Bookmarking » הפרופיל של dududu

שם: dududu

סך הכל מאמרים שפורסמו באתר: 3

מאמרים אחרונים של dududu

סידור:

היסוד שעליו עומד העולם

6 באוגוסט 2020 | פורסם בקטגוריה יהדות

אחד מהיסודות שהעולם עומד עליהם הוא \\\"לימוד התורה\\\", כדברי התנא באבות (ריש פרק א\\\') על שלושה דברים העולם עומד על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. והקדים בתחילה על התורה להורות לנו כי מעלה זו עולה על כולנה, וכמו שאמר התנא תלמוד תורה כנגד כולם, וכן בברכות (לב:) נאמר ארבעה צריכים חיזוק, תורה וכו\\\', והראשון מהארבעה הוא תורה, וזאת כדי …

סגור לתגובות על היסוד שעליו עומד העולם

אשר יחסר לו

6 באוגוסט 2020 | פורסם בקטגוריה יהדות

כמו שבמצוות צדקה מתחשבים בצרכים של העני באופן יחסי למצבו כך יש לספק את הצרכים החינוכיים של הנער בהתאם למצבו ומצבו של הנער ניכר מתוך דיבורו. איתא בגמרא (כתובות ס"ז:): תנו רבנן, די מחסורו – אתה מצווה עליו לפרנסו, ואי אתה מצווה עליו לעשרו. אשר יחסר לו – אפילו סוס לרכב עליו ועבד לרוץ לפניו. אמרו …

סגור לתגובות על אשר יחסר לו

יסודות נאמנים

6 באוגוסט 2020 | פורסם בקטגוריה יהדות

בימי קדם היה נוהג נפוץ שהמלך היה יוצא לצוד חיות ביערות בלוית עבדיו. מנהג זה היה עבורו כעין תחביב והתפרקות. והנה באחד הפעמים כשהגיע המלך ליער, ראה גזע רחב ועליו ציור של עיגולים רבים, עיגול בתוך עיגול, ששימש כקליעה למטרה. המלך התפעל בראותו שכל החיצים קלעו בדיוק במטרה. מרוב התפעלותו ביקש מעבדיו לאתר את "היורה" …

סגור לתגובות על יסודות נאמנים