הקב"ה ברא כל מה שקיים – בכדור הארץ, ביקום וכל מה שמעבר לזה

7 בדצמבר 2020 | מאת: | מאמרים בקטגוריה יהדות

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות
וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה
לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך
שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל
העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו? כי אנחנו
עם הקב" ה, הם יודעים שהקב ה" הוא האמת, ולא
רק שהוא האמת הוא יצר את כל היקום, הוא הכח
העליון והם רוצים להוכיח את ההיפך!
ואיך הם מאמינים שהם יכולים להחליש ו"ח
את הכח של הקב" ה? הם בכלל לא יכולים להבין
עד כמה הקב"ה הוא ענק ואינסופי, הם חושבים
שאם הם יחלישו את האמונה של עם-ישראל
בקב"ה ואז הם יוכלו להשתלט על הכל, על כל
העולם וגם על כל היקום.
אבל הם טיפשים, אין להם שכל, כי מי שיודע
מה זה אומר "הקב"ה" אשר ברא את כדור
הארץ , את כל העולם ו את הכל, הקב"ה ברא כל
מה שקיים – בכדור הארץ, ביקום וכל מה
שמעבר לזה והוא שולט על הכל, כל היקום
ומעבר לזה שייך לקב"ה, -יא אפשר לתאר את
מה ש הוא ברא , הוא הכל יכול , והרשעים לא
תופסים את זה, הם לא תופסים בכלל .
והם אפילו מסכנים את עצמם עד הסוף כדי
לחסל ו"ח את הכח של הקב .ה" הם מסתכלים על
עם ישראל והם מקנאים, הם מקנאים ב עם
ישראל כל הזמן מאז אברהם אבינו. אבל לא
יעזור להם, עמ"י ישרוד. אני לא יודע כמה מעם
ישראל ישרד , ו אבל עם ישראל ישרוד. אלה שהיו
בהר סיני וקבלו על עצמם להגיד נעשה ונשמע –
כולם ישרדו , כל עם ישראל וכל אלה שעכשיו -ןבג
עדן ואפילו אם קצת יותר נמוך מגן עדן, כולם
יעמדו, כולם יחזרו לעולם הזה בתחיית המתים.
אנחנו נ כנס לבית המקדש, נקריב וק רבנות,
נשמח, נרקוד, נשיר, נתפלל לה' ונגיד לו תודה
על כל מה שהוא עשה בשבילנו. והוא יעלה אותנו
מעלה מעלה , וכאשר אנחנו נצא מבית המקדש
השלישי נהיה במציאות אחרת לגמרי לאו דווקא
בכדור הארץ אלא לעולם אחר לגמרי, אתם
מבינים? זו תהיה מציאות אחרת לגמרי ויותר אני
לא יכול להגיד.
ליהודים בגולה, אני רק יכול לבקש ו להתחנן
לכל עם ישראל תבואו לא "י תעזב ו את הבתים
הגדולים שלכם באמריקה , בניו יורק בקליפורניה ,
בטקסס ומכל מקום אחר ותעלו לארץ ישראל.
כדאי להגיע לפה אפילו אם אתם צריכים לגור
באהל זה עדיף מאשר ילה שאר בחו .ל"
ב ל"חו יש סכנה ענקית , יש שינויים גדולים מאד
בטבע בגלל כוכב השביט ה כתוב בזוהר, הגוים
קוראים לו ניבירו או פלנט איקס או לא משנה מה,
הכוכב מתקרב עם כל כח המשיכה שלו [הוא
גדול פי שבע מכדור-הארץ] עם מיליוני מטאורים
והאסטרואידים שהוא סוחב איתו [בגלל כח
המשיכה שלו] הכוכב שהוא בעצם מיני שמש עם
שבעה כוכבי לכת [הסובבים אותו] וזה עם הרבה
כח ש ה' נתן . לו הוא כבר עבר ליד כדור הארץ
שלנו הרבה פעמים גם ביציאת מצרים.
אבל עכשיו הכוכב יעשה הרס ענקי פה בעולם
הזה והרס שאי אפשר לתאר , אבל עם ישראל לא
לפחד כי הקב ה" יציל אותנו. אין לכם מה לפחד
אם אתם יהודים אמיתיים ואם אתם מאמינים בלי
שאלות מי זה הקב ה" . ובסופו של דבר אנחנו עם
ישראל נהיה חלק מהקב"ה ואי אפשר בכלל
לתאר במילים את הקב"ה שהוא כל כך גדול, -כל
כך חשוב, -כל כך שולט על כל מה שקיים.
עם ישראל אני מבקש מכם, תחזרו בתשובה,
תחזרו לארץ ישראל ל מקום שה' נתן לנו במיוחד,
ואז תוכלו להיות בטוחים ו בלי פחד, אנחנו לא
נסבול כמו אלה בארה ב" שהם נשארים שמה, לא
נסבול כמו הגוים באירופה, באפריקה ובכל מיני
מקומות בעולם , אנחנו לא נסבול כמוהם.
אני מבקש מכם – תקומו תיקחו את החפצים
שלכם ותגיעו לפה, ואל תגידו לי שאתם לא רוצים
לעזוב את הדירה שלכם או הבית המפואר שלכם
באמריקה , זה היה בכלל נגד הדין לבנות בית של
אבן מחוץ לארץ-ישראל, בית שיכול להחזיק
מעמד להתקיים כל כך הרבה שנים , זה אסור
ולמה ? בגלל מה שקורה עכשיו – אין לכם חשק
לעזוב א ותו ואתם רוצים ילה שאר ו אני אומר לכם
שאתם צריכים להרגיש שעדיף לגור באוהל
בארץ-ישראל מאשר בארמון בגולה, ואל תעלו
למדינת ישראל ח ס ושלום! לא ל מדינת ישראל,
ל רק ארץ-ישראל , זה המקום שלנו לא לשכוח את
זה, רק בארץ ישראל נינצל.

סגור לתגובות על הקב"ה ברא כל מה שקיים – בכדור הארץ, ביקום וכל מה שמעבר לזה

מאת:

פרסם באתר כ - 13 מאמרים.

.

דילוג לתוכן