לימוד תורה – שניים מקרא ואחד תרגום

11 באוקטובר 2020 | מאת: | מאמרים בקטגוריה יהדות

הגמרא ברכות ח, א-ב "אמר רב הונא בר יהודה אמר רבי אמי: לעולם ישלים אדם פרשיותיו
עם הצבור – שנים מקרא ואחד תרגום… שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור – מאריכין לו
ימיו ושנותיו".
יש מסבירים שמשלימים לו ימיו, שאם נגזר עליו שיקצרו ימיו, יש בכל מצוה זו להחזיר לו
את ימיו המקוריים ויחיה כמה שפסקו לו מלכתחילה. ויש אומרים שאמנם יחיה את מספר
ימיו, אך יספיק לעשות בהם דברים ולראות הצלחות כאילו האריכו לו את ימיו. ויש אומרים
שממש מאריכין לו את ימיו.
מכח מעלת השכר האדיר נבין עד כמה חשובה מצוה זו מאוד מאוד.
יש קוראים שנים מקרא ואחד תרגום, ואפשר לצאת ידי חובה גם בקריאת פרישו רש"י
במקום התרגום, וירא שמים יצא ידי שניהם ויקרא עם גם תרגום וגם רש"י.
הנה אנו מסיימים סבב של קריאת הפרשות, ובעזרת ה' משבוע הבא מתחילים מבראשית. זה
הזמן הכי טוב להצטרף להצלחה. להצטרף לרבבות עמך בית ישראל המתחברים בכל שבוע
לתורה הקדושה דרך קריאת "שנים מקרא ואחד תרגום". גם מקיימים את מצוות ה', גם
זוכים במצוות תלמוד תורה בהידור, וגם מקבלים שכר אדיר.
האמת היא שגם באמצע השנה אם אדם מתעורר יש ענין להצטרף לקריאת שנים מקרא
ואחד תרגום, אך שם יש כח ליצר הרע לומר חכה, נחכה לפרשת בראשית וכו'. כעת אין לו
תירוצים. הנה ההתחלה מולנו. קל להצטרף.
מי שיכול, עדיף שיקרא שנים מקרא ואחד תרגום כמו רבנו האר"י ז"ל, ביום שישי אחרי
תפילת שחרית, כשהוא עטוף בטלית ומעוטר בתפילין.
מי שקשה לו, יוכל לחלק את הקריאה לימי השבוע, נגיד ביום ראשון יקרא את עליית ראשון
שנים מקרא ואחד תרגום, וכן בכל יום ויום יתקדם בקריאה לפי יכולתו.

מחפשים סופר סתם מומלץ לכתיבה כנסו לכאן
לכתחילה יש לסיים את הקריאה עד שבת בבוקר לפני סעודת שבת. אם לא הסתדר – ישלימו
את הקריאה עד סעודה שלישית, ואם לא – אז עד יום שלישי. ואם גם זה לא הסתדר – אז
ניתן בדיעבד להשלים עד שמחת תורה הבאה, שאז זה סגירת המעגל הגדול, בסיומה של
קריאת כל התורה כולה, בקריאת פרשת "וזאת הברכה".
קריאת שנים מקרא ואחד תרגום מחברת אותנו בכל שבוע לתורה הקדושה, וזה מחזק מאוד
את הקשר שלנו לתורתנו הקדושה. השיטה הזו שודרגה והורחבה לתחומים אחרים, שב"ה
מסייעים להמוני בית ישראל להיכנס למעגל לומדי התורה, כמו הדף היומי, המשנה ועוד.

אם צריך ספר תורה תימני טוב לראות כאן

הפיצו את המאמרים, זכות הרבים תהא מגן וצינה לכם!

בהצלחה רבה

 

סגור לתגובות על לימוד תורה – שניים מקרא ואחד תרגום

מאת:

פרסם באתר כ - 29 מאמרים.

.

דילוג לתוכן