מי שחי בתורה, היינו שתמיד עוסק בתורה וחושב על התורה, יש לו יתרון

28 ביולי 2020 | מאת: | מאמרים בקטגוריה רוחניות אחר

הכוונה בפסוק "פותח את ידך" אמורה להשריש באדם את ההכרה בכך שהכל מה', וכל חרוץ אך למותר, החריצות מיותרת אם חושבים שהיא העוזרת.

 

רק ה' עוזר, והחריצות והעבודה הן בגלל הגזרה והקללה, וממילא יבין כי יש לו יותר פנאי לעסוק ברוחניות.

 

ולהפנמת העניין, טוב לחשוב כי העבודה היא כמו כרטיס הגרלה, שהשולחו אמנם עשה השתדלות, אך יודע בודאי שלא בזכות השתדלותו יזכה, אלא רק אם ירצה ה'.

וכמו כן בפרנסה, יוצאים אמנם לעבוד אך התוצאה תבוא רק בחסד ה'.

 

כאן הודיעו לרב שיש חתן בקהל בשבעת ימי המשתה. הרב הפסיק את השיעור כדי לשיר "סימן טוב" שאל על מקום מגוריו והזמין אותו להגיע לשיעורים.

 

מהי סגולת פיטום הקטורת? קרא כאן על הסגולה לפרנסה וישועה

 

הפרנסה אמנם קצובה מראש השנה, אבל תשובה ותפילה ומצוות מגדילות את הפרנסה הזו, אפילו לאחר ראש השנה.

 

בעיקר מדובר במעשים המבטאים אמונה חזקה שהם מגדילים את הפרנסה, ועל כך נאמר איש אמונות רב ברכות.

 

 

 

אומרים "פסוקי דזמרה" בתחילת התפילה, ללמדך כי יש לשבח את ה' לפני שמבקשים ממנו משהו, ותחילת הדיבור עם השם יתברך צריך להיות בשבחו של האל הקדוש.

 

והמפרשים כתבו שפסוקי דזמרה מלשון לזמור ולכרות, שכורתים בכך את המקטרגים, מה שנחוץ לעשות לפני תפילה, ע"כ.

 

ויתכן לומר בס"ד כי עצם השבח להשם יתברך הוא זה שמרחיק וכורת כל צר ואויב.

 

 

 

בברוך שאמר אומרים "ובשירי דוד עבדך", לשון רבים, משמע שהברכה שייכת על כמה מזמורים.

 

ואם כן כיצד מברכים ברוך שאמר גם כשאומרים רק מזמור אחד, 'אשרי' (כגון כשמגיעים מאוחר וצריכים להספיק תפילה עם הציבור).

 

אלא משום שכל פסוק ופסוק באשרי וכן בכל מזמור אחר, נחשב לשיר בפני עצמו!

 

 

מי שחי בתורה, היינו שתמיד עוסק בתורה וחושב על התורה, יש לו יתרון, שהתורה תמיד תחזר אחריו להחזיר אותו למוטב. נפש עמל עמלה לו.

סגולה לפרנסה זה קריאת פיטום הקטורת – קריאה מהנה

יש מי שבא לשיעור תורה אבל רק כדי לצאת ידי חובה, ועיקר עניינו הוא שאר הזמן שבמשך היום.

 

ויש מי שבא לשיעור בזמן, מפנים מה שלומדים, מצפה לשיעור והשיעור הוא עיקר היום אצלו, גם עליו נאמר שחי בתורה, וגם הוא נקרא עושה תורתו קבע, למרות שלא עוסק בתורה רוב היום.

 

סגור לתגובות על מי שחי בתורה, היינו שתמיד עוסק בתורה וחושב על התורה, יש לו יתרון

מאת:

פרסם באתר כ - 29 מאמרים.

.

דילוג לתוכן