שאלה: הציבור רואים שזוממים נגדם קורונה

10 בדצמבר 2020 | מאת: | מאמרים בקטגוריה יהדות

 

שאלה: הציבור רואים שזוממים נגדם קורונה,

חיסונים, G5 ועדיין לא עושים תשובה.

תשובה: הבעיה הגדולה היא שאין מנהיגים. ואם

 היו מנהיגים שהיה להם אומץ לארגן את העם,

לעשות תשובה, להיות בצניעות, להיות בתפילה,

ואז אם אנחנו נבין ברור שזה הסוף של כל

הגשמיות המיותרת, שזה הסוף של השקר הענק

שמשתלט – אז הכל היה אחרת.

 השקר שנקרא דמוקרטיה ומחופש לדבר טוב

שמותר לעשות מה שרוצים ומתי שרוצים , כל זמן

שלא הורגים, לא מרביצים ולא גונבים אז הכל

מותר. כל הכביכול חופש הזה, זה בדיוק הפוך

מחופש, הבן אדם נהיה בבית סוהר הכי קשה

כיוון שהרצונות העקומים שלו מכתיבים לו מה

לעשות. והרשעים, המשרתים של השטן מביאים

 לו כל דבר שהולך נגד הקדושה כדי ל שמח את

השטן.

מאמר בנושא חלום על עקרב צהוב

 ומצד שני אנחנו, עכשיו יש לנו בתי כנסיות,

אפילו לעניים ביותר יש תפילין. לכל ילד בסוכות

יש ארבע מינים ובוודאי גם לאבא שלו ולפעמים

 גם לאמא שלו. יש לנו כל מה שאנחנו צריכים. רק

יש דבר אחד שבדרך כלל חסר וזה הלב, זה

הנשמה וזה האהבה הענקית העמוקה שזה

המהות שלנו להקב ה" ולתורתו. זה מה שבעיקר

חסר ,לנו כי העולם הזה עם כל הבלבולים שלו

מבלבל אותנו ומושך אותנו לשקר. ולכן בגלל זה

עם ישראל נופל יותר ויותר לתוך הידיים של

הרשעים. יותר ויותר קשה לו להתנתק מהשקר.

ולכן אפילו החרדים ביותר כביכול, אין להם בכלל

כח כרגע לזרוק את כל השקר, לטבול במקווה

ולהוציא את הקלקול הרוחני מתוכם וללכת אך

ורק עם הקב ה" ותורתו בשביל הנאות רוחניות

ולא הנאות אסורות.

 אבל צריך שילכו לכוון הקב"ה עם רצון ענק, עם

הרגשה שהלב שלהם נשבר. כשהם רק חושבים

על כל ההרגשות העקומים שהיו להם שרצו

ושהרגישו כל השנים האלה. אני מזהיר אתכם אל

תישארו ואל תהיו עם הרגשות והרצונות

העקומים כי זה לא יעזור לכם, זה יגמר. או יגמר

 ו"ח במוות נצחי, או שיגמר בחיים נצחיים, -יא

אפשר את שניהם. כל יהודי ויהודיה צריכים

עכשיו ברגע זה לבחור מה כן ומה לא. יהיו

ביניכם שחושבים שהם בוחרים בכל אופן ללכת

לכוון של הקב ה" אבל יהיה לכם עדיין את

המשיכה הגדולה לשקר ובסופו של דבר אם הבן

אדם, אם היהודי לא מוציא לגמרי לגמרי את

הרצון לאכול מעץ הדעת [ ליהנות גם מהרע

ומהאסור] אז הוא יעלם לנצח נצחים, עם ישראל,

 זה מלחמת העולם, זה מלחמת הכוכבים. גם זה

יכתיב לנו איך יראה היקום בעתיד הלא רחוק.

צריכים לחזור בתשובה עכשיו, ואם לא אז השטן

 ו"ח ימשוך אותנו בחזרה לכוון התהום.

מידע שיש על הסרת עין הרע עם מלח

שאלה: התחילו לתת 500 ש ח" קנס על מי שאין

 לו מסכות אפילו שזה שקר.

תשובה: להוריד את המסכה גם לא הייתי אומר

לכם, כי עם ישראל בבעיה כספית קשה ואין להם

לשלם 500 ש ח" קנס אבל זה לא הבעיה שלנו.

הבעיה שלנו היא שמאמינים בזה שהמסכה

יכולה להציל אותנו וזה שקר. זה לא יכול להציל

אותנו ורק הקב ה" יכול להציל אותנו. אני רוצה

להדגיש ובזה אני מסיים את השיחה שלנו.

שהסכנה היא לא הקורונה, והיא לא מלחמת

אחים בארצות הברית וזה לא שום דבר

מהדברים האלה. חוץ מזה שעם ישראל הוא

העם הקטן ביותר בעולם אבל החשוב והאהוב

ביותר על הקב ה" , הבעיה האמיתית היא שהרוב

הולכים עם השקר של השטן ולא עם האמת של

בורא העולם וזו הסכנה היחידה זו. סכנה ענקית

והשטן בטוח שהוא שולט. והוא בטוח שרוב

היהודים הם בידיים שלו. הוא בטוח שהם באמת

בידיים שלו. אבל יהודי יכול תמיד לברוח ממנו,

ולהוריד את כל הלכלוך שאסף ואז כל הקשר שלו

עם השטן "ימ ש נגמר והוא יכול לחזור לאמת

ולנצח.

שאלה: מה הכוונה למילים "לעבור את ים סוף"?

תשובה: ביציאת מצרים ה' רצה שנכנס לתוך

המים אפילו שהיו עמוקים, כולם פחדו ורק נחשון

קפץ למים ראשון, כשהמים הגיעו לו עד לאף –

אז נקרע הים ועם-ישראל עבר את ים-סוף, כולם

יבשים וכולם שמחים עם שירה.

 היום ה' רוצה מאיתנו שאנחנו נהיה כמו נחשון,

אנחנו לא צריכים לקפוץ לתוך המים, אנחנו

צריכים לעשות בלי פחד רק מה שה' רוצה

מאיתנו. עד שיתגלה המשיח אנחנו צריכים לחיות

לפי התורה הקדושה. כאשר המשיח יתגלה

אנחנו נהיה באמצע מלחמות, זמנים קשים מאד

ובלבול ולא נדע בדיוק מה לעשות, אז המשיח

יכוון אותנו ויגיד לנו מה לעשות.

סגור לתגובות על שאלה: הציבור רואים שזוממים נגדם קורונה

מאת:

פרסם באתר כ - 353 מאמרים.

.

דילוג לתוכן