פנה הודה זיוה פנה הדרה

12 באוקטובר 2020 | מאת: | מאמרים בקטגוריה רוחניות

פעם שהה הרה״ק רבי מנחם נחום מטריסק זצוק״ל בעיר אחת, בעת יציאתו הניח ידיו על המזוזה ואמר: רש״י אומר על הפסוק ויצא יעקב שיציאת צדיק מן העיר עושה רושם וכו' יצא משם פנה הודה זיוה פנה הדרה. ואמר, הרי חז״ל אומרים 'יאה עניותא לישראל' – שהעניות טובה ונאה היא לישראל, וכשהצדיק יוצא עושה רושם על ידי שמשאיר שם את ברכתו, ומהי הברכה שההוד וההדר של 'יאה עניותא' הזה יפנה מהם.

לבן כעס על יעקב על שברח ממנו ורצה להורגו, וכאשר בא אל יעקב אמר לו ואלקי אביכם אמש אמר אלי לאמר השמד לך מדבר עם יעקב מטוב עד רע, לכאורה למה היה צריך לספר זאת, הרי בזה נתחזק יעקב יותר. אלא ביאר הרה״ק ר' יחזקאל מקאזמיר זצ״ל שאף שלבן ידע זאת לא היה יכול להתאפק מלהתגאות ומלספר שה' דיבר עמו.

זוהר מתוק מדבש כאן 

דרך הרשעים שרוצים ללכת אחר תאוות לבם, לרמות ולגזול ככל העולה על רוחם, וכדי להשקיט את מצפון לבם טוענים הם כי אינם מאמינים בבורא עולם, ומחפשים להם כל מיני אמונות תפלות, אשר באמת אינם מאמינים בהם, אך זה טוב להם להשקיט את לבם. והנה כאשר הם רואים את האיש הצדיק איך שאמונתו בה' איתנה, וכל כיסופיו והשתוקקותו הוא בלתי לה' לבדו, אז יודעים בלבם כי הבל אמונתם, ואך אלקים אמת. וזה מה שטען לבן אל יעקב, כשאני רואה כי נכסף

את כל האמונה בתרפים שלי, ויש לי טענה: למה גנבת אות אלהי, אני רוצה להמשיך לרמות ולגזול ואתה מפריע לי. ענה לו יעקב: אכן זאת רציתי כי אמרתי 3ן תגזל אות בםתיך מעמי

http://www.olam-jew.com/tikim/

סגור לתגובות על פנה הודה זיוה פנה הדרה

מאת:

פרסם באתר כ - 29 מאמרים.

.