ימי הבחרות הם הזמן המיוחד לזכות בגדלות רוחנית

11 בנובמבר 2020 | מאת: | מאמרים בקטגוריה אמונה


פתיחה ל״שערי גדולה"

ימי הבחרות הם הזמן המיוחד לזכות בגדלות רוחנית. כמו שכתוב בתורה כתוב "גידלתי בחורים" (ישעיה כג,ד). "אשר בנינו כנסיעים מגוז־לים בנעוריהם" (תהלים קמד,יב). ואכן שאיפת הגדלות בשנים אלה ברורה, ובני־תורה משקיעים כוחות רבים בכדי להשיג גדלות בתורה ובעבודת ה׳, ומרחיבים את חלקם בתורה.

"זה לעומת זה עשה האלקים" (קהלת ז,יד) כנגד אפשרויות העליה

העצומות הפתוחות לבן־תורה בצעירותו, מתגברים נסיונות היצר, ומשבשים את בניית האישיות המרוממת. במאבק הזה יקבע מה יהיה שיעור קומתו של האדם בהווה ובעתיד. האם יזכה בגדלות רוחנית וחיי אושר קיימים, או יתן ליצר להחשיך ולהקטין את חייו.

חז״ל אמרו: "אשר בנינו כנטיעים מגוןלים בנעוריהם (שם) – אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא – מעלה עליהם הכתוב כאילו נבנה היכל בימיהם" [מגודלים לשון ׳מגךל׳] (פסחים פז.).

פיתויים שונים של חטא מנסים לחדור לחייו של בחור. השומרים על עצמם ומתרחקים מפתויי היצר, המנסה להטעימם מן החטא, זוכים לבנות את בית המקדש שלהם, ו״כאילו נבנה היכל בימיהם".

החזון איש כותב: "הלא אחרית שמחת התאוה – תוגה ומגינת לב [עצב ושברון לב]. ואם עלתה ביד האדם לעמוד בנסיון, הלא הוא מלא חדוות עוז" (אגרות א,מד).

למדנו מדבריו, שבחובות הקדושה התוצאה של השמחה מורגשת בבירור בעיקבות ההצלחה, ואף העצבות שבעקבות מכשול מורגשת מיד. בחוברת "יד־שלוחה", חתרנו תמיד להראות את הרגשת השלמות והרוממות הניתנת לעומד בחובותיו.

בפרקים הבאים אספנו קטעים מרכזיים מתוך החוברת "יד שלוחה". החוברת המקורית נערכה במכתבים לנער בן תורה, בסגנון של פניה אישית המסבירה את הלבטים של גיל הבחרות, והדרך להתמודד עמהם. כאן השמטנו את נוסח הפניה האישית של מכתב, וכן צמצמנו במקורות ובהסברים, כדי לתת גישה ישירה למסקנות החשובות יותר.

בעזה״י מתוך קריאת החוברת תוכל לעמוד על בגרותך ויכולתך להתמודד באופן עצמאי, ותיקח מהם יסודות מחשבה שיאפשרו לך, להיות מבחורי ישראל ה״מגוז־לים בנעוריהם", כלומר: גדלים בכוח העמידה בנסיונות, שבימי הנעורים.

סגור לתגובות על ימי הבחרות הם הזמן המיוחד לזכות בגדלות רוחנית

מאת:

פרסם באתר כ - 29 מאמרים.

.

דילוג לתוכן