דבר ראשון הם רוצים להפיל את הכלכלה לגמרי, עד הסוף!

7 בדצמבר 2020 | מאת: | מאמרים בקטגוריה יהדות

אנחנו בסוף. אתם צריכים להציל את עצמכם,
אתם לא יכולים לשבת שמה כבר. אתם לא
מבינים כי בארה ב" הם כבר מוכנים לשים את
החבל מסביב הצוואר שלכם. אתם לא מבינים
את זה. הם סוגרים עליכם מבלי שתדעו. הכל
מוכן. ורק יהיה איזה משהו יהיו להם סיבות
להכניס אתכם למחנות. אמנם לא יהיו שם רק
יהודים, יכניסו שמה גם גוים , אם זה נותן לכם
הרגשה יותר טובה. אני מזהיר אתכם: הסוף
מאד קרוב.

כן, כן, כן, יהיה מצב עוד יותר קשה בעולם,
הרבה יותר קשה. העולם, חלק רציני ממנו חייב
להיחרב – ולא יעזור כלום, זה בנבואות, דברים
שחייבים להיות. יש נבואות שלא חייבות לצאת
בדיוק, ויש נבואות שחייבות, וחלק של העולם
חייב ויהיה, וחלק לא. וזה יפחיד מאד מאד,
והעולם יהיה במצב מאד מבולבל וקשה. וכל מיני
דברים שסמכנו עליהם כמו הצבא האמריקאי – ה,
SECURITY SOCIAL באמריקה, הביטוח הלאומי
פה, ל"צה , הדולר הנצחי, היורו הגבוה, -וה
STERLING POUND החזק, והרפואה והטכנולוגיה
וכל הדברים שהעולם המודרני שאנחנו סומכים
עליהם במקום על הקב .ה" כל זה יתפרק ויהפוך
לאפר, יעלם מהעולם כאילו לא היה אף פעם.

 

העולם מתהפך, העולם
מתהפך, אתה מבין אבא? הרשעים משתמשים
"ב מגיפה" כביכול על מנת לעשות מה שהם
רוצים. דבר ראשון הם רוצים להפיל את הכלכלה
לגמרי, עד הסוף! אתה מבין? וזה כבר יורד. כדי
שכולם יהיו עבדים, שלא נגיד מילה, שניתן להם
לעשות מה שהם רוצים, אתה מבין אבא?
ומי זה " הם"? כולם שואלים אותי – מי זה
"הם"? – הם זה השלטון בכל המדינות. כולם
שייכים לקבוצה אחת. ואבא, זה -כל כך ברור
כבר, אולי יש מגיפה, אבל הם עברו את הגבול
אבא. כמעט כל אחד יכול לראות את זה בעיניים
.שלו

תשובה היא התשובה

מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א"
שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק
היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך
(כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה: לימוד תורה,
טהרת המשפחה, שמירת העיניים, הלשון,
שמירת הברית, צניעות, שבת וכו') הם מחזיקים
באמת. האמת רק איתם, ולא בשום מקום אחר
בעולם, והם מעטים מאד. ואם עד עכשיו חשבנו
שהעולם מלא שקר, וחשבנו שתפסנו וראינו " בול"
בדיוק מה השקר, יתגלה עוד מעט שקר, כמו
שלא חלמתם, שקר על השקר. זאת אומרת,
שברגע שנחשוב שהגענו לאיזה הבנה מי
השקרנים ומה השקר, יתגלה שקר עוד יותר
גדול.
תראו, אנחנו עוד מעט נראה את זה ברור
מאד, יהיה בלבול ענק יהיה, יותר מעכשיו.
והשקר מסתיר את הסכנה העצומה בארץ ובכל
מקום בעולם. יש סכנות מכל מיני מקומות בכל
מיני צורות והשקרים העצומים מסתירים את .זה

אני מציע לכל היהודים בחו ל" וגם בארץ
להבין שאתם בסכנה גדולה מאד!, אתם
חושבים שהכל לא כל כך מסוכן, "אפילו שזה
שקר, מה כבר יעשו? יהרסו את כל העולם?"
אבל באמת, אין להם גבול, כי מדובר על
קבוצה של מטורפים, אלה שמנהיגים את העולם,
הם המטורפים, והבן אדם הפשוט הוא הטיפש
שמסתובב ורוקד לפי החליל של המטורפים,
ומאמין למה שיש להם להגיד, מעניין מאד.

ומי בין היהודים חושב בכלל שכולנו בתוך
הטירוף הזה? מי חושב שאולי תשובה היא
התשובה? מי חושב שהפתרון הוא שנתקרב
לה'? לברוח מהשקר ולהתקרב לאמת?
כמה יהודים חושבים על זה? אני לא מדבר על
הגויים, רק על היהודים. מי חושב על זה? להיפך,
הרוב הולכים יותר לשקר כי הם בפניקה גדולה,
כי הם רגילים להחזיק ולהישען על השקר. כי רק
את זה הם יודעים, ובטוחים בזה, ושכחו
שהקב ה" מנהיג את העולם, ולא השקר.

 

סגור לתגובות על דבר ראשון הם רוצים להפיל את הכלכלה לגמרי, עד הסוף!

מאת:

פרסם באתר כ - 5 מאמרים.

.