אנ ש

 מי לא מכיר את המילה "אנ ש – אנשי שלומינו?

מילה כ"כ נפוצה, שימושית, משפחתית, חמה,

וידידותית המעידה על אחדות בין יראי ה '. מה גם

שמצינו לכך סמך בתורה ובחז ל" . כגון המאמר

הידוע עניי עירך קודמים ועניי ביתך קודמים,

הכולל בין השאר שנדאג קודם לעניים שבביתנו

וכן לעניים שבחוג שלנו. יתרה מזאת ל"חז

לימדונו שהתורה נקנית בחבורה. כמה נפלא שיש

חבורות של יראי ה ' העוזרים אחד לשני. את כל

זה ועוד מבטאת המילה "אנ ש אשר בהיפוך

אותיות – נשא, ללמדנו שהחברות והחיבור בין

יראי ה ' מנשא ומרומם את כל החברים. כמה

נפלא ואשרי העם שככה . לו אמנם, לפתח חטאת

רובץ, והיצר מנסה בכל כוחו לקלקל עד שפעמים

"אנ ש נהיה דבר לא כל כך רצוי בשמים…

ואימתי? כאשר דואגים כ"כ רק לאנ" ש ומתחברים

רק עם "אנ ש ומדברים טוב רק על "אנ ש, עד

שמתעלמים מכל ישראל האחרים מאחר והם לא

"מאנ"ש" והחיוך והארת הפנים הם רק לאנ" ש

וכו'… אז צריך להזכיר לכל שאנ" ש בהיפוך אותיות

א"שנ , כלומר, כשהמושג "אנ ש מגיע למצב ל"הנ

 ו"ח הרי את המצב הזה השי" ת שּׂנא. וכבר קדמה

לאנ"ש כאלה החסידה הידועה שנקראת כן

מאחר ועושה חסד עם חברותיה ושואלים ל"חז

כ"א למה היא טמאה ומתרצים משום שעושה

חסד רק עם חברותיה. אשר כן על מכאן תצא

קריאה לכל "אנ ש די בכל אתר ואתר להיזהר

בענין זה כי לפעמים יש הבדל דק בין הטמא

והטהור וה' הרחמן ינחנו במעגלי צדק שלא נכשל

בענין זה ובדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכים

אותו.

מידע שיש על כלב בחלום לפי הקבלה

חבר אני לכל אשר יראוך ( תהילים )ט"קי

דעו לכם ישראל הקדושים: איפה שיש יראת

שמים, פחד מה' ומהדר גאונו – שם חברים כל

ישראל. ואם יש מקום שישראל לא חברים, סימן

שאין יראת אלקים אמיתית במקום ההוא וזה

תלוי בזה.

כשיראים מבורא עולם באמת אזי כל מיני

שיקולים קטנוניים ושינויים חסרי חשיבות שבין

אדם לחברו כגון כובע שונה, סוג כיפה, בגד עליון

 או ארץ מוצא שונה, הכל בטל ומבוטל ונעלם

כנגד גדולת ה ' והיראה ממנו. ואיפה שענייני

קטנות תופסים מקום חשוב, עדות היא לכך

שיראת השמים שם לוקה בחסר וצריכה חיזוק.

וזה פשוט וקל להבין.

ואם דוד המלך הרגיש כחבר לכל אחד ואחד

מישראל, (וכן לעתיד משיח בן דוד) בין אם הוא

ספרדי או אשכנזי ליטאי או חסידי תימני וכו'…

לכולם הוא ירגיש מחובר אז מה אתנו?? האם

לנו לא נאה להתחבר עם יהודי אחר שהגלות

הארוכה גרמה לכך שהוא נולד בארץ אחרת

וסיגל לעצמו אי אילו מנהגים שונים משלו?

עלינו לדרוש מעצמנו להתעלות ולזכור שיש לנו

ולאחרים נשמה קדושה מישראל, עלינו להתאמץ

להתחבר עם הנשמה הקדושה של השני ולא

לתת חס וחלילה ללבוש החיצוני להיות חוצץ בין

נשמותינו, קל וחומר שלא להרגיש פירוד או

שנאה לשני רק בגלל דברים חיצוניים משניים

חסרי חשיבות. בכך חטאו אבותינו. ורבנו הארי

הקד' מסביר ש "אבותינו" פירושו אנחנו בעצמנו

בגלגולים הקודמים שלנו. ונשאל רק שאלה אחת,

האם לא הגיע הזמן שנרפא את הנגע ל"הנ ונתקן

 את הדרוש תיקון?!

 והרי אנו עצמינו קלקלנו וחטאנו ועלינו החובה

לתקן. הרי כבר שבענו די את מה שנקרא ימי בין

המצרים, אלפי צומות עינינו את נפשותינו, ישבנו

ואמרנו קינות בט' באב במשך קרוב לאלפיים

שנה. איך זה שאנחנו כולנו חכמים כולנו נבונים

כולנו יודעים את התורה ועדיין עוון זה מרקד

ביננו? איך לא הצלחנו לתקן את העיקר שהכל

תלוי , בו את הכלל הגדול בתורה הכל כך ידוע

"ואהבת לרעך כמוך "ו" מה ששנוא עליך אל

תעשה לחבריך"? הבה נקבל על עצמינו שלא

עוד, אלא נתקן ולא נתעלם. וללא ספק אם נסלק

מאתנו את מידת הגאווה ונקנה את מידת

הענווה, אזי נזכה לכבד ולאהוב ולהתחבר האחד

עם השני. ונזכה בעזרת ה ' לשמוע את דברי

משיח צדקנו " ענווים הגיע זמן גאולתכם"!

אנא! נתבונן ונשיב אל הלב: המשיח לא עתיד

להכריז אשכנזים, ספרדים, ליטאים, חסידים

וכו'…הגיע זמן גאולתכם. לא ולא!! הוא יכריז

דווקא " ענווים", דהיינו אותם שיש להם הכנעה,

ענווה וכבוד האחד עם השני, כי רק הם יגאלו.

וממילא מי שרוצה לזכות להיות בין הנגאלים,

כדאי מאוד שיכין את עצמו לכך.

סגור לתגובות על  אז כדאי לחזור לגמרי בתשובה

מאת:

פרסם באתר כ - 348 מאמרים.

.