חוות דעת הנדסית – ליקויי בניה

חוות דעת הנדסית משמת ככלי למיפוי כל מה שדורש תיקון בנכס, בדירה או בבית, ויותר מכך, משמשת ככלי אובייקטיבי, מקצועי, לגישור ולפישור בין הצדדים השונים.

בחוות דעת הנדסית מתועדים ליקויי הבניה השונים שנמצאו במהלך הבדיקה. הבדיקה נעשית על ידי מפקח בניה, מחברת פיקוח בניה.

דוגמאות לליקויי בניה, באתרי בניה, לא חסר:

ליקויי בניה מבניים, כאלה שמשפיעים על חוזקו של המבנה. נקראים גם ליקויי בניה קונסטרוקטיביים.

ליקויי פניה שמשפיעים על הקונסטרוקציה, יכולים, לעיתים, להוות סכנה למשתמשים במבנה. די אם נזכיר מקרים בהם המרפסות קרסו, או שגרם מדרגות קרס.

ליקויי בניה נוספים יכולים להיות מינוריים, כמו, למשל, ריצוף שלא הונח היטב, או רטיבות בקירות במבנה.

למרות שלא מדובר בליקויים אשר בגינם סוגרים את אתר הבניה עד לתיקון המלא, מדוןבר, לעיתים, בליקויים שכן יכולים לסכן: ריצוף בולט יכול לגרום למעידה של המשתמשים בנכס, ורטיבות יכולה לאורך זמן לגרום לקשיי נשימה, ומסוכנת, בוודאי, לילדים ולקשיים.

בחוות דעת הנדסית קבילה לבית משפט, יצורפו בכל המקרים בהם מוזכרים ליקויי בניה, חומרי תיעוד מפורטים, מעבר למלל המפרט את הליקוי.

תמונות מאתר הבניה / אתר הנכס, כדוגמת תמונת של המרצפת הבולטת, או של הרטיבות שנוצרה.

במקרים בהם נדרש הדבר, כמו למשל, במקרה הרטיבות, תצורף גם תמונה ממוחשבת, מעובדת, לאחר מיפוי של מצלמה תרמית.

מה שמתלווה לכל אותו תיעוד מפורט, בכתב ובאמצעות תמונות ותוצרים מציוד ממוכן משוכלל, היא הערכה של העלויות הכרוכות בתיקון אותם ליקויי בניה.

חוות דעת הנדסית לבית משפט יכולה לשמש ככלי לגישור מחוץ לאולם בית המשפט או בתוכו, אך דורשת שחברת פיקוח בניה שביצעה וערכה את הדוח תוסיף את הערכת העלויות ככלי לפיתרון ולפישור בין הצדדים.

סגור לתגובות על חוות דעת הנדסית – ליקויי בניה

.

דילוג לתוכן