וכל החיים שלנו פה בעולם הזה הם רק נסיון, בלזרוק את השקר וללכת לאמת

7 בדצמבר 2020 | מאת: | מאמרים בקטגוריה יהדות

וכל החיים שלנו פה בעולם הזה הם רק נסיון,
בלזרוק את השקר וללכת לאמת. השקר יעלם
ותישאר רק האמת, אבל תאמינו לי , הרבה
אנשים לא ישארו, כי אין הרבה אנשים שמבינים,
רואים ורוצים את האמת הפשוטה. וכשנגיע
לעולם של אמת, זה יהיה כ "כ פשוט, וכ "כ מובן,
ואלה שחיים את השקר, לא יבינו את זה בכלל.
, לי אוי אוי לנו, מה לעשות, מה לעשות. אבל
שוב אני חוזר על מה שאמרנו עד עכשיו, האמת
זה הקב ה" , פשוט מאד. יהודים יהודים, כל אחד
עם נשמה יהודית באמת, תחזרו לקב ה" , תחזרו
אליו, פשוט, זה כל כך פשוט, אתם לא מבינים?
זה כל כך פשוט!.
וכשהאמת תתגלה, ואלה שמסוגלים להבין את
האמת סוף סוף יבינו, אז הכל יהיה כל כך פשוט,
למחלות הכי קשות – הרפואה תהיה פשוטה
ביותר, נגיד " איך לא חשבנו על זה? פשוט
ביותר", כל דבר בחיים שלנו יהיה פשוט וישר
ובלי בעיות, ונוכל לעלות מעלה מעלה ברוחניות,
וקרוב יותר ויותר לאור הגנוז, להרגשה הטובה
ביותר שקיימת בכלל. עם ישראל, עם ישראל,
בואו, בואו לאמת, בואו לקב ה" , תחזרו בתשובה.
…גם כלכלית הכל
הולך ליפול, לא
סתם, לא סתם. הם
חושבים שהם מכינים
כבר את העתיד של
הדולר, מכינים שזה
יפול. תחכו ותראו.
וכשהדולר יפול, הכל
יפול. אבל בכדי
להציל את עצמם הם
רוצים לעשות מטבע חדש, אבל ה ' יכין להם
הפתעות גדולות ביותר .

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)

(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו)
עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד
ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו
לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל
את משיח צדקנו ולהגיע סוף סוף לבית המקדש
השלישי, בסופו של דבר הם ירקדו וישמחו ויודו
לקב"ה שהציל אותם.
ומי שרוצה בכל ליבו ועושה השתדלות להגיע
ולא מצליח – ה' ידאג להביא אותו לארץ-ישראל.

בעזרת ה 'ה משיח יתגלה השנה
בנימין, ירושלים, כ' תשרי ה'תשפ"א 2020/10/7
אנחנו במצב קשה ביותר , קשה ביותר , פה
בארץ יש מצב מענ יןי מאד – מאשימים את
החרדים על כל מה שקורה עם הקורונה , הם לא
הולכים לחילונים לבדוק אצלם מה קורה, רק אצל
החרדים, אבל מה שיותר מעני ןי שזה קורה גם
בעיר ניו יורק, גם שם מאשימים את החרדים
ולמה ? כי יש שם יותר ממיליון יהודים.
בארץ אפשר להגיד שהחילונים שונאים את
החרדים , אבל למה בניו יורק?
כי בניו יורק רוצים לסגור את כל האזורים
החרדים: בורו פארק , וויליאמסבורג, ברוקלין,
מונסי וכו' ו זה יקח להם קצת זמן. ראש העיר של
-ניו יורק הוא אנטישמי גדול ומושל מדינת ניו יורק
גם הוא אנטישמי והוא הופיע בתקשורת והאשים
את היהודים החרדים בהפצת הנגיף וברקע של
נאומו הוצגה הלוויה ענקית בוויליאמסבורג
בהשתתפות של עשרות אלפי יהודים חרדים ללא
מסכות וללא שמירת מרחק, הוא לא ציין שזה
צילום של הלוויה של הסטמר רבה זצ"ל מלפני
17 שנים. וזה גורם לאנטישמיות מעל ומעבר
ובגלל זה הדקו את הסגר סביב האזורים של
היהודים החרדים בלבד.
וזה פשוט מעניין לדעת, כי זה ממש מתאים
בדיוק למה שדברנו כבר על 800 מחנות הפימה-
קמפס שנמצאים בכל אמריקה והם בעצם מחנות
ריכוז עם גדרות-תיל גבוהות, מגדלי שמירה,
רכבות מיוחדות להוביל אנשים לשם, ובחלקם יש
תאי גזים וכו' והם יותר משוכללים מהמחנות
נשב ו הנאצים ימח שמם וזכרם לפני השואה .
והם התחילו כבר לסגור את האזורים של
החרדים , להרוג כמה שאפשר בבתי חולים ו את
השאר הם מתכננים להביא לפימה קעמפס כדי
שכביכול לא ידביקו את כולם , הבנתם?
ש. האם כדאי להגיד לאנשים שיברחו מניו יורק?
ת. ודאי ה אנשים בכל האזורים האלה של
החרדים כבר מפחדים להתקרב אפילו לבתי
חולים, הם מעדיפים להישאר בבית ולחפש טיפול
טבעי אחר לעזור להם ובדר -ך כלל זה באמת
עוזר , אבל רואים עכשיו ברור את התכנית של
הרשעים.
בגלל שהם מגדירים את מדינת-ישראל כמדינה
אדומה הם מונעים מהיהודים שרוצים לעלות
ארצה את האפשרות הזו ויש להם כבר את
תוכנית "הפתרון הסופי" של הבעיה היהודית
בכל העולם. הם מתחילים עם החרדים שהם
הקרובים ביותר לקב"ה כי הם מפחדים מאלה
שקרובים לה'.
עכשיו , אותם רשעים שולטים בכל העולם, יש
להם אותה תוכנית וזה קורה גם ,פה יש להם
מחנות כמו פימה בכל מיני מקומות בארץ, אולי
הם לא נראים כמו פימה אבל הם כמו מחנות
פימה ויש להם אותה מטרה בכולם.
ו אנחנו יודעים שזה קיים גם באנגליה, בכל מיני
מקומות באירופה, וברור ש גם הגרמנים לא -לכ
כך שמחים עם היהודים ויש הרבה אנטישמיות
שמה, בלגיה בכלל מלאה אנטישמיות ו גם
באוסטרליה. ומה שאמרתי על המחנות זה לא
סתם, זה אמיתי!

סגור לתגובות על וכל החיים שלנו פה בעולם הזה הם רק נסיון, בלזרוק את השקר וללכת לאמת

מאת:

פרסם באתר כ - 13 מאמרים.

.

דילוג לתוכן