מה שצריך לדעת על הגשת דו”ח שנתי למס הכנסה ב-2020

23 באוגוסט 2020 | מאת: | מאמרים בקטגוריה דיני מיסים

אחת לשנה מחויב כל עצמאי ובעל עסק בישראל, בין אם הוא עוסק פטור, עוסק מורשה או חברה בעמ, להגיש דוח שנתי. הדוח צריך להכיל את כל ההכנסות של שנת המס (שנה אזרחית) שנגמרה וכמובן את כל ההוצאות הקשורות בעסק שנעשו בשנה זו.

את הדוח יש להגיש עד ה-30 באפריל של שנת המס הבאה אחריה, כך שישנו לא מעט זמן למלא את הדוח, לאסוף את הנתונים, לבדוק אותו ולהגיש. לעתים ניתן לקבל הארכה לזמן הגשת הדוח אך בשביל זה יש להגיש בקשה רשמית. יש לשים לב כי איחור בהגשת הדוח יכול לגרור קנסות וסנקציות.

במאמר הנל נלמד מה זה דוח שנתי, מה הוא כולל, מי חייב להגיש אותו ואיך.

מהו דוח שנתי

דוח שנתי הינו מסמך הנשלח למס הכנסה וכולל את פירוט כלל ההכנסות וההוצאות של נישום (עסק או אדם החייב במס) לרבות רווחים מנכסים, הפקדות לקרנות ומסים ששולמו באותה שנת המס הנתונה.

באמצעות הדוח, מס הכנסה מבצע מעקב אחר הפעילות הפיננסית של הנישום ומחשב את המס הסופי בו הוא חייב בגין אותה שנה. את הדוח יש להגיש עד ל-30 באפריל בשנה העוקבת לשנת המס באופן מקוון או באופן ידני, אלא אם אושרה הארכה נקודתית על ידי פקיד השומה הרלוונטי או במקרים יוצאי דופן כמו לדוגמא בשנת 2020 בה נדחה מועד הגשת דוח שנתי 2019 כאשר וירוס הקורונה פרץ לחיינו. לאחר חישוב הדוח השנתי, עסקים ששילמו מס הכנסה באמצעות מקדמות, יקבלו הודעה באם עליהם לשלם סכום נוסף או שמגיע להם החזר מס מסוים.

מי חייב להגיש דוח שנתי

מי שחייב להגיש דוח שנתי הוא כל תושב ישראל בעל עסק מעל גיל 18, בדגש על עוסקים עצמאים, בעלי מניות בחברות פרטיות (כולל בעלי חברה בעמ) ובעלי הכנסות גבוהות (מעל 640 אלף שח בשנה). עם זאת, ישנו מי שתקנות מס הכנסה מציינות במפורש כי הוא פטור מהגשת דוח שנתי, כמו רוב השכירים ובעלי הכנסות נמוכות במיוחד ועל כן חשוב להתייעץ עם איש מקצוע כלכלי.

פירוט חייבים בהגשת דוח שנתי על פי מס הכנסה:

 • בעלי תיק במס הכנסה בשנת המס הרלוונטית.
 • יחידים בעלי עסק עצמאי (שאינו חברה).
 • מקבלי משכורת החייבים בהגשת דוח מס שנתי מסיבות שונות, כמו בעלי שכר גבוה.
 • בעלי הכנסה מאחד מהמקורות הבאים: עבודה, עסק, בעלי שליטה בחברה, משלח יד.
 • יחידים המבקשים החזר מס ויש להם תיק במס הכנסה (הגישו בעבר דוח) או חייבים בהגשת דוח שנתי מסיבות שונות כמפורט בחוברת המידע של מס הכנסה.

אי הגשת דוח שנתי היא עבירה פלילית שעשויה לגרור קנסות ואף מאסר.

מה כולל דוח שנתי

דוח שנתי צריך להכיל את כל הנתונים הנדרשים עבור הרשויות לקבלת תמונת מצב מהימנה של היקף הפעילות הפיננסית של העסק שלכם בשנת המס.

זה כולל: פירוט כל ההכנסות שהיו לכם במהלך השנה: שכר (מעבודה או מעסק), רווחים מנכסים (כמו השכרת דירה), תשואות מהשקעות, ניירות ערך, תשלומי קצבאות וכן הלאה. פירוט ההוצאות שהיו לכם כפי שמוכרות לצורך מס הכנסה, בעיקר הוצאות הקשורות בייצור ההכנסה, כמו שכר לעובדים, שירותי רואה חשבון, הוצאות שיווק, רכישת ציוד, שכירות משרד, תחזוקת רכב, יעוץ מקצועי, מיתוג ועוד.

מסים ששולמו במהלך השנה, כמו מקדמות, ניכוי מס במקור וכו‘. חשוב מאוד להקפיד ברישום המס ששולם על מנת שלא תיווצר כפילות בתשלום המס. הפקדות שבוצעו לביטוח לאומי ולקרנות שונות, כמו קרן פנסיה, קרן השתלמות, ביטוח מנהלים ועוד. בנוסף, יש לצרף לדוח השנתי טפסים ודוחות נוספים המשלימים את הנתונים שפורטו לעיל, כמו דוח רווח והפסד, אישור תיאום מס במידה ובוצע (טופס 116 וטופס 106 מהמעסיק במקרה ועבדתם גם כשכירים), אישורים שנתיים על הפקדות שבוצעו בקרנות או על רווחים שעלו מניירות ערך, תכניות חיסכון וכו‘.

