כאשר הכוכב מגיע

10 בדצמבר 2020 | מאת: | מאמרים בקטגוריה יהדות

 

כאשר הכוכב מגיע

זה יגרום לאסונות טבע שאי אפשר לתאר את

העוצמה שלהם – צונמי עם גלים בגובה מאות

מטרים, רעידות אדמה, הרי געש יתפרצו

בעוצמה אחד אחרי השני ו האפר שלהם יכסה

את כדור הארץ וכמו שכתוב בזוהר יהיה חושך

 15 יום . בזוהר הקדוש, פרשת שמות ב"ע' ז דף

והלאה מתואר סדר התגלות המשיח בארוכה. בין

הדברים נזכר גילוי כוכב מפחיד לעיני כל יושבי

תבל בתקופה שלפני גילוי המשיח, הכוכב הזה

ילחם מן השמים נגד הרשעים, הרשעים יתחבאו

במערות צורים ובנקיקים ולא ינצלו, ואז יתגלה

המשיח. אך לאחר מכן יתקבצו מכל האומות

להלחם נגד המשיח, יחד עם פריצים מבני ישראל

ואז יראה את ה ' את גבורתו לעיני כל העולם,

תהיה אפילה כבידה חמשה עשר יום ורבים

מישראל ימותו באותם ימי אפילה ושוב יתגלה

כוכב לוהט בצבע ארגמן בעצם היום לעיני כל, ואז

יפלו חומות ומגדלים עצומים ברומי העיר

הגדולה, ואז משיח צדקנו יקבץ את הגלויות

ומאותו זמן ואילך יהיו ניסים גדולים כבימי יציאת

מצרים. רוב הרשעים ימותו בתוך הבונקרים

שלהם ו מפת העולם תשתנה לגמרי. 

קרא כאן הרואה פרה בחלום

הדמיה של גודל הכוכב, כדור-הארץ גדול מהירח

פי 6 ,כוכב השביט גדול מכדור-הארץ בערך פי

7 ,כלומר הכוכב גדול בערך פי 40 מהירח.

בתמונה מוצג הירח בלבן והכוכב באדום.

 לאחר מכן כדור הארץ יעבור דרך הזנב של

הכוכב (התמונה הנ"ל) ומטאורים ואסטרואידים

חלקם ענקיים הם יפלו על כדור הארץ כמו גשם,

אש וגפרית כמו שהיה בסדום ועמורה.

בתמונה למעלה:

 – 1 מסלול כדור-הארץ (ירוק)

 – 2 מסלול הכוכב (חום)

 – 3 מיקום כוכב השביט 40 יום לפני.

 הוא יראה בגודל % 7 מגודלו של הירח.

 – 5 מיקום כדור הארץ 40 יום לפני.

 – 4 מיקום כוכב השביט 7 יום לפני.

 הוא יראה בגודל % 50 מגודלו של הירח.

 – 7 מיקום כדור הארץ 7 יום לפני.

בתמונה למעלה – אחרי שכוכב השביט עובר,

כדור-הארץ יכנס ויעבור בתוך הזנב של השביט

משך כשעה. אלפי מטאורים יפלו על כדור הארץ

(בצד של יבשת אמריקה, א"י בצד המוגן .)

 העולם ייהרס, חלק גדול של העולם ייהרס,

שליש לגמרי לא ישאר כלום, שליש י פגע קשה,

ושליש י לא פגע וזה החלק של ארץ ישראל ו. אז

ארץ ישראל ת היה הרבה יותר גדול ה ממה ש היא

היום, והיהודים בארץ ישראל יעברו את השביט

 בלי בונקרים ונחיה לנצח.

מידע על מאגיה לבנה

בתמונה למעלה – כדור-הארץ יכנס לתוך הזנב

של הכוכב כאשר על יבשת אמריקה יפלו כל

המטאורים, הצד השני של כדור הארץ כולל ארץ-

ישראל יהיו מוגנים.

 

אחרי שהכוכב עובר

הרשעים שישרדו בטוחים כי אחרי שהכוכב עובר

רוב האנשים שנשארו על פני כדור הארץ לא

ישרדו והם ירצו לבוא לארץ-ישראל ולשלוט

מירושלים על כל העולם, אבל כ שהם יגיעו ת היה

להם הפתעה – יהיו בארץ יהודים שומרי תורה

ומצוות אשר ה' בנס יציל אותנו. גם המשיח יהיה

כאן ואז תהיה מלחמת גוג ומגוג, אנחנו נשב

בבית והמשיח בעזרת ה' ילחם נגדם וכל

הרשעים ימותו . אחרי זה נתחיל בהכנות לקראת

בית המקדש השלישי.

 

תעלו ארצה עכשיו אם אתם רוצים לשרוד

 אני מבקש מכולם, כל מי שרק יכול ל עלות

לארץ ישראל. אני מבקש מכל היהודים, לא

משנה איפה אתם גרים וכמה כסף יש לכם –

להגיע לארץ ישראל.

וכאשר אתם מגיעים לפה – זה מראה לקב"ה

שאתם איתו. כבר 2000 שנה ה' מחכה לנו, כי

הוא רוצה לגאול אותנו.

(ראה בדיסק "מגלות לגאולה" צילומים של

עשרות מקלטים וערים תת-קרקעיות ענקיים

שנבנו במהלך כל ההיסטוריה כדי להתגונן

מהכוכב אשר מידי כ-360 שנה עובר ליד כדור

הארץ).

סגור לתגובות על כאשר הכוכב מגיע

מאת:

פרסם באתר כ - 348 מאמרים.

.