Bookmarking » יהדות » ארכיון ‘קבלה

Other Subcategories of the "יהדות" Category:

Sort by:

הפרדוקס של חופש מאת הרב לייטמן

13 באוקטובר 2015 | מאת: | פורסם בקטגוריה קבלה

היום רוב האנשים בחברות מערביות היו רואים את עצמם חופשיים. החינוך כולנו, חינוך, ערכי החברה מקרינים לנו את החשיבות קבלה לעם של חופש פרט שרובנו היה לפרש כ\" אנחנו יכולים לעשות כמעט כל מה שאנחנו רוצים \". כך אנו יכולים לומר בהשוואה לדורות קודמים חופש פרט ניצח, החברה שלנו הנהנתנית, ליברלית, הדמוקרטית הרסו את כל הגבולות …

סגור לתגובות על הפרדוקס של חופש מאת הרב לייטמן