אם קיבלתם כסף מביטוח לאומי, מכל סיבה שהיא (דמי לידה, מילואים, אבטלה או כל תשלום אחר), עליכם לדווח על זה כהכנסה.

בעל עסק קטן שהכנסתו היא עד 60,000 שח בשנה, רשאי להגיש דוח שנתי מקוצר שאינו כולל חישובי מס (למידע נוסף ראו: שידור דוח שנתי מקוצר ליחיד בעל עסק קטן באתר רשות המסים). שימו לב, במידה ואתם מנהלים את ההכנסות וההוצאות שלכם במערכת הפקת מסמכים דיגיטלית המאושרת עי מס הכנסה, ניתן להגיש דוח רווח והפסד דרך התוכנה במקום טופס 1320 לבעלי עסק עצמאי.

נספחים שיש להגיש יחד עם הדוח (כמובן רק במידה ורלוונטי לכם):

 • קבלות מקוריות מתרומות המוכרת לפי סעיף 46.
 • אישורי הפקדה לקופות גמל (כולל עבור ילדים).
 • אישור מגורים בישוב המוכר להטבות מס.
 • תעודת עולה, תעודת חיילים משוחררים.
 • אישור תושבות (מגורים באיזור מזכה להנחה במס) (טופס 1312 א).
 • אישור רפואי לקבלת זיכויים עקב מוגבלות של ילדים או תשלום לאחזקת קרובי משפחה במוסד (טופס 127).

פירוט נספחים וטפסים רלוונטיים ניתן למצוא באתר של מס הכנסה.

איך מגישים דוח שנתי

את הדוח השנתי ניתן להגיש באופן מקוון באתר רשות המסים וכן באופן ידני עי הדפסת הדוח והגשתו חתום למודיעין פקיד השומה. חברה בעמ צריכה להגיש דוח שנתי או מאזן באמצעות רואה חשבון, אך גם מי שבאפשרותו לעשות זאת לבד, עקב ריבוי הנתונים והטפסים מומלץ להגיש את הדוח בעזרת רואה חשבון.

שירות של איש מקצוע בקיא יכול לחסוך לכם זמן, מאמץ ואפילו כסף וזכרו, שכירת שירותיו של רואה חשבון היא הוצאה מוכרת לצורכי מס. עלות הגשת דוח שנתי מס הכנסה על ידי איש מקצוע משתנה בהתאם לסוג העסק ובטפסים שעליו להגיש.

את הטופס המקוון יש למלא, להדפיס ולחתום עליו, לצרף את הנספחים והצרופות הנדרשים ולהגישו. שידור דוח שנתי 2019 יש לבצע ישירות מהאתר של מס הכנסה. יחידים הרשאים על פי החוק להגיש את הדוח באופן לא מקוון (ידני) יכולים להדפיס את טופס דוח מס שנתי (1301), למלא את הפרטים הנדרשים, לחתום עליו, לצרף את הנספחים והצרופות הנדרשים ולהגישו.

הגשה ידנית מתאפשרת במקרים אלו: גיל מעל פרישה, הכנסה נמוכה או מי שאינם חייבים בהגשת דוח מס שנתי. את הדוח הידני יש להגיש בצירוף הנספחים והאישורים כנדרש, בשני העתקים, לאחד ממשרדי השומה של מס הכנסה ולקבל אישור הגשה על גבי העתק הדוח.

לאחר קליטת הדוח במשרד השומה הרלוונטי, תישלח בדואר הודעת שומה המפרטת את ההכנסות וחישוב המס ובהתאם – יתרחש אחד משני תרחישים אלו: במקרה של החזר מס – הכסף יועבר לחשבון הבנק שלכם שפרטיו דווחו לרשות המסים. במקרה של חיוב בתשלום מס – עליכם לשלם את החוב לרשות המסים.

לסיכום

במאמר למדנו מה זה דוח שנתי, עד מתי יש להגיש אותו ומה צריך לכלול הדוח. ראינו כי כל עצמאי ובעל עסק בישראל מחויב בהגשת הדוח ואי הגשתו בזמן יכולה לגרור קנסות ועיקולים.

בשנים האחרונות רשויות המס בישראל עברו שינוי חיובי ולא מעט שירותים הפכו דיגיטליים ובכך חוסכים לנו זמן רב. אומנם חלק מהעצמאים ובעלי העסקים הקטנים יכולים להגיש את הדוח השנתי לבד אך איש מקצוע יכול לסייע ולפעמים אפילו לחסוך בתשלומים מיותרים, ניתן לקבל הדרכה למילוי דוח שנתי מס הכנסה 2019 מיועצי מס.

בעזרת מערכת חשבוניות אונליין והגשת דוח שנתי דיגיטלי, ניתן לחסוך זמן, התעסקות וכמובן לשמור על הסביבה. אם עוד לא הצטרפתם למערכת לניהול עסק מקצועית באינטרנט, זה הזמן להתנסות במערכת ולהפיק חשבוניות וקבלות דיגיטליות, כך שאת הדוח השנתי הבא תוכלו להגיש בכמה לחיצות פשוטות.

סגור לתגובות על מה שצריך לדעת על הגשת דו”ח שנתי למס הכנסה ב-2020

מאת:

פרסם באתר כ - 19 מאמרים.

.